Home

Grondwoorden samenstellingen en afleidingen

Een grondwoord is de basis (de onvervoegde vorm) van een woord. Van grondwoorden kunnen Afleidingen (door Voorvoegsels & achtervoegsels ), Samenstellingen, Meervouden, Bijvoeglijk naamwoorden en Verkleinwoorden worden gemaakt. Bij het vervoegen van een grondwoord kan het zijn dat de spelling van het grondwoord verandert Een afleiding is een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels ( onschuldig ). Het grondwoord is het deel van de afleiding dat ook als afzonderlijk woord bestaat ( schuld ). De voor- en achtervoegsels zijn de delen die niet als afzonderlijk woord bestaan ( on- en -ig ) Kort gezegd: van een samenstelling kunnen alle delen ook zelfstandig voorkomen en van een afleiding niet. Samenstellingen Maar ook andere (langere) combinaties zijn mogelijk: langetermijnplanning bestaat uit een bijvoeglijk naamwoord ( lang ) en twee zelfstandige naamwoorden ( termijn en planning ) en spinnewiel bestaat uit een deel van het werkwoord spinnen en het zelfstandig naamwoord wiel

regel 6.C. De delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast. Als we twee woorden bij elkaar brengen om er een nieuwe betekenis mee uit te drukken, dan tonen we het verband tussen de delen door ze aan elkaar vast te schrijven. Dat doen we met samenstellingen die uit twee of meer delen bestaan Een afleiding is, kort gezegd, een woord dat is ontstaan uit een ander woord. Aan een grondwoord kunnen dan taalelementen toegevoegd worden die niet als losse woorden zelf kunnen voorkomen. Die taalelementen zijn voor- of achtervoegsels Bij samenstellingen (zoals media-invloed) komt een streepje. Afleidingen en ongelede woorden. Bij afleidingen en in ongelede woorden komt een trema om klinkerbotsing op te lossen. Een afleiding is een woord waarvan ten minste één deel niet als zelfstandig woord kan voorkomen. Dat deel is dan een voor- of achtervoegsel, zoals be-en -ig geleed woord* dat bestaat uit een grondwoord* en een of meer voor*- of achtervoegsels*. Voorbeeld: onschuldig, dat bestaat uit het voorvoegsel on-, het grondwoord schuld en het achtervoegsel -ig Oefening: samenstellingen 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

Spreekwoorden, uidrukkingen en gezegden. Synoniemen. Malapropisme. Spoonerisme. Interessante links (algemeen) Woordenboek (online) Taaltoetsen. Taaltoets Pabo (voorbeeld) (Profiel)werkstuk. Gewoon leuk. Sitemap. Algemene Nederlandse Spraakkunst. Spelling‎ > ‎ Oefeningen samenstellingen Een afleiding is een woord dat bestaat uit een woord plus een voorvoegsel of achtervoegsel. Voorvoegsels en achtervoegsels zijn woorddelen die niet op zichzelf kunnen staan, bijvoorbeeld ge-, ver-, ont- en -heid, -baar, -loos en -schap. Voorbeelden. Uit één grondwoord kun je meerdere woorden afleiden door er een toevoegsel voor of achter te plakken Grondwoorden, samenstellingen en afleidingen : Oefeningen - Frappant 1 Bron. Oefeningen i.v.m. grondwoorden, samenstelling en afleidingen. De oefeningen horen bij het werkboek van Frappant 1, maar kunnen ook zonder boek worden gebruikt. Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken Indit filmpje leer je meer over grondwoorden, samenstellingen en afleidingen Kennisclip Nederland

Grondwoord Definitie - Leerlijn taal basisonderwijs - Gynz

 1. Tussen-s in afleidingen. Afleidingen zijn woorden waarvan een deel niet los kan voorkomen. Vaak gaat het dan om een zelfstandig naamwoord als grondwoord met een achtervoegsel. De afleiding beroepsmatig bestaat bijvoorbeeld uit het zelfstandige naamwoord beroep en het achtervoegsel -matig. Hoofdregel
 2. Afleidingen zijn woorden waarvan een deel niet los kan voorkomen. Vaak gaat het dan om een zelfstandig naamwoord als grondwoord met een achtervoegsel. De afleiding kosteloos bestaat bijvoorbeeld uit het zelfstandige naamwoord kost (zoals in de kost verdienen) en het achtervoegsel -loos
 3. Leerlingen oefenen rond afleidingen en samenstellingen. Leerlingen sorteren de afleidingen volgens het voorvoegsel of achtervoegsel. Ze maken ook samenstellingen met opgegeven woorden. Downloadbaar lesmateriaal 12-02-2020 (16) Marie Vanderveken Leerkracht.
 4. Een grondwoord is de kortste vorm van een woord. Meerdere grondwoorden aaneen vormen een samenstelling. En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk
 5. Het verschil tussen afleiding en flexie is dat er bij afleiding een nieuw woord met een nieuwe betekenis wordt gevormd, terwijl het bij flexie gaat om verschillende (syntactische) verschijningsvormen van hetzelfde woord. Bij samenstelling wordt een woord samengesteld door vrije morfemen of woorden te combineren
 6. Start studying Spelling: afleidingen - samenstellingen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

samenstelling / afleiding - Vlaamse overhei

Afleiding / samenstelling Onze Taa

13-nov-2018 - Video die meer uitleg geeft over grondwoorden en de manier waarop samenstellingen en afleidingen worden gevormd. De video hoort bij Frappant 1 Deel 3 Les 14: grondwoorden, samenstellingen Afleiding: een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels. Enkele voorbeelden: ontwikkelen, verwikkelen, visachtig, inktachtig, verdelen Enkele filmpjes waarin de vorm van samenstellingen en afleidingen wordt uitgelegd Meer over het gebruik van deelwoorden van verbale afleidingen in de Hoofdstukken 100 en 101. 71.17. In archaïsche en poëtische taal kunnen de geverbaliseerde pers.vnw.n soms objectief-transitief zijn. De betekenis van een geverbaliseerd pers.vnw. met object is equivalent aan een voorzetselbepaling met [ðônos] lef ([samen] met). Bijvoorbeeld En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig Indit filmpje leer je meer over grondwoorden, samenstellingen en afleidingen Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels. Met behulp van het achtervoegsel -halve ('uit hoofde van', Samenstelling Voorvoegsel.

6.2 Samenstelling en afleiding aaneen woordenlijs

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels. Met behulp van het achtervoegsel -halve ('uit Samenstelling Voorvoegsel Zelfstandig naamwoord. Taaladvies.net is een product. Afleiding: een woord dat bestaat uit een grondwoord en een of meer voor- of achtervoegsels. Enkele voorbeelden: ontwikkelen, verwikkelen, visachtig, inktachtig, verdelen Enkele filmpjes waarin de vorm van samenstellingen en afleidingen wordt uitgelegd

Afleidingen : Remediëringsbundel - Downloadbaar

Spelling: Wat is een afleiding? - Spelling & Z

Bovendien kan het prefix in- een andere vorm aannemen (bv. in import, immigreren), wat het voorzetsel niet kan. In dergelijke gevallen stelt men meestal dat in- een prefix is en de gevormde woorden afleidingen zijn en geen samenstellingen Samenstellingen en afleidingen van Griekse of Latijnse herkomst waarvan de delen niet meer als zodanig worden herkend, worden niet afgebroken volgens regel [1] of [2] maar volgens regel [6]. Dus niet mon-archie maar mo-narchie, niet pan-orama maar pa-norama, niet red-igeren maar re-digeren, niet re-spect maar res-pect 8.5 Samenstellingen en afleidingen bij grondwoorden die een liggend streepje of spatie hebben 81 8.5.1 Linkerdeel is eigennaam 81 8.5.2 Linkerdeel is spatiewoord met cijfer, letter of symbool 8 Doordat de voorbeeldzinnen vaak illustratief zijn voor oudere leefsituaties, gewoonten en beroepen, wordt het woordenboek ook als een leesboek ervaren. Het woordenboek bevat naar schatting zo'n 70.000 tot 80.000 hoofdingangen of lemma's: grondwoorden, samenstellingen (voor het merendeel gelexicaliseerde) en gelexicaliseerde afleidingen Samenstellingen Toelichting Een samenstelling is een woord dat is gevormd door twee of meer grondwoorden. Deze woorden hebben los van elkaar ook een betekenis. Huis en dier vormen samen de samenstelling huisdier. De woorden hebben los van elkaar een betekenis. O

Klinkerbotsing in afleidingen Onze Taa

 1. gen en de afleidingen daarvan voorbeeld: Zuid-Holland - Nieuw-Zeeland - Centraal-Aziatisch 4. in samenstellingen van een grondwoord met een bijzondere voorvoegsel, behalve de grondwoorden met het Griekse of Latijnse voorvoegsel sub-, co-, des-, duo- en ant
 2. 68. -s- in samenstellingen en afleidingen De tussen- s is een vrije kwestie; iedereen mag de eigen voorkeur volgen. De beste richtlijn is om te schrijven wat je hoort of wat je zegt, of in elk geval wat het natuurlijkst klinkt
 3. Wat is een samenstelling? Woorden met een toegevoegd stukje noem je afleidingen. Soms hebben ze een stukje vooraan en achteraan (een voor- en een belachelijk, bijkomstig, benodigdheid... Ik hou van afleiding, juf!? ? ? Kleur in de woorden: het grondwoord. het stukje dat achteraan is toegevoegd (het achtervoegsel). angstig blijheid.
 4. Sommige woorden zijn van oorsprong samenstellingen of afleidingen, maar omdat we de delen nauwelijks nog onderscheiden, worden ze behandeld als ongeleed. Voorbeeld: coëfficiënt volgt de regels voor klinkerbotsing bij ongelede woorden, want het wordt niet herkend als co+efficiënt ; co-existeren wordt wel herkend als co+existeren en volgt daarom de regels voor klinkerbotsing bij samenstellingen
 5. Woorden die uit meerdere morfemen bestaan, zijn complexe of gelede woorden: het betreft samenstellingen en afleidingen. Voorbeelden: Het simplex {boom} is het grondwoord (en de kern) van samenstellingen als: kerstboom, loofboom ; en van afleidingen als: bomen , boompje , boomachtig
 6. De laatste twee voorbeelden hierboven, geluidsoverlast en krantenbericht, laten meteen twee problemen zien die je bij samenstellingen tegen kunt komen: tussenletters. De tussen-s en tussen-n zorgen nogal eens voor schrijftwijfel. Een samenstelling is geen afleiding Er is een taalkundig verschil tussen samenstellingen en afleidingen

Samenstellingen met een losse letter. Samenstellingen met een losse letter, zoals T-shirt en c-sleutel, krijgen een streepje, ook als het geen afkortingen zijn.Zo is het bijvoorbeeld: x-as, B-acteur en A-merk. Als er zowel een woord vóór als ná de afkorting of losse letter staat, staan er twee streepjes (koppeltekens) in de samenstelling: kleuren-tv-scherm, post-hbo-opleiding, voetbal-T-shirt Ik kan samenstellingen zoeken. Ik kan een tekst lezen en er de samenstellingen en afleidingen in aanwijzen. Afleidingen • zijn woorden die bestaan uit een grondwoord en een voorvoegsel en/of een achtervoegsel. Voorbeelden van afleidingen: on + rust = onrust einde + loos = eindeloos ge + berg + te = gebergt

tegenwoordige en verleden tijd - Zoeken - Leermiddelen

afleiding woordenlijs

 1. g Nieuw-Zeeland, Nieuw-Zeelands, Nieuw-Zeelander New York, New Yorks, New Yorker Costa Rica, Costa Ricaans, Costa Ricaa
 2. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter. De arctische cirkel is echter niet afgeleid van een plaatsnaam maar van een begrip uit de geografie. (net als evenaar, nulmeridiaan en noorderkeerkring.
 3. Samenstellingen en afleidingen maken we zoals met gewone grondwoorden, tenzij we het grondwoord met een of meer hoofdletters schrijven. infostand. aircospecialist. hifitoren. infootje. aircootje. Een samenstelling met een verkorting die we met een hoofdletter schrijven, krijgt een koppelteken. Een afleiding krijgt een apostrof. StuBru-medewerke
 4. Over afbreekplaatsen binnen woorden Al sprekend kunnen we woorden onderverdelen in lettergrepen. Dat doen we bijna spontaan als we gaan scanderen: ek-stra ver-se aar-da-pe-len
 5. Ook in afleidingen komen tussen-n'en en tussen-s'en voor. Soms lijken samenstellingen en afleidingen op elkaar, de spelling brengt dan meestal duidelijkheid: godendom beroepshalve menselijk (afleiding) ≠ mensenlijk (samenstelling van mens + lijk) HB_nederlands.indb 5 4/08/15 10:2

Video: Oefening: samenstellingen 1 - jufmelis

Het aantal Nederlandse woorden is onbeperkt, want je kunt met de bestaande grondwoorden steeds nieuwe samenstellingen en afleidingen maken. Het grootste deel van de nieuwe woorden in een woordenboek zijn dan ook samenstellingen met elementen die er al in voorkwamen meer grondwoorden (d.i. woorden die dus ook apart‟ bestaan), dan spreekt men van samenstellingen. In de voorbeelden hierboven zijn bezoeken en verzoeken afleidingen, terwijl opzoeken en onderzoeken samenstellingen zijn. 2. Afgeleide werkwoorden . 2.1. Vaak voorkomende voorvoegsels (of prefixen) bij werkwoorden zijn We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. vice-consul: viceconsul: Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Woordleer - woordvorming: grondwoord, de afleiding en de samenstelling' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Nederlands Afleiding [ecg] - Een afleiding in een elektrocardiogram is de basis voor het opnemen van een ecg en is een gevolg van de plaatsing van elektroden aan het lichaam. Onderscheiden worden doorgaans een twaalftal verschillende afleidingen. Standaard worden elektroden aan de linker- en rechterarm en het linkerbeen bevestigd

Oefeningen samenstellingen - Het vak Nederland

© 2020 SMS 6de leerjaar. Powered by JouwWebJouwWe Ten eerste is de fonologische regel (7) niet van toepassing op de slotconsonant van de grondwoorden in (16B) en ten tweede valt het hoofdaccent in -ij-afleidingen niet op het grondwoord, maar op het suffix. De voorbeelden in (17) verschillen echter van de voorbeelden in (16) Samenstellingen en afleidingen - Weebly Samenstellingen

Wat is een afleiding? Schrijftwijfe

afleidingen met -heid, -schap, -dom en -achtig: als hier een tussenklank -e(n) te horen is, schrijven we wel een -n. Als het grondwoord eindigt op een letter a die een lange klinker weergeeft. Samenstellingen en afleidingen oefening 1, oefening 2 samenstellingen oefening 1, kruiswoordpuzzel afleidingen oefening 1, oefening 2 afleidingen of samenstellingen ? oefening 1, quiz samenstelling, afleiding of grondwoord ? Onderliggende en bovenliggende begrippen oefening 1, oefening 2 onderliggende en bovenliggende begrippen Learning Resources (Quiz): Zelfstandige naamwoorden (foreign language - woordenschat - afleidingen en samenstellingen - nederlands) - Test je kennis over grondwoorden, samenstellingen en afleidingen Afleidingen van grondwoorden kunnen opeens wel een trema nodig hebben om verwarring te voorkomen. officieel → officiële. samengestelde aardrijkskundige namen/samenstellingen en afleidingen. Knokke-Heist. wanneer je samenstelling begint met: adjunct-, aspirant-, assistent-, bijna-, chef-, collega-, ex-, interim-, kandidaat-,.. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Als je alle mogelijke woorden in rekening neemt, moet je zeggen dat het aantal Nederlandse woorden onbeperkt is, want je kunt met de bestaande grondwoorden steeds nieuwe samenstellingen en afleidingen maken. Het grootste deel van de nieuwe woorden in een woordenboek zijn dan ook samenstellingen met elementen die er al in voorkwamen. Bronnen Noord-Brabantse toponymische grondwoorden De meeste plaatsnamen zijn samenstellingen en zij bestaan uit twee delen. Het tweede deel is een zogenaamd toponymisch grondwoord dat kenmerkend is voor een bepaalde cultuurperiode en/of streek. Het in kaart brengen van de wijze waarop deze grond Die grondwoorden kunnen ook apart, als zelfstandige woorden, voorkomen.. En er staat over afleidingen ook De delen die niet als een apart zelfstandig woord kunnen voorkomen, heten voorvoegsels en achtervoegsels.. Nu is mega ook bruikbaar als zelfstandig woord (dat is mega!), maar dat is dan mogelijk de Griekse/Latijnse uitzondering De woorden op -loos en -schap hebben niets eigenaardigs, dat hen van eigenlijke afleidingen, b.v. met -ling en -sche, doch evenmin iets, dat hen van samenstellingen onderscheidt; en daar het boven allen twijfel verheven is, dat zij oorspronkelijk samenstellingen zijn met loos, in looze noten en looze geruchten, en met het verouderde schap, eng. shape, gedaante, bestaat er geene enkele reden om.

4.1 Tussenletters -e- en -en- 4.1.1 In samenstellingen 4.1.2 In afleidingen 4.2 Tussenletter -s- 4.1 Tussenletters -e- en -en-terug naar boven. 4.1.1 In samenstellingen. Soms horen we tussen de twee grondwoorden van een samenstelling een doffe 'e'. Dan is de vraag of we die doffe 'e' als -e- schrijven of als -en-. Regel 17-okt-2014 - Deze pin is ontdekt door Marijke Blommaerts. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Als de bedoeling en het effect min of meer overeenstemmen, is de communicatie geslaagd. Boodschap overbrengen. Grondwoorden, samenstellingen en afleidingen. 20 terms. Hanne_Gulikers. OTHER SETS BY THIS CREATOR. Antoniemen. 22 terms. Hanne_Gulikers. Open- en gesloten lettergrepen. 12 terms Gelderse toponymische grondwoorden De meeste plaatsnamen zijn samenstellingen en zij bestaan uit twee delen. Het tweede deel is een zogenaamd toponymisch grondwoord dat kenmerkend is voor een bepaalde cultuurperiode en/of streek. Het in kaart brengen van de wijze waarop deze grond

Grondwoorden, samenstellingen en afleidingen : Oefeningen

begrippen grondwoord, afleiding en samenstelling. - 6.7 1.2.2.151 NL-TBS-05.27 Tb.9 samenstellingen en afleidingen vormen van woorden met ng en nk. In deze les wordt de focus herhaald. In Verrekijker 3 wordt verder geoefend om tweetekenklanken ng en nk in afleidingen en samenstellingen te kunnen schrijven. 9 2 KIJKER 7 Les 1 abc abc. Samenstellingen en afleidingen met drie of meer delen worden aaneengeschreven. hogesnelheidstrein, rodebessenjam, serotonineheropnameremmer, vrijetijdsbesteding, teraardebestelling, doordeweeks. In het Nederlands kunnen in principe oneindig lange samenstellingen worden gemaakt,.

Samenstellingen en afleidingen schrijven we in één woord. Een samenstelling is een woord dat bestaat uit twee of meer grondwoorden. We brengen die grondwoorden samen om er een nieuwe betekenis mee uit te drukken, en we tonen het verband tussen die verschillende onderdelen door ze aan mekaar vast te schrijven 1. SAMENSTELLINGEN: een woord dat bestaat uit twee of meer grondwoorden. (Een grondwoord is een woord dat op zichzelf voorkomt en niet meer op te splitsen is in andere grondwoorden.) b.v. gemeentehuis. 2. AFLEIDINGEN: een woord dat bestaat uit een grondwoord en een voor- en / of een achtervoegsel dat niet als afzonderlijk woord kan voorkomen

Grondwoord eindigt op -A, -O, -U -> AATJE, OOTJE, UUTJE. Woorden op -I verleng je met een -E. -I -> IETJE. Grondwoord eindigt op -Y zonder voorafgaande klinker -> + -'TJE; Grondwoord eindigt op -Y MET voorafgaande klinker -> + -TJE; Bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoeglijke naamwoorden die een stof aanduiden gaan uit op -EN en kun je niet verbuigen Samenstellingen. Een samenstelling is een woord dat uit twee of drie woorden bestaat. Deze woorden moet je in het Nederlands gewoon aan elkaar vast schrijven. Voorbeelden: fiets + sleutel = fietssleutel operatie + kamer = operatiekamer water + leiding = waterleiding regen + water = regenwater De samenstellingen hierboven hebben allemaal een zelfstandig naamwoord als kern Voor de lange /aa/, /ee/, /oo/ en /uu/ gelden de onderstaande. uitzonderingsregels. • baas - bazen, heel - helen, koor - koren, stuur - sturen. • /ie/ in gesloten lettergreep: fiets, lief, niet, naast. praktisch. • /ie/ in open lettergreep: figuur, gitaar, juli, ski, taxi, naast die, gieter, olie, skiester, spiegel Bij afleidingen bepaalt het grondwoord de afbreekplaats: boom-pje, her-indeling, klein-tje, on-terecht, ont-zettend, ver-ont-rust, breed-te, dek-sel, duur-ste, wijs-te, naai-ster, was-ster, koe-tje.. samenstelling een vrouwelijke nevenvorm is die een toonloze -e achter het grondwoord heeft, zoals studente o{ agente. 3. Verder is de regel van toepassing op samenstellingen waarvan het eerste lid niet op een stomme -e eindigt en over twee meervouden beschikt (-en en -s): ambtenarencentnile, artilcelenbundel

Voor alle samenstellingen en afleidingen geldt: als het linkerdeel een woord is dat eindigt op -en, dan blijft dat -en. Voorbeelden: buitendeur hersenschim havenmeester openlijk meedogenloos. 3.2 De tussen -s. Je schrijft de tussen -s in samenstellingen of afleidingen als je hem hoort. Voorbeelden: Kabinetsbesluit Publiekscampagne Dorer (De spellingvarianten Sars en vooral sars zijn inmiddels sterk in opkomst en duiden erop dat het letterwoord snel aan het inburgeren is. Een spelling met kleine letter van het grondwoord en in afleidingen en samenstellingen (en zonder koppelteken) is daarom op termijn te rechtvaardigen. Vergelijk: AIDS, spoedig gespeld als Aids en aids en bv Als in samenstellingen en afleidingen de kortste vorm van het eerste lid op [s] je bij klinkerbotsing tussen delen van een samenstelling en in afleidingen tussen het grondwoord en het achtervoegsel -achtig. Ook wordt het gebruik uitgebreid tot alle bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van samengesteld deelteken. een deelteken (trema) wordt gebruikt in AFLEIDINGEN en TELWOORDEN. afleidingen zijn niet-samenstellingen, d.i. een grondwoord + voor-of achtervoegsel. telwoorden, ook al zijn het samenstellingen. bij afleidingen en telwoorden waarin botsende klinkers voorkomen, MOET een deelteken gebruikt worden: reële

Je herkent afleidingen en samenstellingen en gebruikt voor- en achtervoegsels om zelf afleidingen te maken. Je maakt ook samenstellingen. Je oefent nieuwe woorden : in. 1 Onderstreep de samenstellingen. In de keukenkast vond hij wat hij zocht. Natuurlijk vond hij dat het veel te lan Meerdere grondwoorden aaneen vormen een samenstelling. En wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig

Samenstellingen en afleidingen - YouTub

Grondwoorden, samenstellingen en afleidingen

Tussen-s in samenstellingen en afleidingen, de juiste

Wanneer je aan een grondwoord een voor- en/of achtervoegsel toevoegt, krijg je een afleiding. Meerdere grondwoorden aaneen vormen een samenstelling. Voorbeelden van grondwoorden zijn deur, stad en geluk. Samenstellingen zijn dan deurklink, stadswal, gelukzak. Afleidingen zijn deuren, stadje of stedelijk en gelukkig Study Naamwoorden/samenstellingen/afleidingen flashcards from James Van Parys's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced. Schrijf -en in de afleidingen met de achtervoegsels -achtig, -dom en -schap als het grondwoord een zelfstandig naamwoord is met een meervoud op -en, maar niet op -es, schrijf in andere gevallen 'e'. De tussenklank S in samenstellingen schrijf je al Een simplex of ongeleed woord is een woord bestaande uit slechts één morfeem. Het bedoelde woord verschijnt dan in zijn enkelvoudige, onvervoegde of onverbogen vorm. Het wordt ook stam of stamwoord genoemd, in het bijzonder als het een werkwoord betreft, of grondwoord, als het een andere woordsoort dan een werkwoord betreft. Soms worden ook de termen wortel en lexeem gebruikt Samenstellingen en afleidingen (les 4 van de 4) Werkvorm. Contractwerk. Timing. 50 minuten. Lesdoelen. Iedereen: De leerlingen hebben de attitude om plezier te beleven aan het spelen met taal. De leerlingen staan open voor de andere talen op het werkblad

 • Romeinse Katakomben Valkenburg.
 • Klein blijvende hortensia.
 • Vacature Pedagogisch Medewerker Alblasserdam.
 • Flan recept gecondenseerde melk.
 • Windhager muizenval.
 • Top 50 mooiste stranden Europa.
 • Professor Verschrikkelijke ikke.
 • Dak schoonmaken met hogedrukreiniger.
 • Zuurdesem bewaren.
 • Ontwikkelingsdoelen peuters.
 • Hemiplegie behandeling.
 • Handelswetenschappen KU Leuven.
 • Ousmane dembele instagram.
 • Ambivalentie mvg.
 • Happy Smile Tandenbleker.
 • Smokers Countdown.
 • Japanse azalea roze.
 • Verlof overlijden derde graad.
 • Industriesteden Engeland.
 • Penoza Cinema Gold Veldhoven.
 • Good news today.
 • Lynyrd Skynyrd free bird YouTube.
 • Pastinaak wortelsoep Jumbo.
 • Waarom maakt eten gelukkig?.
 • Iron Mountain Armory.
 • Active directory users and computers path.
 • Bomen en brandnetels uitdrukking.
 • Welke folkgroep bracht in 2016 op music for life een cover van bryan adams lied ‘heaven’?.
 • Mozambique news.
 • Sam Dezz girlfriend.
 • Sparta Rotterdam Selectie 2019 2020.
 • Wrangler TEXAS Stretch worn broke.
 • Darmbloeding door bloedverdunners.
 • Col du Grand Saint Bernard fietsen.
 • Nederlandse jodel zangeres.
 • Ik trek mijn handen ervan af.
 • Stream video to Samsung TV.
 • Hinomaru Sumo season 2.
 • Nightlife Praag.
 • NFL playoffs 2019.
 • Ka Yuen menukaart.