Home

Polio epidemie 1978

VATBARE PERSONEN. In 1978 werd op grond van geregistreerde vaccinaties geschat dat circa 0,5 miljoen inwoners niet immuun tegen poliovirus zouden zijn.8 Tijdens de epidemie in 1978 zijn mogelijk zo'n 100.000 personen besmet en daardoor geïmmuniseerd tegen type 1. Sindsdien is er een jaarlijkse groei van het aantal ongevaccineerden met circa 5000-6000 (3 van een jaargeboortecohort) Differentiaal-diagnostische problemen tijdens de polio-epidemie van 1978 Differentiaal-diagnostische problemen tijdens de polio-epidemie van 1978. Date Published 31/12/1981. Identifiers Accession Number 1981033. Overig Open Access Nee. Authors JTA te Gussinklo JG Kapsenberg A Elderson B Sangster

In Nederland was de laatste polio-epidemie in 1992 en 1993 toen 79 mensen besmet raakten. In 1978 waren er 110 gevallen en in 1971 waren het er 39 De laatste polio-epidemie vond plaats in 1992/1993 onder niet-gevaccineerde mensen. 1.500 à 2.000, zoals in de oorlogsjaren 1943/1944, in 1952 en 1956. Na introductie van de vaccinatie traden in 1971, 1978 en 1992/93 nog enkele epidemieën op binnen groepen die om religieuze redenen vaccinatie afwijzen. Nu komt polio niet meer voor in. 1978 110 gevallen 1992 68 gevallen Let wel: dit waren géén epidemieën. Niet volgde een polio-epidemie met 2206 gevallen, het grootste aantal tot dan. Een andere mogelijke verklaring voor het toenemen van polio in vooral de rijkere landen i Net als ten tijde van de polio-epidemie van 1978 dringen verslaggevers de dorpen binnen, om met grote verwondering deze vreemde wereld van zwaar-gereformeerden gade te slaan

In 1978 was er in Nederland een polio-epidemie op de Veluwe (vooral in de dorpen Elspeet, Nunspeet, Uddel en Staphorst) waarbij meer dan 100 personen besmet raakten. De laatste polio-epidemie in Nederland was in 1992 in Streefkerk De laatste grote polio-epidemie in Nederland was in 1956.Deze epidemie heeft in dat jaar bij 1784 mensen verlammingen veroorzaakt. 10% van hen moest beademd worden (in de zogenaamde ijzeren long). 70 personen (3%) zijn overleden.Naar aanleiding van deze epidemie kwam de vaccinatie tegen poliomyelitis met het sabinvaccin op gang Die polio-epidemie kwam er, zoals we weten, in 1956. Een jaar later ging het Rijks Vaccinatie Programma van start, met de bekende DKTP-injecties: difterie, kinkhoest, tetanus en polio. En juist dankzij die P van polio was de opkomst massaal. Roelofje Mussche De epidemie in Staphorst Voorbeelden hiervan binnen Nederland zijn de polio-epidemie van 1978 op de Veluwe, de uitbraak van bof tussen 2009 en 2012 en de uitbraak van mazelen in 2013-2014. [13] [14] Voor de mazelen, de besmettelijkste kinderziekte, moet volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 95% van alle kinderen ingeënt zijn, wil de groep als geheel bescherming genieten

Poliomyelitis, ook wel polio genoemd, is een ernstige besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. De infectie kan verlammingen geven, kan leiden tot blijvende restverschijnselen en soms tot overlijden. Vaccinatie met IPVgeinactiveerd polio vaccin wordt in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma De laatste twee epidemieën, in 1971 en 1978, werden veroorzaakt door polio type 1. Omdat type 3 al zo lang niet is voorgekomen in Nederland, kan het nu onder ongevaccineerden flink om zich heen grijpen Sinds de laatste polio-epidemie controleert het RIVM elke twee weken het rioolwater van de bijbelgordel The history of polio (poliomyelitis) infections began during prehistory.Although major polio epidemics were unknown before the 20th century, the disease has caused paralysis and death for much of human history. Over millennia, polio survived quietly as an endemic pathogen until the 1900s when major epidemics began to occur in Europe. Soon after, widespread epidemics appeared in the United States

De laatste 3 vonden plaats in 1971 met 40 ziektegevallen, in 1978 met 110 ziektegevallen en in 1992/1993 met 71 ziektegevallen. In de periode 1997-2003 zijn geen gevallen van acute poliomyelitis gemeld. Door import van poliovirus bestaat nog steeds het risico van een polio-epidemie Tijdens de laatste polio-epidemie in 1978 kwamen alle 110 ziektegevallen voor onder de streng-gereformeerde groepen. Nu zijn er twee zieken, ook beide uit dezelfde groep bij de epidemie van 1978 (110 gevallen) overleed 1 patiënt en bij de epidemie van 1992/93 (68 gevallen) overleden 2 patiënten. Roelofje Mussche was 11 jaar oud toen de epidemie uitbrak (zie Figuur 1). Het was eind februari 1971. Op zaterdag kreeg ik een griepje en op dinsdag lag ik in coma. Tien dagen heeft ze in coma gelegen Een nieuwe polio-epidemie valt niet uit te sluiten. Staphorst. Op 22 februari 1971 werd een 6-jarig meisje uit Staphorst met een hersenvliesontsteking opgenomen in het Sophia-ziekenhuis te Zwolle. In 1978 werden van april tot oktober 110 patiënten gemeld, van wie 80 met verlamming Poliomyelitis (kinderverlamming) Inleiding. Er is geen andere ziekte in Nederland die zulke sterke emoties oproept dan polio, officieel 'poliomyelitis'

Poliomyelitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en

polio-epidemie in Nederland, 25 jaar geleden, werd dat plotseling zichtbaar: 71 slachtoffers in de bijbelgordel, lange rijen voor noodvaccinaties. Maar de groep bewuste niet-prikkers van toen werd nauwelijks bereikt. Betrokkenen vertellen over wat er gebeurde. Door Mensje Melchior Prikken of niet prikken De harde lessen van de polio-epidemie. De polio-epidemie 1992/1993 begon toen op donderdag 17 september 1992 een 14-jarige jongen in het rivierdorp Streefkerk dat werd geschreven na de ervaringen met polio-epidemie in 1978.. DEN HAAG — Staatssecretaris mevrouw Veder-Smit van Volksgezondheid ziet met zorg de heersende polio-epidemie aan. Dit staat te lezen in, het antwoord, dat de staatssecretaris gisteren gegeven heeft op schriftelijke vragen van de Tweede-kamerleden Dees, mevrouw Ginjaar-Maas en mevrouw Vrijlandt-Krijnen (allen VVD

Differentiaal-diagnostische problemen tijdens de polio

Het werkje was in 1978 verschenen, naar aanleiding van de polio-epidemie. De schrijvers braken een voorzichtige, maar heldere lans voor vaccineren in een tijd dat er in bevindelijke kringen veel verzet was tegen inenten. Beide hoogleraren heb ik toen een aantal keren geïnterviewd over het thema 'vaccinatie en Gods voorzienigheid' Eind september brak in Zuid-Holland een polio-epidemie uit die zich de afgelopen weken verder heeft uitgebreid. Het ziet ernaar uit dat het aantal patiënten inmiddels tot boven de tien is gestegen. Naar aanleiding van vele vragen van lezers zijn in nevenstaand artikel diverse medische aspecten rond de epidemie in vraag- en antwoordvorm op een rij gezet In 2000 werd voor het eerst aangetoond (polio-epidemie op Hispaniola) dat verwilderd oraal poliovaccinvirus epidemieën kan veroorzaken (Kew 04, Che 02). Het poliovaccinvirus kan virulentie en circulerend vermogen gelijk aan wildtype virus verkrijgen door langdurige replicatie in een immuungestoorde of door langdurige circulatie onder niet of onvolledig gevaccineerde populaties

1978 110 gevallen 1992 68 gevallen Let wel: dit waren géén epidemieën. Niet iedereen die verlammingen vertoont en dat is in feite een complicatie van polio, houdt er In 1956 volgde een polio-epidemie met 2206 gevallen, het grootste aantal tot dan Praktische argumenten zoals de overweging, dat 'dwang niet zou helpen en wellicht zelfs een averechts effect zou hebben' tijdens de polio-epidemie van 1978 van de zijde van de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid Veder-Smit, moeten overdacht worden in de politieke sfeer van de Tweede Kamer, maar zijn niet relevant in een theologische discussie van principiële aard In 1978 en 1992 brak mede hierdoor een polio-epidemie uit. Positie van de vrouw: Decennialang hebben emancipatiebewegingen gestreden voor gelijkberechtinging van vrouwen en homo`s. Maar de SGP wil bijv. Als orthodoxe christelijke partij niet dat vrouwen politieke functies in de partij vervullen In Nederland was de laatste polio-epidemie in 1992 en 1993 toen 79 mensen besmet raakten. In 1978 waren er 110 gevallen en in 1971 waren het er 39. Om even aan te geven dat men het al een epidemie noemt bij 79 gevallen.. Polio- epidemie Brak uit in 1978 en 1992. Polio is heel besmettelijk. Bible belt Beperkt gebied waar van oudsher de orthodoxe christenen wonen. Grenzen van persoonlijke vrijheid Wetten botsen wel eens: • Verbod op discriminatie • Vrijheid van godsdienst • Vrijheid van meningsuiting Vrijheid van meninguitin

In 1978 kon het grootste gedeelte van de landbouwgrond pas weer in gebruik genomen worden. In 1956 waren door een polio-epidemie namelijk 2206 Nederlanders ernstig ziek geworden. Maar veertien jaar later bleek polio nog niet te zijn verdreven. In 1971 brak in Staphorst een epidemie uit Klas 2 (1977-1978) Wat gebeurde er op school? Aan elkaar schrijven Vernieuwd (28/5)! Eerste communie; Mijnheer Secker trouwt! Open Doek: 08-05-78 Op de Veluwe breekt een polio-epidemie uit; alle slachtoffers zijn leden van gezinnen die op godsdienstige gronden vaccinatie weigeren. De epidemie houdt de hele zomer aan In 1978 woedde in Nederland een polio-epidemie. In een half jaar tijd werden 110 mensen besmet, hoofdzakelijk in de dorpen Elspeet, Nunspeet, Uddel en Staphorst, waar meer dan de helft van de bevolking niet tegen de ziekte was ingeënt, vanwege hun godsdienstige overtuiging Tegenwoordig kunnen we ons weinig voorstellen dat droeviger is dan ouders die hun kinderen overleven. Maar nog geen honderd jaar geleden hoorde kindersterfte onlosmakelijk bij het leven. Infectieziekten als polio, difterie en mazelen sloegen blijvende gaten in jonge gezinnen. Dankzij het in 1957 gestarte Rijksvaccinatieprogramma zijn dit soort epidemieën zeldzaam geworden De RD noemt het voorbeeld van ds. J. Karens van de Ger. Gem. uit Opheusden tijdens de polio-epidemie van 1978. Hij ontving twee redacteuren van Vrij Nederland gastvrij, met humor en sloot het interview af met een kort gebed

Onlangs schreef ik hier over de Veluwse polio-epidemie van 1978. Onderzoekers stelden later tot hun verbazing vast dat de Tweede Kamer destijds niet één keer over het onderwerp vergaderd heeft. 110 Nederlanders stierven aan een vermijdbare ziekte omdat ze weigerden zich ertegen in te enten, en in de Tweede Kamer werd er geen woord over gezegd De ziekte polio of kinderverlamming is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het ziektebeeld is zeer ernstig: verlamming en soms blijvende invaliditeit. Gelukkig kan de ziekte worden voorkomen door het poliovaccin. In Nederland krijgen kinderen al op zeer jonge leeftijd zo'n vaccin toegediend. Door mensen in de hele wereld te vaccineren wordt geprobeerd het poliovirus. Poliomyelitis in the Netherlands: a review of population immunity and exposure between the epidemics in 1978 and 1992 - Volume 115 Issue 2 - H. C. Rümke, P. M. Oostvogel, G. Van Steenis, A. M. Van Loo Belang van hoge vaccinatiegraad 1978 en 1992: polio-epidemie. Polio is niet uit samenleving verdwenen. Wat heeft het meest bijgedragen aan verminderingen van de zuigelingensterte in de 19e en 20e eeuw? 1. Ontwikkeling van de vaccins 2. verbetering van voedingstoestand van de moeders 3

WHO waarschuwt voor polio NO

 1. in de nadagen van het kabinet Dejong en de polio-epidemie van 1978, die geografisch een landelijk karakter had, maar sociolo­ gisch wederom uitsluitend bepaalde zwaar-gereformeerde groepe­ ringen trof. De mazelen-epidemie in januari-februari van dit jaar maakte het vaccinatieprobleem weer actueel en ook de Aids-epi
 2. g in de benen of armen veroorzaakt. Polio in.
 3. g genieten
 4. In 1978 werd in Staphorst nogmaals, evenals in enkele plaatsen op de Veluwe, polio geconstateerd. Heden ten dage zijn de meeste Staphorsters ingeënt tegen polio. Omdat dit echter voor zo'n 20% nog altijd niet geldt én vanwege het feit dat het gaat om een in één gemeente samenlevende groep, geldt Staphorst nog wel als een risicogebied voor de Wereldgezondheidsorganisatie
 5. DONDERDAG 20 JULI 1978 L/TB VRU NEDERLAND 'Iedereen heeft recht op eigen op vattingen, maar niet op eigen fei ten, zegt mr. Het kleurkatern van VN bestaat voor het grootste deel uit een re portage over Opheusden, het dorp dat in 1963 door een polio epidemie werd getroffen en dat ook nu een polio-slachtoffer on der de bewoners telt
 6. Ik herinner me van de polio-epidemie in 1978 dat (ook bij christelijke opinieleiders) de bereidheid om te vaccineren enorm toeneemt wanneer de ziektedreiging groter wordt. Als we de komende tijd steeds meer met de neus op de feiten worden gedrukt en er toenemend geliefden om ons heen wegvallen, zullen steeds meer neezeggers toch tot vaccinatie willen overgaan

Voorbeelden hiervan in Nederland zijn de polio-epidemie van 1978 op de Veluwe, de uitbraak van bof tussen 2009 en 2012 en de uitbraak van mazelen in 2013-2014. Ouders die hun kinderen niet laten inenten, zetten de gezondheid van het overgrote deel van de kinderen op het spel 1955. Er is een polio-epidemie in aantocht en het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis (APSAZ) maakt zich klaar. Een neuroloog, een anesthesist en een longarts steken de koppen bij elkaar en richten in het Infectiepaviljoen een kamer in voor patiënten die beademing nodig hebben Een heftige polio-epidemie trad op in Amerika, veroorzaakt door gevaccineerde kinderen. Het concept 'kudde-immuniteit' laat zich als volgt verklaren: gebleken is dat wanneer 95% van de kinderen bijvoorbeeld mazelen heeft doorgemaakt, met de daarbij optredende immuniteit, het verschijnsel zich voordeed dat mazelen tijdelijk niet meer voorkwam

Vitamine C en 'ongeneeslijke' ziekten Vitamine C en 'ongeneeslijke' ziekten | Veel ernstige infectieziekten zijn volgens artsen ongeneeslijk en moeten voorkomen worden door vaccinatie. Toch kan het merendeel met succes worden bestreden met maar één enkel middel: vitamine C. De moderne geneeskunde heeft nog steeds een negentiende-eeuwse kijk op infectieziekten. Veel van de. Limburg. Dit hebben ze gedaan tot in 1981 gemengde groepen kwamen. Het laatste meisjes kamp was in Mierlo in 1983. Ook in het crisisjaar 1954 (polio epidemie) zijn de meisjes tegen het advies van het Hoofdbureau in Meersen, toch op kamp gegaan. De Jongens gingen meestal in tenten op kamp. Deze gingen vanaf 1950 op kamp

Polio en vaccineren Rijksvaccinatieprogramma

 1. 1978 Polio-epidemie in de regio (Bible-belt) met 110 besmettingen. De GG en GD ent massaal in en dit kan ik mij nog erg goed herinneren. be paniek onder de bevolking was groot. Men bestormde de GG en GD voor een vaccinatie en al snel werden he
 2. Tijdens de polio-epidemie in de jaren veertig en vijftig redde de ijzeren long duizenden levens. Peter Mitchell won in 1978 de Nobelprijs voor zijn bijdrage aan het begrip van de biologische energieoverdracht door zijn formulering van de chemiosmotische theorie
 3. gsverschijnselen waarvan een deel helaas berust op poliomyelitis. Met co-auteurs schrijf ik daarover een.
 4. (1972-1973) - [tijdschrift] Streven [1947-1978] Vorige Volgende [p. 835] Kritische Psychiatrie J.H. van Meurs Inleiding. Wat men in Staphorst en Rouwveen dacht tijdens de polio-epidemie in '71 is waarschijnlijk gemengd theologisch-moralistisch. In de oudheid waren er al pogingen,.

Vervolg polio - epidemie Vrij Nederland 22 juli 1978 Pagina 25 t/m 29 Nicaragua Foto's Koen Wessing, tekst Jan Stoof Pagina 32 t/m 41 : Commerciële televisie in Amerika - Vrij Nederland 14-10-1978. Vrij Nederland 14 oktober 1978 Commerciële televisie in Amerika Freke Vuyst, pagina 3 t/m 35 New York Foto's van Weegee pag. 36 t/m 4 De laatste polio-epidemie in Nederland was in 1992. Er werden 71 mensen ziek, van wie er 2 overleden. Verreweg de meeste patiënten waren van orthodox-gereformeerde huize en niet gevaccineerd. De voorlaatste uitbraak was in 1978, met 110 patiënten, waarvan er 4 overleden, uit dezelfde geloofsgroep Toelichting Wendelien Voogd. De titel van het boek van H. Hille Tot een scherpe dorsslede gesteld refereert naar een bijbeltekst: . Ziet, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf In 1937 trof een ernstige polio-epidemie de VS. In die tijd kon dit uiterst besmettelijke virus niet worden genezen. Wie de infectie opliep geraakte geheel of gedeeltelijk verlamd, vandaar de volkse benaming 'kinderverlamming' In 1978 waren dat er 35 van de 80 gevallen. Bij de laatste polio-epidemie in 1992 kwamen vier baby's met ernstige polioverschijnselen in het ziekenhuis terecht. Hiervan herstelden drie zich er volledig, één baby stierf, het kind werd pas ziek nadat het een orale polio vaccinatie had gekregen

- In 1978, a survey of 30 States in the US revealed that more than half of the children who contracted measles had been adequately vaccinated. - In 1979, Sweden abandoned the whooping cough vaccine due to its ineffectiveness. Out of 5,140 cases in 1978, it was found that 84% had been vaccinated three times • Uit de vervreemding tussen de bijbelgordel en de rest van de samenleving verklaart Maas de onverschilligheid van de Tweede Kamer destijds, in 1978, alsmede het volslagen medisch-technocratisch advies dat de Gezondheidsraad over de polio-epidemie uitbracht. (Trouw, 25/09/1992

Net Als Aids Is Polio Niet Alleen Een Ziekte Maar Ook Een

 1. Op Schiphol nauwelijks vertragingen fijf dorpjes op ordaan-oever Kantoor van radicale Palestijnen opgeblazen Nieuws net Nieuwe Haaöse Courant en Nieuwe Leidse Courant Nieuwe pau
 2. volgde een polio-epidemie met 2206 gevallen, het grootste aantal tot dan. HET ZIEKTEVERLOOP De ziektesymptomen kunnen sterk verschillen. We kunnen enkele vor-men onderscheiden: De symptoomloze vorm. Hierbij vindt infectie en opbouw van immuni-teit plaats zonder enig symptoom. Deze gevallen zijn dus niet bekend qua aantal
 3. Tussen eind mei en eind juli 1978 werd het 'godsdienstige nieuws', als je dat zo mag noemen, geheel en al beheerst door de polio-epidemie, die toen meer dan 100 jonge mensen, lid van enkele zeer orthodoxe protestantse kerkgenootschappen (Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Bond, Oud Gereformeerde Gemeenten en Christelijk Gereformeerde Kerken), trof
 4. In 1968 werd hij burgemeester van Staphorst. Deze functie vervulde hij tot zijn pensionering in 1978. In deze periode werd hij in 1971 geconfronteerd met de gevolgen van een polio-epidemie in zijn gemeente. Een deel van de bevolking had zich vanwege religieuze bezwaren zich niet laten inenten
 5. Adriaan van Dis Profiel. Achternaam: van Dis Voornaam: Adriaan Geboren: 16-12-1946 Te: Bergen aan Zee (NH) Pseudoniem(en): Adriaan van Dis publiceerde onder het pseudoniem Nathan Sid (de titel van zijn debuutnovelle) het gedicht 'Drie disticha' in NRC Handelsblad van 14 april 1978. Wim Hazeu meldt in 'Het literair pseudoniemenboek' (1989) dat Adriaan van Dis het pseudoniem is van Adje Mulder
 6. In 1978, it was estimated of antigenically altered poliovirus type 3 in a vaccinated population Lancet i 1986 1427 32 12 Van den Kerkhof H. De polio-epidemie vanuit GGD-perspectief Bull Infect 4 1993 203 06 13 Wright Pf Kim-Farley Rj de Quadros Ca Strategies for the global eradication of poliomyelitis by the year 2000 N Engl J.
 7. An overview of serologieal and virological studies on poliomyelitis in the Netherlands between two epidemics in 1978 and 1992 is given. Three unvaccinated patients acquired poliomyelitis abroad

Polio (poliomyelitis) Mens en Gezondheid: Ziekte

 1. 1978; 41:159-168. [Google Scholar] Furesz J, Armstrong RE, Contreras G. Viral and epidemiological links between poliomyelitis outbreaks in unprotected communities in Canada and the Netherlands. Lancet. 1978 Dec 9; 2 (8102):1248-1248. [Google Scholar
 2. De polio-epidemie in 1971 leent zich voor een uitgebreide analyse en grote verbazing over het orthodoxe geloof in Staphorst (Het Vrije Volk, 1971. Zie ook het krantendossier Polio) In 1978 krijgt de Staphorster SGP de raad achter zich, voor een caféverbod op zondag, dat na een jaar weer moet worden ingetrokken, omdat het niet wettig is
 3. Inhoudstafel Inhoudstafel 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. De ziekte!Epidemiologie van polio!Het Nederlandse spookbeeld 4. Het vaccin!Historiek!Het nut van het vacci
 4. In 1956 deed zich een omvangrijke polio-epidemie voor die 2286 slachtoffers maakte. (39 gevallen), in 1978 (110 gevallen) en voor het laatst in 1992-1993 (71 gevallen). Deze epidemieën zijn beperkt tot reformatorische bevolkingsgroepen die vaccinatie principieel afwijzen
 5. Voor bijv. polio is het ook nooit verplicht , ondanks de polio-epidemie op de veluwe in 1978. en da's toch een ander verhaal dan een griepepidemie. StalNollie Berichten: 680
 6. Voor het eerst naar Dylan (1978) Ik herinner me niet of ik in de rij heb gestaan voor kaartjes. Ik moet ze wel zelf gehaald hebben, want internet bestond nog niet. Het zal wel bij de VVV in Eindhoven geweest zijn. Wat begon die kaartverkoop toentertijd kort van te voren
 7. g leerlingen tegen besmettingsgevaar (Stb. 1953, 349) zoals gewijzigd (Stb. 1978, 646) art. 1; Besluit bescher

Een enkele keer komen er desondanks toch uitbraken van een besmettelijke ziekte onder niet gevaccineerden voor, met name in gebieden waar de concentratie niet gevaccineerden hoog is. Een voorbeeld hiervan is de polio-epidemie van 1978 op de Veluwe Deze functie vervulde hij tot zijn pensionering in 1978. In deze periode werd hij in 1971 geconfronteerd met de gevolgen van een polio-epidemie in zijn gemeente. Een deel van de bevolking had zich vanwege religieuze bezwaren zich niet laten inenten Polio-epidemie veroorzaakt door vaccinvirus (15 maart 2002) dr. H. G. van der Avoort, moleculair bioloog en verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 'Onderzoek van de ontlasting van de getroffen patiënten wees tot verrassing van de onderzoekers uit dat de verlammingsverschijnselen waren veroorzaakt door een verwilderd vaccinvirus -1978: 110 gevallen -1992/3: 68 gevallen. Rotary & Polio Countries Year-to-date 2017 Year-to-date 2016 Total in 2016 Onset of paralysis of most die tijdens de polio-epidemie in 1956 geïnfecteerd raakten heeft nu te maken met het postpoliosyndroom Behandeling: Fysiotherapie om te leren omgaan met spierzwakte e 1978 10 mei - Opnieuw een uitbraak van het poliovirus, ditmaal in Elspeet, Nunspeet en Uddel. Meer dan 100 personen raken besmet. 1980-1989. 1984 25 oktober - De Hervormde gemeente te Ouddorp ontslaat haar kerkorganist. De reden is dat hij een televisietoestel bezit. 198

Poliomyelitis - Wikipedi

Polio-epidemie in Nederland 1944 De Stoottroepen nemen deel aan de strijd tegen het Duitse leger. Zieken en gewonden worden opgenomen in het 'Eerste Nederlandse Militair Hospitaal' in Brussel Voor de recuperatie, nabehandeling en training was behoefte aan een 'herstel- en oefenoord' naar Engels voorbeeld Indiase dokters geven Gates de schuld van een verwoestende polio-epidemie tussen 2000 en 2017 waarbij 496.000 kinderen verlamd raakten. In 2017 zette de Indiase overheid Gates en zijn trawanten uit de adviesraad, waarna het aantal gevallen van polio aanzienlijk daalde Ongelukken — Oorzaken en preventie. Vraag: Welke epidemie veroorzaakt enorm veel leed en leidt talloze keren tot invaliditeit, is voor alle leeftijdsgroepen een belangrijke doodsoorzaak, brengt voor de maatschappij enorme kosten mee, wordt in alle landen aangetroffen en komt toch maar zelden voor in medische opleidingsprogramma's of als researchproject ~ 2 ~ Vaccinatie Dit artikel is overgenomen uit het boek Vijftig jaar geneeskunde - - Herinneringen en beschouwingen van een kinderarts [90]. De Rotterdamse emeritus-hoogleraar HKA Visser neemt je in dit boek mee langs die vijftig jaar, maar bij 'Vaccinatie' - hoofdstuk 6.3 - overziet hij een nog veel ruimer

Polio in Staphorst - Andere Tijde

Voornamelijk Belgische soldaten uit het Interneringskamp.76 Vrij recent, in 1978, leidde een nieuwe polio-epidemie hier tot landelijk oproer, omdat ouders in (onder meer) Elspeet en Nunspeet. Januari 1978, een koude zaterdagochtend in Zwolle. We spelen 'I don't want no polio', een lied over de polio-epidemie in Staphorst eind jaren zeventig. 'Blijft een goed nummer,' zegt Bonno, 'twee akkoorden, recht voor zijn raap, en een refrein dat je mee kan blèren. 1-4-1978 In de Britse krant The Times biedt het reisbureau Thomas Cook wereldreizen aan tegen de prijs die ervoor gevraagd werd in 1878. De directie is razend. De journalisten die de grap op hun geweten hadden, worden ontslagen. 1-4-1978 De tune van Charlie's Angels komt de Top 40 binnen

Vaccinatieweigering - Wikipedi

1978 Feb-Mar: luchtvaartongevallen: Norseman Airport, Norseman, West-Australië: 6: 1978 11 juni: Beechcraft D-55 Baron ongeval. luchtvaartongevallen: Essendon, Victoria: 6: 1978 10 juli: Vliegtuigen met een bemanning van twee en een passagier crashte in huizen kort na het opstijgen van Essendon Airport. 6 leden van één familie werden gedood. Er was eens een meisje dat bij dominee G.H. Kersten de catechisaties volgde en geloofsbelijdenis af wilde leggen. De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente aan de Rotterdamse Boezemsingel liet haar echter niet toe De muurkrant in Tilburg 1978-1995 Jacques de Bakker 1956: Grote polio-epidemie houdt Tilburg in haar greep Tilburg kort Tilburg signalement LV De Tao van Moerenburg Tilburg Stripstad Twee dichtbundels van Jace van de Ven Stadslezen. Teksten op straat in Tilburg Stadsvorm Tilburg Indiase dokters geven Gates de schuld van een verwoestende polio-epidemie tussen 2000 en 2017 waarbij 496.000 kinderen verlamd raakten. 1978 De Z 1300 is de grootste motorfiets die men produceert tot op dat moment. De Mastodont. Re: Corona in Nederland.

Overigens heeft Linus Pauling, samen met Ewan Cameron, al in 1978 gewezen op de therapeutische eigenschappen van vitamine C bij de behandeling van kanker. [9,10,11,12] Vitamine C is levensreddend. Er is echter ook sprake geweest van een polio-epidemie. Verder zijn bij een mazelenepidemie drie kinderen overleden. Wat moet er volgens de minister gebeuren om de ouders ertoe te bewegen hun kinderen te laten inenten? In 1978, 1992 en in 1993 is daarnaar ook gekeken door de Gezondheidsraad toen sprake was van polio

Video: Polio RIV

Polio in de Bijbelriem: 'Wij vertrouwen op God, hij

VIII.9 Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, born on 18‑02‑1902 at 12.00 in Oosternijkerk, died on 06‑06‑1978 in Vledder at the age of 76, buried on 09‑06‑1978 in Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren: Geert, veehouder, geboren te Vledder VIII.9 Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 18‑02‑1902 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 06‑06‑1978 te Vledder op 76‑jarige leeftijd, begraven op 09‑06‑1978 te Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren: Geert, veehouder, geboren te Vledder. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.3 op blz Samenvatting Anatomie en fysiologie Gregoire Methoden technieken SAM Hoofdstuk 1,2,3,4,5,6,9 Samenvatting recht jaar 3 Nederlands Landschap College-aantekeningen, college Alle colleges Tentamen 28 Oktober 2014, vragen verplichte opgave oefen ict Ergotherapie jaar 2 kwartaal 1 samenvatting alle leerstof Uitwerking Toetsmatrijs 2 Samenvatting - Sociaal agogisch werk in de participatiesamenleving.

History of polio - Wikipedi

Eerste polio-epidemie: 1887 in Zweden. Patent van de eerste pesticidesproeier: 1873. 3) Wegnemen van de amandelen. Dokters beginnen te denken dat de polio-epidemieën van de jaren 40 en 50 misschien werden veroorzaakt door de vele tonsillectomieën die in de jaren 20, 30 en 40 uitgevoerd werden Het RVP Voor iedereen: DaKTP-Hib 1-4 Pneumokokken BMR 1-2 dTP MenC Voor risicogroepen: Hepatitis B Tuberculose Hepatitis A Het RVP Uitvoering: Jeugdgezondheidszorg / consultatiebureaus Wettelijke regeling 1823 RVP januari 1957 huisartsen / kinderartsen / GHI entgemeenschappen hoge vaccinatiegraad Het RVP Productie en distributie: Nederlands Vaccin Instituut Eigen productie: BMR dTP Tuberculose. Van 1972 tot 1978 is hij secretaris van de Belgische Wetenschappelijke Vereniging voor Kinesitherapie. Ook als redacteur maakt hij zich meer dan verdienstelijk. Tussen 1961 en 1974 is hij redacteur en later hoofdredacteur van het Belgisch Tijdschrift voor Fysische Therapie en van 1982 tot 2001 redactielid van Stimulus, een trimestriële uitgave over kinesitherapeutisch handelen

Polio: Omvang en trends - Gezondhei

VIII.9 Jan (Gerbens) JOUSMA, landbouwer, geboren op 18‑02‑1902 om 12.00 uur te Oosternijkerk, overleden op 06‑06‑1978 te Vledder op 76-jarige leeftijd, begraven op 09‑06‑1978 te Vledder. Naast de 2 andere kinderen is uit dit huwelijk nog geboren: Geert, veehouder, geboren te Vledder. Zoon van Gerben (Lieuwes) JOUSMA (zie VII.3 op blz Schuilen voor bommen in de oorlog, je vader en je man verliezen, alleen bevallen in een vreemd land en leven in een rolstoel. Gladys El Bacha (54) kan helaas over alle onderwerpen meepraten. Hoewel ze veel nare dingen heeft meegemaakt, staat ze nog altijd positief in het leven. Je kunt blijven hangen in je verdriet of je kunt verder gaan met je leven Bavianen en Slijkgeuzen, met als ondertitel Kerk en Kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (1974), Het kopergeld van de Gouden Eeuw in vier deeltjes (1978-1980), later gebundeld onder de titel Mensen van klein vermogen (1994) en tenslotte Een dorp in de polder, Graft in de zeventiende eeuw (1994), het zijn de grote werken van A.Th. van Deursen, en ze gaan alle in de eerste plaats. The military chaplaincy was a great constant from 1978 to 2006 when I was retired. The first chapbook of poetry titled 'The Halcyon Poems' was published in 1976 and the second, 'Snippets of His Glory While I Wait ,' in 1996, both were privately distributed

Hoe goede hygiëne een epidemie kan veroorzaken; De laatste

Piers Faccini - A Taste Of Honey (2016): Bijzondere versie van een lied dat ik van The Beatles ken, gespeeld door deze multi-culturele singer/songwriter samen met de Italiaanse trompettist Luca Aquino, op een verzamelalbum ter ere van Chet Baker.. Seal - It Was A Very Good Year (2017): Verrassend mooie cover van deze klassieker op een album met Standards

 • Landleven aan Zee pc.
 • Paul Krugerlaan 90.
 • Duodenumatresie echo.
 • Intuïtieve betekenis.
 • Wandelen Groesbeek.
 • Stelvio fietsen 2020.
 • Printscreen MacBook plakken.
 • Hals tattoo klein.
 • Modron March.
 • Impaling Minecraft.
 • Dokumentarfilm Deutsch.
 • Hoeveel contacten iPhone.
 • Slachtedyk fietsen.
 • Zappelin reclame.
 • Vampier tekening.
 • Wat zijn rijstvlokken.
 • ZOEVA brushes.
 • Avocado saus ah.
 • Crispyn freesmachines.
 • Amazing Grace original.
 • Aantal bezoekers dance valley 2018.
 • Oostvlaams.
 • Staande naad gevel.
 • Vv dongen evv.
 • Messing graveren.
 • Verkleving ruggenmerg.
 • Schrijfsysteem 7 letters.
 • Gepelde tarwe kopen.
 • Drijvende ontlasting stress.
 • Vloer slaapkamer kurk.
 • Welke bomen geven hars af.
 • Antislip stickers Blokker.
 • Nokia camera stopt steeds.
 • Kledingstuk 7 letters.
 • Campagne uitzetten.
 • Comcast Internet.
 • Best 4 bay NAS.
 • ESDA blokken huren.
 • TIN nummer controleren.
 • Bruno Ganz.
 • Schildersezel kind.