Home

Wat is de literaire canon

Literaire Canon Literaire Canon

Literaire canon - definitie - Encycl

Wat is de betekenis van Literaire canon? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Literaire canon. Door experts geschreven Canon: 'Een verzameling teksten die in de loop der tijd tot de literatuur gerekend wordt op grond van erkenning van de (literaire) waarde ervan.' Die teksten noemen we ook wel 'canoniek'.' The Great Unread : 'het geheel aan teksten dat in de loop van de geschiedenis buiten de canon terechtgekomen is.'

De Canon van de Nederlandse literatuur werd in 2002 door de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde omschreven. De Canon omvat de volgens stemmers ruim 100 meest klassieke literaire auteurs en de 125 meest klassieke literaire werken uit het Nederlands taalgebied. De volgorde en samenstelling in de beide onderdelen van de Canon is tot stand gekomen op basis van de uitgebrachte stemmen. Op 1 juli 2015 zag een nieuwe Canon van de Vlaams-Nederlandse literatuur met 51. DE LITERAIRE CANON VAN HET NEDERLANDSE LIED: Wat is dat? Kort gezegd: een aanbevelingslijstje met de mooiste liedteksten uit de Nederlandse literatuur, vaak van lang geleden. Het lijstje hebben we opgesteld op grond van schoolboeken van na de Tweede Wereldoorlog. Ze bevatten literatuur met een grote L, bedoeld om te lezen

doel Literaire Canon

Dat betekent dat de canon een overzicht is van literaire werken die minstens 25 jaar geleden in het Nederlands zijn geschreven, en waarvan de auteur niet meer leeft. Opvallend is de open oproep vanwege de canoncommissie om, rekening houdend met de gehanteerde criteria, haar eigen 'blinde vlek' te vullen De canon reflecteert wat toen belangrijke schrijvers en boeken waren. De perfecte literaire puzzel. 'Echt iets voor jou', zegt Joost tegen Niña. Mulisch, daar is-ie. Kees kiest Het stenen bruidsbed, Marja De aanslag, Joost en Niña De ontdekking van de hemel Zegt Elegast: 'Wat de mediae oock seggen mooghen, Karel is gewoon een hele Grote.' Klara maakte een prachtige podcast over de literaire canon. Vijftig lezers vertellen daarin over hun favoriete canonwerk. In deze aflevering hoor je literatuurwetenschapper Mike Kestemont over Karel ende Elegast Zonder welke basiskennis van de letteren val ik in café Zwart door de mand? Wat is het beste boek ooit geschreven? Zeemans oproep tot classificering gaat in extremo op voor het canoniseren van literaire werken. De behoefte daaraan wordt weerspiegeld in ontelbare rubriekjes, Die aantijgingen heeft de canon gelukkig overleefd

Literaire canon Literatuur Vlaandere

 1. De richtlat van bouw- en timmerlieden werd canon genoemd, in de muziekleer van Euclides wordt het monochord (een eensnarig instrument) ermee aangeduid
 2. Met een canon wordt het geheel van teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen bedoeld dat het referentiekader is van een gedeelde cultuur of religie
 3. Fuck de literaire canon. Lezen is vrijheid, avontuur. Geen enkel boek is geschreven om als afschrikwekkend museumstuk te eindigen dat genot doet omslaan in angst en weerzin
 4. Er is immers heel wat geschreven dat de moeite waard is buiten wat er in de literaire canon staat. Daarnaast kun je wel onderscheid maken tussen het canon en populaire cultuur, maar anderzijds kun je ze ook vergelijken: in deze zin dat de canon is vastgelegd, dat deze wordt bepaald door een culturele elite en dat de populaire cultuur wordt bepaald door een elitaire media

Wat is de betekenis van Literaire canon - ensie

Vijf jaar geleden stelde de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) samen met Literatuur Vlaanderen voor het eerst een literaire canon samen met 50 werken van groot historisch belang. De dynamische canon van Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief is bestemd voor onderwijs, overheid, uitgevers en lezers Wat hebben Het Boek Alfa van Ivo Michiels, De Oostakkerse gedichten van Hugo Claus, Het Gezin Van Paemel van Cyriel Buysse, Gangreen 1 van Jef Geeraerts of het toneelstuk Elckerlijc met elkaar gemeen? Dat ze allemaal tot onze literaire canon behoren is één deel van het antwoord. Dat je er niet zal in slagen een exemplaar van al die toppers uit onze literatuur online of in de

Literaire kwaliteit is geen objectief gegeven; het is het resultaat van wat je hebt gelezen en dat is de eenzijdige, literaire canon waarmee wij als jongeren zijn opgevoed De Nederlandse literaire canon omvat, volgens bijna de helft van de deelnemers ca. honderd titels. Een kwart houdt het op ca. 25 werken, slechts 2,3 procent wil hem tot tien werken beperken. Uiteraard is dit niet iets wat bij handopsteken kan worden beslist, maar dat het aantal van honderd er zo duidelijk uitspringt, biedt allerlei mogelijkheden om de canon te kneden en flexibel te houden

Toen in 1990 de commissie-Anbeek een lijst met 21 titels voorstelde als 'canon' van onze literatuur, boeken die op het vwo gelezen zouden moeten worden, was het land te klein. Leraren, literatuurliefhebbers en schrijvers verketterden om het hardst deze 'literaire Stasi' die botweg voorschreef wat goed was. Dat bepaalden de lezertjes zelf wel Van oudsher wordt een canon gevormd in academische kring. Het zijn de hoogleraren letterkunde die grote literaire overzichtswerken schrijven. Die turven zijn verplichte kost voor hun studenten, de toekomstige leraren, de nieuwe generaties literaire critici en uitgevers Wat vandaag als grote literatuur wordt geroemd kan binnen vijftig jaar uit de literaire canon zijn verdwenen. Literatuuropvattingen zijn immers aan ' mode ' onderhevig, en wat in de tijd van de rederijkers als grote kunst of grote literatuur gold, wordt vandaag misschien als rijmelarij afgedaan Christiaan Weijts denkt er anders over: 'Fuck de literaire canon. Met het hoofdstuk 'Saidjah en Adinda' uit Max Havelaar laat je zien wat koloniaal bestuur voor gevolgen had én wat de romantiek is. Een passage Fabriekskinderen leg je naast een artikel over kinderarbeid in Bangladesh Boekrecensie De canon van de Nederlandstalige literatuur Deze herziene literaire canon is voer voor discussie Aleid Truijens 22 januari 2021, 13:13 Beeld Vrijdag. Een lijst van vijftig vastgeklonken boektitels die exemplarisch zijn voor de Noord- en Zuid-Nederlandse literatuur, waarom zou je die willen maken

Proef 17: De canon LitLa

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) en Literatuur Vlaanderen stelt de nieuwste versie van hun literaire canon voor. Van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België, van Elckerlijc tot De avonden, van Lucifer tot De Kapellekensbaan. Acht eeuwen literatuur in 50 boeken Over de literatuur na 2000 durf ik meer te zeggen aangezien ik toen als lezer actief ging deelnemen. Als lezer heb ik ook altijd de behoefte gevoeld om op de hoogte te zijn van wat er nu speelt. over DE canon: nee, over wat voor mij belangrijke boeken zijn: ja. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat steeds opnieuw verschuift

Een literaire canon is een compilatie van werken die in de literatuur een speciale waarde of een significante, normerende en tijdbestendige status wordt toegeschreven. In het algemeen bedoelt men er een lijst boeken mee die als klassiek en cultureel belangrijk voor een bepaald taalgebied worden beschouwd. Een andere benaming voor dergelijke belangrijke werken is 'klassieken' De canon is een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers. Ontdek op deze website alles over de 50 geselecteerde titels en hun auteurs De Canon van de Nederlandse literatuur werd in 2002 door de leden van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde omschreven. De Canon omvat de ruim 100 meest klassieke literaire auteurs en de 125 meest klassieke literaire werken uit het Nederlands taalgebied DE LITERAIRE CANON VAN HET NEDERLANDSE LIED: Wat is dat? Kort gezegd: een aanbevelingslijstje met de mooiste liedteksten uit de Nederlandse literatuur, vaak van lang geleden. Het lijstje hebben we opgesteld op grond van schoolboeken van na de Tweede Wereldoorlog. Ze bevatten literatuur met een grote L, bedoeld om te lezen. Maar op deze site zijn de liederen ook te horen

Een literaire canon wordt gedefinieerd als een verzameling boeken/ teksten waarover in een gegeven cultuur overeenstemming bestaat dat ze onderdeel uitmaken van het culturele erfgoed De eerste bewoners van ons rivierenland wonen niet op een vaste plaats, maar trekken van plek naar plek. Ze jagen, vissen en verzamelen vruchten, noten, knollen en zaden. De winter brengen ze door in een vast kamp op een droge plek. Op de plaats waar ooit zo'n nederzetting was, is in 1997 het skelet van jager-verzamelaar Trijntje opgegraven Het existentialisme is een brede stroming in de filosofie en de kunst uit de 19e en vooral 20e eeuw. De hoofdvraag is: Wat betekent het voor mij om mens te zijn? Het gaat existentialisten niet om kennis over de mens in algemene zin, maar om de individuele ervaring van het eigen bestaan. Authenticiteit De [ In 2015 lanceerde de KANTL samen met Literatuur Vlaanderen (toen nog het VFL) een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur. Elke vijf jaar wordt deze lijst van letterkundige parels aan een groot onderhoud onderworpen. Op 26 juni 2020 is het eindelijk zover! Dan wordt de nieuwe lijst op de wereld losgelaten

Canon van de Nederlandse letterkunde - Wikipedi

De literaire canon bestaat vooral uit proza en poëzie. Maar om dit toneelstuk van Bredero kan de KANTL nu eenmaal niet heen. Theaterexperten zijn het erover eens dat het nog steeds één van de beste Nederlandstalige theaterstukken aller tijden is. En de KANTL treedt hen dus bij, net als auteur Joke van Leeuwen Canon | betekenis/definitie Een canon is een verzameling van werken die binnen een bepaald gebied als waardevol worden beschouwd, maar kent ook andere betekenissen. Op elk werkterrein bestaan er canons. De literaire canon verwijst bijvoorbeeld naar de lijst met boeken die tot de wereldliteratuur behoren Artikelen in de categorie Literaire canon Deze categorie bevat de volgende 3 pagina's, van in totaal 3. Literaire canon; B. Belangrijkste boeken uit de wereldliteratuur; Bloemlezing; Laatst bewerkt op 26 nov 2017, om 15:48. De inhoud is beschikbaar onder de CC BY-SA 3.0 tenzij. Toch is wat tot de literaire canon gerekend wordt slechts een consensus en kunnen auteurs van wie het werk in een eerdere periode nog tot literatuur werd gerekend uit deze canon verdwijnen, en andersom..

Nederlandse Liederenban

 1. Zeker wat de moderne Nederlandstalige literatuur betreft, In het fonds van uitgeverij Vrijdag verscheen enkele maanden later De canon. De 50 + 1 mooiste literaire werken uit de Nederlanden
 2. Het moet maar eens uit zijn met onze angst voor de literaire canon Thomas Vaessens, hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam - 22/09/06. Het lezen van klassieke Nederlandse Literaire Meesterwerken, de canon, zit niet langer in het verdomhoekje. Dat stelt Thomas Vaessens van de Universiteit van Amsterdam
 3. De canon is een verzameling van hoogtepunten uit de Nederlandstalige literatuur. De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren hebben namelijk de 50+1 belangrijkste en mooiste teksten uit de Nederlanden geselecteerd
 4. Over de manieren waarop uitgevers aan manuscripten en aan auteurs komen bestaat een rijke anecdotenliteratuur. Beperkt men zich echter tot de zakelijke feiten, dan levert de entree van allerlei jonge literaire auteurs van de laatste decennia op de literaire markt aanwijzingen, dat de uitgeverijen hun rol van 'gate-keepers' zeer actief opvatten (en uitspraken van literaire uitgevers.
 5. Literatuur is een term uit de wereld van de boeken.Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan 'gewone' teksten. Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur. Deze boeken zijn immers gewoon bedoeld om informatie te geven

De canon wordt namelijk steeds weer gebruikt om te reflecteren op de vraag wie 'wij' zijn, wat onze gemeenschappelijke kenmerken Boek: De literaire canon in Nederland - Geschreven door L. Duyvendak Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus De relatie tussen canonvorming en veronderstelde literaire kwaliteit is duister. Onderzoek zou zich niet primair moeten richten op de vraag of een tekst wel of niet kwaliteit heeft of tot de canon behoort, maar inzicht moeten geven in de manier waarop veronderstelde literaire kwaliteit door de eeuwen heen wordt verkregen, uitgebuit en vereeuwigd Literaire canon in uw Billy-boekenkast is TE WIT - Kloosried van kwetsjanktypistes Hey kijk, een literair evenementje waarin de vraag wordt gesteld over de literaire canon van Nederland niet te wit is. Het antwoord staat uiteraard al vast: ja, natuurlijk is de canon te wit, anders gingen we niet zeuren

Video: Vernieuwde literaire canon houdt plekje vrij om 'blinde

De reeks 'Tot 't nut van 't algemeen' uit 2008 wilde de discussie over de canon open trekken. deBuren organiseerde vier avonden met een keynote spreker en een Lagerhuis van specialisten. Dit is aflevering 1: de literaire canon. De lezing van keynote spreker Geert Buelens vind je in ons online magazine. De reacties van het Lagerhuis vind je hier Literaire canon. 599 likes · 2 talking about this. Dynamische canon v.d. Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief. 50 essentiële teksten voor lezers, overheid en onderwijs. KANTL en VFL Wat stoort u het meest aan de literaire wereld? Wat ik het kwalijkst vind, is dat sommige groepen lezers steevast worden betiteld als niet-lezers omdat ze 'inferieure' boeken zouden lezen Die discussies zijn vaak bijzonder verhit. De canon wordt namelijk steeds weer gebruikt om te reflecteren op de vraag wie 'wij' zijn, wat onze gemeenschappelijke kenmerken zijn of waarom het juist zo ontbreekt aan gemeenschappelijke kenmerken. Ook de rol die het onderwijs hierin zou moeten spelen, is een steeds terugkerend punt

Home Updatesliteraire canon. literaire canon. De vernieuwde literaire canon. categorie: Kunst & Cultuur. Tromgeroffel! De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur werd bekendgemaakt. 50 boeken die je moet gelezen hebben. Of 50 boeken die je met een gerust hart het literaire erfgoed kan noemen In 2015 stelde de KANTL een dynamische canon van de Nederlandstalige literatuur voor. Die canon is een overzicht van literaire werken die minstens 25 jaar geleden in het Nederlands zijn geschreven, en waarvan de auteur niet meer leeft. Vijf jaar na de presentatie krijgt de lijst een eerste update

Het dwaallicht | Literaire Canon

Met de steeds kleveriger wordende geboorteklei, wint ook de interesse in een canon van eigen bodem aan belang. Is die canonisering een nobele vorm van monumentenzorg, het medicijn voor de wat verslapte aandacht voor onze iconen, of simpelweg het geletterde broertje van de Gouden Schoen? Bozar en deBuren wakkeren het debat aan met hun reeks 'Tot 't nut van 't algemeen' De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur, van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België. Een lijst van 50 boeken die je moet gelezen hebben, elk met hun eigen aflevering.- Lyt til De literaire canon øjeblikkeligt på din tablet, telefon eller browser - download ikke nødvendigt

Pf wat is zo'n Nobelprijs ook eigenlijk. Nee, mopje. Ik bedoel gewoon zowat bij het grote (literaire) publiek, het lijkt mij dat weinig mensen die kennen (tegenover de Amerikaanse en Europese klassiekers), en dat hij ook weinig vernoemd wordt als het over literatuur gaat of zo. De literaire canon in Nederland bij geschiedenisboek-kopen.nl. De online geschiedenisboeken specialist lke factoren dragen bij aan de canonische status van literatuur, zo vraagt Prof. dr. Michiel van Kempen zich af op 10 maart a.s. in een lezing op Spui 25 in Amsterdam

Wat is de literaire canon? De literaire canon is een verzameling van 50 + 1 literaire werken voor volwassenen door auteurs die op het ogenblik van het samenstellen overleden waren. De werken zelf dateren allemaal van voor 1990. Deze lijst bevat werken die enthousiasmeren, intrigeren door hun inhoud of vorm Er is een onbekende fout opgetreden. Ga naar de homepage, terug naar de vorige pagina, of probeer het later opnieuw De KANTL heeft haar eerste bundel Parken en Woestijnen uitgekozen om op de literaire canon lijst te prijken. Protestantse dominee en poëzieliefhebber Dick Wursten vertelt. 14 min. Jun 26, 2020. Deze dichter werd amper 51 jaar oud, maar hij liet ons heel wat onsterfelijke poëzie na,. Boekverslag van het boek Sonny Boy (Annejet van der Zijl) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 28 december 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door Cees van der Po

Wat moeten scholieren lezen en waarom? - De Groene

Een literaire analyse schrijven. Om een literaire analyse te schrijven, moet je je concentreren op de belangrijkste kenmerken van het geschreven werk. Deze maken de tekst immers opvallend en geven het een prominente plek binnen de.. Wat mag er - wat zeg ik, wat moét er dan wel in die Vlaamse canon. In willekeurige chronologische volgorde. 1885: de Conferentie van Berlijn die het recent in kaart gebrachte Congo officieel toewees aan Leopold II, wat dan weer leidde tot de aanwezigheid van Vlaamse missionarissen in Congo, wat op zijn beurt leidde tot a) het sparen van zilverpapier voor de arme zwartjes, b) een gestadige. De titel van een bepaalde komische probleem kan ook een literaire toespeling zijn, dienen om een context voor het verhaal binnen het grotere geheel van verschillende literaire werken te creëren. Videogames kan ook toespelingen, zowel binnen de naam van het spel en in de personages en gebeurtenissen in het spel, die een rijker decor voor de spelwereld binnen de literaire canon De literaire canon in Nederland | ISBN 9789087040734 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands) boeken Rijmwoordenboek LITERAIRE CANON 614 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op LITERAIRE CANON. Wat rijmt er op LITERAIRE CANON

Bijzondere lezing voor de Illustere School door prof. dr Michiel van Kempen. Nederlandse uitgevers weten het maar al te goed: de beste garantie voor een goede boekverkoop is positieve recensies in minstens NRC Handelsblad, de Volkskrant en Vrij Nederland.Daar begint de lange weg die er uiteindelijk toe kan leiden dat een boek op enig moment deel gaat uitmaken van de literaire canon, de. De nieuwe canon is afhankelijk van de grondwaarde en de rentestand bij het ingaan van de nieuwe periode. Omdat de gemeente niet weet hoe deze zich in de toekomst ontwikkelen, kan er geen uitspraak gedaan worden hoe hoog de canon in de toekomst zal zijn. Ook als de jaarlijkse canon niet is afgekocht, blijft het erfpachtcontract niet gelijk Literatuur Bijgewerkte literaire canon schrapt 'Gangreen 1' van Jef Geeraerts Jef Geeraerts. Beeld Belga. Welke Nederlandstalige klassiekers doorstaan de tand des tijds

De literaire canon. Klara. 0 Followers 0 Plays. Follow Share. OVERVIEW EPISODES YOU MAY ALSO LIKE. Details About Us. De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur, van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België. Een lijst van 50 boeken die je moet gelezen hebben, elk met hun eigen aflevering Controleer 'Literaire canon' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van Literaire canon vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica In dit boek staan de debatten rondom de 'literaire canon' centraal die in Nederland sinds het begin van de negentiende eeuw tot en met de canoncommissie-Van Oostrom zijn gevoerd. Die discussies zijn vaak bijzonder verhit. De canon wordt namelijk steeds weer gebruikt om te reflecteren op de vraag wie 'wij' zijn, wat onze gemeenschappelijke kenmerken zijn ? of waarom het juist zo ontbreekt aan. Fnac: De literaire canon in Nederland, Auteur. Levering bij je thuis of in de winkel en -5% korting op alle boeken. Koop nieuw of tweedehands Een literaire canon De Academische Boekengids 24, december 2000, pp. 8-9. Uitgevers, critici, lezers en literatuurwetenschappers zetten vaak dezelfde titels op hun lijstjes zijn bloemlezing definieert wat de canon van de Nederlandse poëzie is. De academie boog prompt he

Karel ende Elegast Literaire Canon

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) hebben een literaire canon gemaakt. Die bestaat uit de 51 meest invloedrijke Nederlandstalige literatuurklassiekers 'Fuck de literaire canon', schrijft Weijts. Geef ze Gimmick!, Tirza, Joe Speedboot. Geef ze Kartonnen dozen, Giph of De helaasheid der dingen. Er zijn zoveel geweldige boeken geschreven - ook door de jongere generaties tjokvol talent. Het ontbreekt alleen aan de juiste gidsen Sommige boeken worden (direct bij publicatie of later) beschouwd als onderdeel van de literaire canon en daarmee verwerven ze een oort eeuwige roem. Denk hierbij aan het werk van Hella Haasse of Harry Mulisch. Andere moeten het doen met tijdelijke roem, hoewel ze misschien wel door een grotere groep mensen gelezen worden Veel mensen vragen zich dat af. Literatuur wordt tegenwoordig zelfs vermengd met andere genres zoals de literaire thriller, Wat tevens belangrijk is, is de betrokkenheid van de lezer. Feitelijk zouden we dus kunnen stellen dat literatuur alles is wat de lezer graag leest met daarbij onderlegd dat het universele waarde heeft Als je dus de theorie van Bourdieu volgt over hoe literatuur beoordeeld wordt, dan kijk je als onderzoeker niet zozeer naar de teksten zelf, maar naar acties van de spelers op het literaire veld om te zien wat 'literatuur' is

Het deprimerende dogma van de canon - De Groene Amsterdamme

Ook in de canon van literaire werken greep Multatuli de koppositie met zijn boek Max Havelaar, gevolgd door Van den vos Reynaerde en De avonden van Gerard Reve. De commissie van '50 + 1 essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur' bestond uitsluitend uit Vlamingen en was stellig in de presentatie van het canon Heleen Debruyne: 'De literaire canon' Heleen Debruyne maandag 24 oktober 2016, 19:36. De positie van de vrouw in de literatuur, het is iets waar ik zelden wakker van lig. Zeker, de shortlists van. Listen to De literaire canon on Spotify. De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur, van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België. Een lijst van 50 boeken die je moet gelezen hebben, elk met hun eigen aflevering De korte ridderroman Karel ende Elegast is de meest gelezen Middelnederlandse tekst op middelbare scholen in Vlaanderen en Nederland. Het werk behoort bovendien tot de literaire canon, wat betekent dat het een van de teksten is die door het literaire Wat is literatuur, dat is een vraag die menigeen zichzelf of een ander zal stellen. Helaas is er geen simpel antwoord te geven op deze vraag. Het begrip literatuur kan namelijk niet in enkele woorden beschreven worden. Men kan slechts spreken over literaire opvattingen: de aard, functie en waarde van literaire teksten. Wat is literatuur

Een literaire canon is niet van deze tijd, we kunnen ons

De literaire canon. Geert Buelens. Tot nut van 't algemeen is een debatreeks over de canon: een richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven. Die vensters op de wereld zijn niet gesloten maar openen net het debat De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur, van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België. Een lijst van 50 boeken die je moet gelezen hebben, elk met hun eigen aflevering. De literaire canon From De literaire canon. Dit bekend satirisch verhaal kan natuurlijk niet ontbreken in de literaire canon. Literatuurwetenschapper Mike Kestemont herinnert er ons nog eens aan hoe goed de vos Reynaerde wel niet is ‎De nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur, van Karel ende Elegast tot Het verdriet van België. Een lijst van 50 boeken die je moet gelezen hebben, elk met hun eigen aflevering De literaire canon Verhalen & Gedichten Je bent nu hier: voorpagina » foru

Betekenis Canon

In dit boek staan de debatten rondom de 'literaire canon' centraal die in Nederland sinds het begin van de negentiende eeuw tot en met de canoncommissie-Van Oostrom zijn gevoerd. Die discussies zijn vaak bijzonder verhit. De canon wordt namelijk steeds weer gebruikt om te reflecteren op de vraag wie 'wij' zijn, wat onze gemeenschappelijke kenmerken zijn of waarom het juist zo ontbreekt aan. De literaire canon. Geert Buelens. The Palestinian-American scholar of culture, Edward Said, (1935-2003) suspected that the word 'canon' had a double etymological origin: it is derived from the Arabic qanum (law) and it is related to the musical term for a playful replay De mobiele telefoon en het internet hebben ons allerlei nieuwe manieren van communiceren gebracht. Betekent dit ook dat we de taal op een andere manier gaan gebruiken of zelfs dat de taal daardoor verandert? Veel mensen lijken dat te denken, maar uit onderzoek blijkt dat het nog maar helemaal de vraag is De nieuwe literaire canon van Vlaanderen verschilt weinig van de vorige versie. Alleen Jef Geeraerts is van zijn voetstuk gevallen. De koloniale visie op C..

Ontlezing? Geen wonder met zo'n stoffige boekenlijst - NR

From De literaire canon. Het is precies 200 jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker, de echte naam van Multatuli, geboren werd. En als we Multatuli vieren, dan vieren we ook een beetje Max Havelaar, zijn bekendste werk waarmee hij de koloniale uitbuiting en de corrupte bureaucratie in Nederlands-Indië aanklaagde. David van Reybrouck is een boek aan het schrijven over het koloniale verleden van. Arabische literatuur ontstond in de zesde eeuw. Voor die tijd verschenen slechts fragmenten van de geschreven taal. Het was de Koran in de zevende eeuw die het grootste blijvende effect zou hebben op de Arabische cultuur en haar literatuur. De Arabische literatuur bloeide tijdens het islamitische gouden tijdperk tussen de 8e en 14e eeuw

Wereldliteratuur

Leeservaring is even belangrijk als kennis van de literatuu

Canadese literatuur. Canadese literatuur verwijst naar proza, poëzie en drama in het Engels en het Frans uit Canada.Wat volgens deze definitie niet tot de Canadese literatuur wordt gerekend, is de traditionele orale literatuur van inheemse Amerikanen, de Eskimo's (Inuit, Yupik) en andere First Nations De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) en Literatuur Vlaanderen stelt de nieuwste versie van hun literaire canon voor. Van 'Karel ende Elegast' tot 'Het verdriet van België', van 'Elckerlijc' tot 'De avonden', van 'Lucifer' tot 'De Kapellekensbaan'. Acht eeuwen literatuur in 50 boeken De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) en Literatuur Vlaanderen stelt de nieuwste versie van hun literaire canon voor. Van 'Karel ende Elegast' tot 'Het verdriet van België', van 'Elckerlijc' tot 'De avonden', van 'Lucifer' tot 'De Kapellekensbaan'. Acht eeuwen literatuur in 50 boeken! Tien weken lang dompelt het ochtendprogramma 'Espresso' op Klara je onder in.

Verzamelde gedichten | Literaire CanonDan lezen ze maar niet - René Leverink TekstVrijdag 7 oktober 2016 Lerarendag VU: ‘De canon in de klas

De lezer kan daardoor denken dat wat hij leest de teruggevonden aantekeningen zijn, de vaantjes die van het plafond zijn geplukt, en natuurlijk ligt de boel dan niet meer in chronologische volgorde. Maar er is nog een vergelijkbare scène in de roman. Kaylem krijgt op bladzijde 263 de agenda van Melissa te pakken De literaire canon. Vul hiernaast je e-mailadres en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontvang persoonlijke tips. J a, ik wil op de hoogte blijven van productinfo en concepten van MedioEurope.com.Wil je wete n wat wij met je gegevens doen Literaire canon is beschikbaar in 10 andere talen. Terug naar Literaire canon. Talen. Alemannisch; català; Deutsch; euskara; galego; Lëtzebuergesch; suomi; svensk DE CANON / 10. Gruuthuse Liedboek - met Mike Kestemont - De literaire canon | Himalay De literaire wereld - de literatuur zelf, maar ook de auteurs, lezers, uitgeverijen, festivals dat is niet heel anders dan wat de literatuuronderzoeker doet, die de literatuur en de literaire wereld probeert te doorgronden.' Hieronder vind je de stappen die je helpen een profielwerkstuk over Nederlandstalige literatuur te schrijven

 • Koopavond Doesburg.
 • Nervus ulnaris spalk.
 • Floor Vogelsang.
 • OWL Purdue.
 • Bra converter.
 • Waar is de Zwarte Cross.
 • Sierra Leone burgeroorlog.
 • Ovulatietest action zwanger.
 • Feyenoord shirt 2019/2020.
 • Euthanasie gevolgen nabestaanden.
 • 1 april grappen kind.
 • NS logo vector.
 • Wijnproeverij Krk.
 • Vacature ZorgSaam.
 • De Troetelbeertjes nederlands.
 • BGT ondergrond downloaden.
 • Hex with opacity.
 • Wagyu beef A5.
 • Patroon klein schaapje haken.
 • Wat kenmerkend is voor de oppositionele opstandige stoornis..
 • Sint jozefschool Mere basisschool.
 • Social Deal Neerpelt.
 • Zuurdesem bewaren.
 • Sociale angststoornis kind.
 • Belgische herder kopen.
 • Motorongeval vandaag.
 • Rituals Urban Spa Heemstede.
 • Camping Fornella prijzen.
 • Divas Fashion.
 • MEC Merksem.
 • Sligro weert vacatures.
 • Gelderlandplein parkeren.
 • Pasta pesto zalm broccoli.
 • BoomBeach.
 • Dubbele witte Stokroos.
 • Jay Park DRIVE.
 • Restaurants willemstad, curacao.
 • Adam Sandler Wife.
 • Marktzicht Hardenberg.
 • Verschijningsdata Flow.
 • Gel voor krullen kind.