Home

Kiekendief met witte stuit

bol.com Kiekendief op tak - tuinbeel

 1. De blauwe kiekendief is een indrukwekkende roofvogel met een opvallende witte stuit die hem onderscheidt van de bruine kiekendief. Als je een kiekendief ziet dan heb je geluk want de vogels nemen in de vrije natuur nog steeds af. Productafmetingen: ca. 34 cm x 20 cm x 14 cm (L x B x D) Materiaal: polyresin (kunsthars) Kleur: brui
 2. Steppekiekendief (Circus macrourus) Komt qua vorm en grootte veel overeen met de grauwe kiekendief. Vrouwtje is net als grauwe en blauwe kiekendief bruin met witte stuit en is lastig van grauwe en blauwe kiekendief te onderscheiden. Het mannetje is wel duidelijk te onderscheiden van de andere kiekendieven
 3. der slank dan grauwe kiekendief. Mannetje te onderscheiden van grauwe kiekendief door onder meer de witte stuit en het ontbreken van een zwarte vleugelstrepen
 4. Kenmerken. Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit. Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm
 5. Blauwe kiekendief (Circus cyaneus, Engels: Hen Harrier) Lengte: 45-55cm Spanwijdte: 97-118cm Gewicht: 350-530g. Kleiner dan bruine kiekendief. Het mannetje is lichtgrijs met witte buik en brede witte stuit en zwarte vleugelpunten. Vrouwtje is aan de bovenzijde bruin met witte stuit, aan de onderzijde licht met bruine streping
 6. Deze kiekendievensoort komt voornamelijk voor in open gebieden en de duinen. Deze soort is voornamelijk te onderscheiden door zijn witte stuit. Verder is hij vooral te herkennen aan zijnlichte kleur met zwarte vleugelpunten. Vroeg in het voorjaar baltst het mannetjes hoog in de lucht

Steppekiekendie

Het volwassen vrouwtje is bruin, met een witte stuit. Een blauwe kiekendief heeft een wat steviger postuur en bredere vleugels dan de steppe- en grauwe kiekendief. De vrouwtjes van deze drie soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden. De blauwe kiekendief komt voor in open gebieden als heide, moeras, braakachtige graslanden en hoogveen Het is 48 tot 58 cm lang met een spanwijdte van 113 tot 137 cm; zoals bij de meeste roofvogels, is het vrouwtje meestal groter dan het mannetje. Het verenkleed van het mannetje is variabel; meestal zijn het hoofd, de borst, de rug en de vleugeldekveren zwartachtig met bleke strepen. De rest van de vleugel is grijs met zwarte vleugeltips en een witte voorkant. De staart is grijs, de stuit is.

De blauwe kiekendief is een flinke roofvogel, en de witte stuit zijn goede kenmerken. Het vrouwtje is bruin gestreept met een opvallende witte stuit. Uiterlijke kenmerken. Deze vogel heeft een zwart verenkleed met een witte stuit, achterrug en twee witten banden op de rug. De vogel heeft een spanwijdte van 186 tot Deze verzamelnaam omvat juvenielen en vrouwtjes van Blauwe, Grauwe en Steppekiekendief en worden allen gekenmerkt door een opvallende witte stuit. De grootste problemen in verband met de identificatie van deze ringtails hebben betrekking op het onderscheid tussen Grauwe Kiekendief en Steppekiekendief Vaak is de vierkante, witte stuit het eerste wat je ziet van een jagend vrouwtje. Blauwe kiekendieven overnachten op gezamenlijke slaapplaatsen, maar die zijn schaars geworden in Vlaanderen. Weetjes over de blauwe kiekendief De blauwe kiekendief is minder slank dan de grauwe kiekendief De blauwe kiekendief (Circus cydneus) is kleiner dan de bruine kiekendief en heeft puntiger vleugels. Het mannetje is geheel lichtgrijs met zwarte vleugelpunten en een witte stuit. Vrouwtjes en onvolwassen vogels zijn bruin met een brede witte stuit

Kenmerken: Zowel man als vrouw lijken sterk op Blauwe Kiekendief, maar zijn wel iets kleiner en slanker. Man is donkerder blauwgrijs en heeft 1 zwarte vleugelstreep boven en 2 aan de onderzijde en geen witte stuitvlek. Vrouw heeft lichtere koptekening en kleinere witte stuitvlek De blauwe kiekendief is een indrukwekkende roofvogel met een opvallende witte stuit die hem onderscheidt van de bruine kiekendief. Als je een kiekendief ziet dan heb je geluk want de vogels nemen in de vrije natuur nog steeds af. Met dit natuurgetrouwe tuinbeeld haal je deze prachtige vrouwelijke roofvogel in huis en kan je altijd genieten van zijn aanwezigheid Zeer slanke kiekendief met een veerkrachtige vlucht, bijna sternachtig. Heeft maar vier zichtbare 'vingers' aan de vleugelpunten, dit in tegenstelling tot de blauwe, die er vijf heeft. Man donkergrijs op bovenzijde met zwarte vleugelpunten, zwarte band op bovenvleugel en bandering op ondervleugels, geen witte stuit Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt Ik denk ook wel Buizerd (maar na die Kuifduiker ), omdat deze ook een lchte stuit kunnen hebben, en in de winter daardoor vaak verward worden met RPB. Waar je op kan letten: vleugelvorm, tekening, vliegstijl, staartvorm, en grootte Vleugelvorm om een idee te krijgen wat het is, kiekendief, valk of buizerd, grootte kan hier ook mee helpe

Vrouwtjes en onvolwassen vogels zijn bruin met een brede witte stuit. Verspreide broedvogel in vrijwel geheel Europa, in Nederland o.a. in de Flevopolders en op de Waddeneilanden. De blauwe kiekendief is in Zeeland slechts een vrij algemene doortrekker en wintergast, vooral in de maanden september-april en is aan te treffen in allerlei open terreinen De volwassen zwarte kiekendief is onmiskenbaar: overwegend zwart met een zwart-wit dwarsgestreepte staart, witte stuit en gele poten. Ook de ogen en de washuid bij de snavel zijn geel. Op de ondervleugels zitten witte vlakken die scherp contrasteren met het zwart in de rest van het verenkleed De vogel is 48 tot 53 cm lang en daarmee een middelgrote kiekendief. De volwassen vogel is onmiskenbaar: overwegend zwart met een zwart-wit dwarsgestreepte staart, witte stuit en gele poten. Ook de ogen en de washuid bij de snavel zijn geel. Op de ondervleugels zitten witte vlakken die scherp contrasteren met het zwart in de rest van het verenkleed

Ze hebben een overwegend bruin verenkleed en een opvallende witte stuit. Bruine kiekendieven hebben nooit een witte stuit, maar zijn nu ook nauwelijks meer aanwezig. Ze jagen laag wiekelend boven de polder. Bijgaand enkele foto's. Blauwe kiekendief vrouw met prooi. Blauwe kiekendief vrouw. Ruigpootbuizerd vrou Hij verschilt van de Blauwe Kiekendief door het kleinere formaat, smallere vleugels, valere kleur en ander vleugeltip patroon. Ook mist hij de opvallend witte bovenstaartdekveren welke de Blauwe kiekendief wel heeft. Het vrouwtje is bruin bovenop en heeft een witte stuit. Haar buik is vaal van kleur en heeft bruine strepen De blauwe kiekendief, helemaal lichtgrijs, op zijn zwarte vleugeltoppen en witte stuit na. Hij houdt zijn lange, slanke vleugels in een V. Hij schommelt een beetje, sturend met zijn lange. Wetenschappelijke naam: Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1770) Nederlandse naam: Steppekiekendief Vogelgroep: Kiekendieven Veldkenmerken. 40-48 cm, spanwijdte 95-110 cm. Mannetje met bleekgrijze kop, bovendelen, staart en vleugels; zwarte handpennen vormen wigvormig paneel aan eind van boven- en ondervleugel. Onderdelen en ondervleugel wit; stuit grijs. Vrouwtje en juveniel lijken sterk op. Kenmerken: forse roofvogel met typisch kiekendief silhouet (smalle vleugels omhoogehouden, lange staart). Mannetje grijs, vrouwtje bruin met witte stuit. Wanneer aanwezig: jaarrond. Nederlandse broedvogels overwinteren deels in Nederland (o.a. in wijde omgeving van broedgebieden), deels in Frankrijk en Spanje

Deze vogel had een witte stuit (bovenstaartdekveren) en zeer lange smalle vleugels. Twee dagen later zag ik op ongeveer hetzelfde plek wederom een kiekendief met ook die witte stuit, maar nu met brede, kortere vleugels. Dat was voor mij voldoende reden om daar een Blauwe Kiekendief van te maken Het wijfje is bruin gestreept op okerkleurige onderdelen, heeft duidelijk gebandeerde staart- en slagpennen en eveneens een opvallende witte stuit. Jonge vogels zijn duidelijk ros gekleurd op de onderdelen

Zoals bij veel vogels het geval is, zie je ook bij de blauwe kiekendief duidelijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes. Het mannetje heeft blauwgrijze veren, zwarte vleugelpunten en een grijze stuit. Het vrouwtje is bruin van kleur en een stukje groter dan het mannetje. Wel heeft het vrouwtje, net als de man, een witte stuit Het vrouwtje van de Blauwe Kiekendief is overwegend bruin grijs met een witte stuit. Het mannetje daarentegen is mooi blauwgrijs met zwarte vleugelpunten en een witte stuit. De populatie van de Blauwe Kiekendief is de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan, gelukkige kunnen we deze schitterende roofvogel in het waddengebied nog aantreffen Blauwe kiekendief. Roofvogel met grote vleugelspanwijdte, plm 1.30m. Het mannetje heeft opvallend veel blauwe veren, terwijl het vrouwtje veel op de bruine kiekendief lijkt, maar ze heeft een witte stuit. De blauwe kiekendief leeft van prooidieren die in de kraaiheide leven. In het frans, duits en engels geeft de benaming dat ook aan Dus over het algemeen licht en met duidelijk slankere, spitsere vleugels dan het overeenkomstige blauwe kiekendiefmannetje, waarvan hij zich onderscheidt doordat hij geen witte stuit heeft. Vrouwtjes en jonge vogels zijn te herkennen aan een lichte halsring, die echter alleen te zien is onder zeer gunstige omstandigheden Het vrouwtje is bruin gestreept met een opvallende witte stuit. Biotoop. Open terreinen, moerassen en ondiepe meren, venen duinen en heide. Voedsel. De blauwe kiekendief eet voornamelijk kleine zoogdieren (muizen, ratten, jonge konijnen), reptielen en vogels (graspiepers, veldleeuweriken). Deze worden op de grond verrast

Blauwe kiekendief Vogelbeschermin

Met hun leigrijze lijf, ronde kop, lange staart met witte stuit en slanke vleugels met zwarte punten, waren blauwe kiekendieven een elegante verschijning. En altijd gemakkelijk te zien: ze zweefden traag over de duinen, met hun vleugels in de karakteristieke V-houding Onderzijde is wit met een opvallend rode stuit; Mannetje heeft een rood achterhoofd, bij een vrouwtje is dit zwart. 10. Grote lijster (Turdus viscivorus) Woon je aan de rand van een park of bos? Dan is de kans groot dat één van de vogelsoorten omtrent vogels in de tuin herkennen een grote lijster zal zijn De blauwe kiekendief is een roofvogel uit de familie der havikachtigen. Mannetjes zijn opvallend licht, met zwarte vleugelpunten. De witte stuit is vooral bij vrouwtjes en jongen opvallend. Deze zijn bruin en hebben zwarte banden over de staart en ondervleugels. Ze zijn veel minder slank dan de grauwe kiekendief Het is vergelijkbaar met de Swamp Harrier, onderscheidt zich door grijze bovendelen, kastanje gezichtsschijf en donkere stuit. De vleugellengte varieert tussen 375 en 470 mm, waarbij de vrouwtjes groter zijn. Informatie over de classificatie van assimilis. Bevat feiten, afbeeldingen en artikelen

Kenmerken [bewerken | brontekst bewerken]. Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit.Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm Kenmerken: forse roofvogel met typisch kiekendief silhouet (smalle vleugels omhoogehouden, lange staart). Mannetje grijs, vrouwtje bruin met witte stuit. Wanneer aanwezig: jaarrond. Nederlandse broedvogels overwinteren deels in Nederland (o.a. in wijde omgeving van broedgebieden), deels in Frankrijk en Spanje

Blauwe kiekendief - Wikipedi

De zwarte kiekendief is een roofvogel uit de familie Accipitridae. Het is een kwetsbare roofvogelsoort in Lesotho, Namibië en Zuid-Afrika. De soort werd in 1828 door Coenraad Jacob Temminck geldig beschreven als Falco maurus Grauwe kiekendief Circus pygargus Slanke, middelgrote roofvogel met smalle vleugelbasis. Een volwassen mannetje heeft lichte tot grijze vleugels met contrasterende zwarte vleugeltoppen en donkere lijnen op de onderzijde. Een volwassen vrouwtje heeft een uniform donkere onder- en bovenzijde met contrasterende witte stuit en gebandeerde staart De witte stuit is bij mannetjes en vrouwtjes opvallend. Vrouwtjes zijn minder opvallend bruinig en beige van kleur, met enkele zwarte banden over de staart en ondervleugels. De vleugels eindigen in 5 uitstekende veren, i.t.t. de grauwe kiekendief die slechts een franje van 4 veren heeft Blauwe kiekendief. De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een roofvogel uit de familie der havikachtigen (Accipitridae). Kenmerken. Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit.Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel Ik zou bij een kiekendief veel puntiger vleugel grijze bovendelen hebben valt het bij deze weinig op. Jonge vogels en vrouwtjes hebben bruine bovendelen waardoor de witte stuit erg opvalt. Frank Neijts · 14 oktober 2020 10:50. Ella, excuus nog want ik ben wat te snel geweest met mn oordeel: ik dacht dst de wat donkerder.

Blauwe kiekendief | Vogelbescherming

De witte stuit is er wel, maar valt minder op. Er zijn nog wat minieme verschillen in iets donkerder bestreping van de bovenvleugel, maar dat helpt niet echt. De manier van vliegen biedt wel enig houvast. Grauwe kiekendieven vliegen een beetje als grote sterns, ze dansen al het ware door de lucht Danube Delta bird watching De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een roofvogel uit de familie der havikachtigen (Accipitridae).Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit. Mannetjes zijn effen blauwgrijs. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm.LeefwijzeDeze trekvogel vliegt tijden

Het mannetje van de Blauwe kiekendief is op de bovendelen donker blauw/grijs, op de onderdelen lichter van kleuren. De vleugelpunten zijn zwart van kleur. Ze hebben gele poten en gele ogen. Het vrouwtje is donker bruin van kleur op de bovendelen en licht bruin tot geel met donkere bestreping op de onderdelen. In vlucht is een witte stuit zichtbaar Kiekendieven in Vlaanderen • Bruine kiekendief - Grootste van de drie, slanker dan buizerd - Schaarse broedvogel, vogel van de polders • Blauwe kiekendief - Tussen bruine en grauwe, grote witte stuit - Geen broedvogel, een vaste wintergast • Grauwe kiekendief - Kleinste, kleinere witte stuit - Zeer zeldzame broedvogel, doortrekke Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit. Mannetjes zijn effen blauwgrijs. Blauwe kiekendief is op onze schorren een zeldzame gast

Grauwe Kiekendief Circus pygargus (Linnaeus, 1758) Vogels Accipitridae Circus Circus pygargus. Soort 1 Bruin met witte stuit van boven, van onder met heel rossig/koperig bruin lichaam. Zelfde als gisteren? Details. Datum: 2020-09-30 11:0 Wetenschappelijke naam: Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) Nederlandse naam: Bruine Kiekendief Vogelgroep: Kiekendieven Veldkenmerken. 48-56 cm, spanwijdte 110-125 cm. Verschilt van andere kiekendieven door groter formaat, zwaardere snavel, bredere vleugels en ontbreken van witte stuit.Vliegt laag in wankelende vlucht.Bont verenkleed. Adult mannetje van boven donker kastanjebruin, leigrijze. De blauwe kiekendief (Circus cyaneus) is een roofvogel uit de familie der havikachtigen (Accipitridae).. Kenmerken. Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit.Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm Jaar van de Bruine Kiekendief 2010 3 De Bruine Kiekendief is de grootste kiekendief van ons land (43-55 cm, spanwijdte 115-140), die als broedvogel voorkomt in grote delen van Europa en Aziatisch Rusland. Hij kan eenvoudig worden onderscheiden van de ook in Nederland broedende Blauwe en Grauwe Kiekendief door o.a. het ontbreken van een witte stuit Eindelijk kreeg ik dit mannetje op redelijke afstand (ca 50-60 meter)te zien. De blauwe kiekendief is (vrij) zeldzaam. Het mannetje kenmerkt zich door dit witte kleed, het vrouwtje is bruin en heeft een duidelijke witte stuit. Met mijn 100-400mm uit het raam van de auto heb ik een aantal foto's kunnen maken. Ze zijn niet allemaal even scherp maar wil ze toch even laten zien omdat ze.

De adult mannetjes van de Blauwe kiekendief zijn makkelijk herkenbaar door het opvallend lichtgrijze verenkleed met zwarte vleugelpunten. De vrouwelijke vogels zijn bruin van kleur en hebben een opvallend witte stuit, die in de vlucht goed zichtbaar is De Blauwe kiekendief is hier vooral een wintergast, met enkele honderden vogels die hier overwinteren. Blauwe kiekendieven broeden vooral in moerassen, rietlanden en ruigtes, maar de laatste decennia blijkt er in Europa een trend te zijn om ook meer in open akkerlandschappen te gaan broeden, waarbij het nest in graanakkers of in kleine bosjes wordt gemaakt

WR-HWo, Overige soorten roofvogels in Nederlan

Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit.Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm In de huidige tijd is het een groot goed voor iedereen om, met inachtneming van gepaste maatregelen, naar buiten te kunnen gaan. Wij roepen iedereen op om de richtlijnen op te volgen, en vooral ook je verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden: duinen, moerassen, akkers en graslanden. Opvallend in alle kleden is de witte stuit die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren en konijnen. Maa Het is een Blauwe Kiekendief omdat het een relatief fors gebouwde vogels is met brede vleugels en een grote witte stuit. Het dunne witte lijntje op de bovenvleugel duidt op een jong ex. Of het een man of vrouw is kan ik daraom niet zien. Nog een kenmerk voor een jonge vogel is het egale donkere kleed. Dan nog een 'kenmerk' Abraham Kuyper Collection. Alle Volke Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende maar behendige zweefvlieger. De vogel is in de vlucht te herkennen aan de schuin opgeheven vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat. De blauwe kiekendief jaagt voornamelijk op prooien zoals kleine zoogdieren, vogels en amfibieën, waarbij de vogel zich vanuit de lucht bovenop de prooi laat vallen

Weetjes: kiekendieven (video) - Animals Toda

Nesteldrang bij bruine kiekendieven aan de Grevelingen. Het is een prachtige verschijning met zijn slanke gestalte, lichte kop en lange staart; de bruine kiekendief. Dagelijks mag ik deze schoonheden bewonderen, want in een straal van twee kilometer zijn maar liefst zeven paartjes in de weer aan de Grevelingen Blauwe kiekendief Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt Ze zijn er weer, de blauwe kiekendieven! Iedere winter zweven er enkele van deze schitterende roofvogels over de velden van het Bentwoud. Waar ze vandaag komen, en prachtige door Niels Andeweg gemaakte foto's van de kiekendieven uit het Bentwoud, lees en zie je in dit bericht Duidelijk zichtbaar de witte stuit waarmee de vogel zich onderscheidt van de Bruine Kiekendief. Het bruine verenkleed verklapte dat het een vrouwtje was. Telkens weer een nieuwe scheervlucht, omdat ik bleef staan om haar eens goed te bekijken hield zij er na enige tijd mee op en streek vijftig meter verder neer op de top van een duintje Circus pygargus, L.: (Grieks, met een blinkend witte stuit) de grauwe kiekendief of beul heeft wat donkerder dwarsbanden op de staart en onder de vleugels. Daarom noemt men hem in Duitsland wel de Bandweihe. Ook wel Wiesenweihe en Kornweihe omdat hij langs de met rogge of met heide begroeide velden strijkt

Kiekendief op tak - blauwe kiekedief tuinbeeld

Blauwe kiekendief - werkgroeproofvogels

Veel nesten met jongen van kiekendieven werden Beide geslachten hebben wel een opvallende witte stuit boven op de staart. De mooiste mannetjes krijgen de meeste vrouwtjes Het mannetje verschilt van de blauwe kiekendief door onder meer een grijze in plaats van een witte stuit en een witte borst in plaats van een grijze. Trekt in augustus-september naar Oost-Afrika (enkele overwinteringen in oostelijk Middelands-zeegebied) en komt in april-mei terug Blauwe kiekendief. Kenmerk Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit. Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm. Deze trekvogel vliegt tijdens zijn zoektocht naar prooi laag boven de grond Roofvogels hebben klauwen met scherpe nagels met drie tenen vooruit en één teen achteruit, en een grote kromme snavel. Roofvogels jagen overdag (dagroofvogels). Maar er zijn ook nachtroofvogels; de uilen. Uilen hebben ook klauwen, maar slechts twee tenen naar voren en twee naar achteren en hun kromme snavel is korter

Oostelijke Bruine Kiekendief - Afbeeldingen en feiten

De nachtegaal (Luscinia Megarhynchos) heeft een ronde kop met groot donker oog, maar met witte oogring. Bovenzijde bruin, stuit en bovenstaart roodbruin. Onderzijde licht met bruinachtige zweem. Juveniel gevlekt, maar met roodbruine Lees meer * Stuit : wit * Lengte : 45 tot 55 cm: Omschrijving Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende maar behendige zweefvlieger. De vogel is in de vlucht te herkennen aan de schuin opgeheven vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat

Blauwe kiekendief | NatuurpuntBlauwe kiekendief

Roofvogel met witte stuit — de blauwe kiekendief is een

Kenmerken: slanke en sierlijke roofvogel van open gebieden. Man grijsachtig met zwarte vleugelpunten en zwarte streep over de vleugel, vrouwtje bruingestreept met witte stuit. Grondbroeder, nest in hoge vegetaties, in grootschalig open cultuurland in gewassen als wintertarwe, koolzaad en luzerne. Wanneer aanwezig: eind april t/m half september Z'n wijfje is donkerbruin, met een toefje wit op de stuit. De grauwe kiekendief opereert bij dag. Heeft hij honger, dan glijdt hij laag en schommelend over het veld Deze vogel heeft geen witte stuit. Jonge vogels zijn donkerbruin en hebben een opvallende gele kruin en keel. Tijdens de vlucht worden de vleugels ondiep V-vormig gehouden. Deze vogel heeft een trage, schommelende jachtvlucht. Het leefgebied van de Bruine Kiekendief bevindt zich in moerassige gebieden, vooral in de verlandingszone van plassen

Determinatie, leeftijds- en geslachtsbepaling bij de

Kiekendief. Werkmans verslag van Koks' bemoeienissen getuigt van grote kennis van het complexe Nederlandse natuurbeleid en van de boerenwereld. Het was voor 'vogelredder' Koks een grote schok toen hij ontdekte dat de reusachtige maaimachines nesten met eieren of jonge vogels tijdens de oogst vernietigden Lijkt erg veel op de Grauwe Kiekendief.Mannetje is echter erg licht grijs zonder vleugelstrepe. De punten van de vleugels zijn wigvormig zwart. Het vrouetje heeft een kleine witte stuit. De punten van de vleugels zijn moerassen, braakliggend terrein tussen akkers en heide met lage struiken. Voedsel. De steppekiekendief eet (veld)muizen. De stuit is wit. Lengte 45 tot 55 cm en spanwijdte 100 tot 120 cm.Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende maar behendige zweefvlieger. De vogel is in de vlucht te herkennen aan de schuin opgeheven vleugels, waardoor een V-vorm ontstaat

Jaar van de Bruine Kiekendief 2010 3 De Bruine Kiekendief is de grootste kiekendief van ons land (43-55 cm, spanwijdte 115-140), die als broedvogel voorkomt in grote delen van Europa en Aziatisch Rusland. Hij kan eenvoudig worden onderscheiden van de ook in Nederland broedende Blauwe en Grauwe Kiekendief door o.a. het ontbreken van een witte stuit 20-aug-2017 - Luister naar de Blauwe Kiekendief op vogelgeluid.nl, dit is een uitgebreide verzameling van Nederlandse vogelgeluiden. Werkt ook op jouw mobiele telefoon

Blauwe kiekendief Natuurpun

Een slanke, middelgrote roofvogel met lange vleugels. Een volwassen mannetje heeft een lichte tot grijze vleugel met contrasterende zwart afgebakende vleugel-toppen. Een volwassen vrouwtje heeft een uniform donkere onder- en bovenzijde met contrasterende witte stuit en gebandeerde staart. Foto: Rein Hofma verwijderd zijn — met het blote oog, vrij gemakkelijk van elkaar te onderscheiden. De bovendelen van de Blauwe kiekendief zijn egaal blauw-(parel)grijs van kleur. buik en broek zijn ongestreept wit, terwijl een grote, helderwitte vlek op de stuit voorkomt. Daarentegen is de Grauwe kie­ kendief veel donkerder, meer asgrijs van kleur Benny Génsb⊘l (illustraties Bjarne Bertel): Roofvogels van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Schuyt & Co. 408 blz. ƒ 59,50 De laatste jaren is he

Kiekendieven - Wiki Z

 1. Op de bovenzijde van zijn vleugels is één zwarte band te zien, op de onderzijde twee. Hij heeft geen witte stuit. Een vrouwtje grauwe kiekendief heeft die wel. Haar verenkleed is donkerbruin, haar buik is bleker met bruine lengtestrepen. Een jonge grauwe kiekendief is meer roodbruin en heeft geen strepen op de buik
 2. Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief Blauwe Kiekendief. Overslaan en naar de Niet-broedende vogels veelal in onvolwassen kleed (kijk uit voor verwarring met geslachtsrijpe vrouw), kunnen baltsgedrag vertonen en prooi overgeven (echter op telkens andere plekken)
 3. Blauwe Kiekendief Kenmerken Het vrouwtje is groter dan het mannetje en bruin met een witte stuit. Mannetjes zijn effen blauwgrijs. De poten en ogen zijn geel. Een volwassen vogel is 45 tot 55 cm groot, 350 tot 525 gram zwaar en heeft een spanwijdte van 97-118 cm. Leefwijze Deze trekvogel vliegt tijdens zijn zoektocht naar prooi laag boven de grond
 4. Vloog laag boven de grond met trage, krachtige vleugelslagen. Witte stuit zichtbaar. Lange 'rechte' staart. Onderkant roodbruin. Bovenzijde vrij egaal bruin. Onderkant van vleugels opvallend donker, vleugels leken vrij smal
 5. Die witte stuit is wel kenmerkend voor een Kiekendief; ook de bandering van de staart zou m.i. goed passen bij een vrouw Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus. ivn-er Geplaatst op 05-11-2018 om 10:0

Havikachtigen - kiekenkaike

 1. Grijsbruine bovenzijde met witte stippen en bleke gevlekte borst. Brede platte kop met opvallend gele ogen en een norse blik dankzij de bleke wenkbrauwstrepen. De staart is kort. De steenuil jaagt van op een weidepaaltje of van uit een fruit- of knotboom op kleine zoogdieren, reptielen of insecten. Deze uil is ook overdag actief. Kerkuil - Tyto.
 2. 's Zomers broeden er bruine kiekendieven in het Bentwoud, buiten het broedseizoen kan je regelmatig één of meer overwinterende blauwe kiekendieven ontmoeten. Ze onderscheiden zich van de talrijk aanwezige buizerds door hun opvallend witte stuit en hun lage wiekende jachtvlucht boven de open velden. En er zijn muizen genoeg
 3. Slanke kiekendief met smalle vleugels en slanke staart. Witte stuit duidelijk merkbaar. Details. Datum: 2019-08-25 09:09 Aantal: 1 Levensstadium: onbekend: Activiteit: overvliegend zuid: Locatie: Rutten (LI) Waarnemer.
 4. Een blauwe kiekendief jaagt vlak voor de vogelkijkhut in het Jaap Deensgat in het Lauwersmeer. Ik wist hem vroeg in de morgen te filmen
 5. Informatie en foto's van de Blauwe kiekendief fam:Havikachtigen (Circus cyaneus, Accipitridae) op natuurgids.info en app
 6. Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden: duinen, moerassen, akkers en graslanden. Opvallend in alle kleden is de witte stuit die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren en konijnen. Maar ook kleine vogels worden af en toe verschalkt

Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), bij zowel mannetje als vrouwtje die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Blauwe kiekendieven (Circus cyaneus), Foto: ©Geert Lamers . Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden en bouwen hun nest op de grond Het Bentwoud is met zijn grote aantal muizen een zeer geliefd wintergebied voor roofvogels. Vooral de velden aan de Oost-kant van het gebied zijn erg in trek. Dit is dan ook de hoek waar de grootste kans hebt om de blauwe kiekendief tegen te komen Foto in lijst - Blauwe kiekendief op een grasveld fotolijst zwart met witte passe-partout groot 90x60 cm - Poster in lijst (Wanddecoratie woonkamer /.. De Blauwe Kiekendief Circus cyaneus is een dagroofvogel met een lengte van 43 tot 50 cm. . Het mannetje heeft donkere vleugelpunten, hij is lichtgrijs van boven en wit van onderen. Hij heeft een witte stuit. Het vrouwtje is bruin gekleurd

Kiekendief op tak - blauwe kiekedief tuinbeeld

De hoop gevestigd op Biden, stuit migrantenkaravaan op Guatemalteeks leger Aangemoedigd door de aangekondigde migratiehervorming van de aanstaande Amerikaanse president Joe Biden hopen de duizenden migranten reizend in twee grote groepen drie grenzen over te steken. Met Biden in het Witte Huis mogen de Dreamers weer hope Blauwe Kiekendief Circus cyaneus · Hen Harrier. Datum: 3 september flankstreping, donkere boa te streperig, grote witte stuit, lomp postuur, smalle halsring. Jan Hein van Steenis · 3 september 2011 Vanaf augustus dit jaar zijn er al negen juveniele gesneuveld en de meeste verdwijnen met hun transmitters spoorloos op en rond. ettelijke honderden Blauwe kiekendieven werden uit­ gerust met wing-tags (plastic vleugelschildjes), kozen Blauwe Kiekendief Circus cyaneus Foto : J. Seys wij om diverse redenen voor een ander systeem. Hiertoe werd bíj gevangen exemplaren de stuit blauw, rood of geei geverfd, in combinatie met de inplanting van witte pennen in de vleugel 24april, film 1/2. Kan haast niet missen, een heldere witte stuit, brede vleugels (en een grote uilachtige kop), jagend op een metertje hoogte: de Blauwe..

Grauwe kiekendief Vogelbeschermin

De witte duinen zijn teruggekeerd en je ziet dat het zand vrij mag stuiven. Het zand en de vorm van het gebied zien er geen enkele keer hetzelfde uit. Wijk van het pad af en je ervaart hoe Schoorl er vroeger uit heeft gezien. In de winter ga je hier echt op ontdekkingstocht. Met de wind in je haren beleef je alle elementen van de natuur 31-10-2009 1 onbekend overvliegend west Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus Jan van Bokkum Leikeven Sporadisch wordt Net als de bruine kiekendief is ook de blauwe kiekendief een langzaam vliegende met een lichtere onderzijde. De onderzijde van het vrouwtje is donker gestreept. De stuit is wit. Bron: Vogelvisie. Gerelateerde berichten. Duikers stuitten woensdag op de grootste witte haai die ooit op beeld is vastgelegd. De haai staat bekend als 'Deep Blue' en is ruim 6 meter lang

adelaar

Natuur Zuid-Hollan

 1. lichte roofvogel met witte stuit?
 2. KIEKENDIEVEN - de betekenis volgens Encyclopedie van Zeelan
 3. Zwartekiekendief - Circus mauru
Grauwe kiekendief | VogelbeschermingMet de VWG op zoek naar de klapekster | IVNEigen Plekje : Kollenberg | Natuurgidsenblog
 • Metalen binnendeuren.
 • Michael Kors Phone Crossbody sale.
 • Tinder fotoshoot.
 • Haco TV Meubel Bristol.
 • Comodo free Firewall standalone installer.
 • Wat is onbewerkt voedsel.
 • Huttentocht Franse Alpen.
 • Ziekte van Wegener Lyme.
 • Spiegelreflexcamera wiki.
 • Moose Bar Radio.
 • Zwarte Peter Den Bosch.
 • Gotthard Tunnel gesperrt heute.
 • Epoxyvloer GAMMA.
 • MAN TGS cabine.
 • Omgeving Bidart Frankrijk.
 • Kerktijden hhk Veenendaal.
 • Soundbar MediaMarkt.
 • Lijnzaad of lijnzaadolie.
 • Sportschool Zwolle Holtenbroek.
 • Deuralarm met code.
 • Kind slaapt door plaswekker heen.
 • Engels restaurant.
 • Duim verstuikt of gebroken.
 • Zwart scherm tijdens installatie Windows 10.
 • Buckingham Palace geschiedenis.
 • Aangepast vakantiehuis Zeeland.
 • Bijbeltekst liefde.
 • Zuko Avatar voice actor.
 • CAW Oostende.
 • Daedric Skyrim.
 • Rendac particulier.
 • Van der Valk Goes zwembad.
 • De Swinkelsche Golf.
 • Witte tattoo hartje.
 • Veel aangekomen in korte tijd.
 • Centrale verwarming installatie.
 • Professor Verschrikkelijke ikke.
 • Imitatie leren jas dames.
 • Paid in Full Cyberpunk.
 • Gucci tas heren Marktplaats.
 • Gentle leader gevaarlijk.