Home

Zwangerschapsverlof vakantie onderwijs

Hoge Raad: zwangere docenten hebben recht op compensatie

Hoge Raad: zwangere docenten hebben recht op compensatie vakantie. Docenten in het voortgezet onderwijs wier zwangerschapsverlof in een schoolvakantie valt, moeten de verloren vakantiedagen op een later moment kunnen inhalen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld Volgens Aarts dwingt de uitspraak van de Hoge Raad de werkgevers in het voortgezet onderwijs er toe om alle vakanties die samenlopen met zwangerschaps- en bevallingsverlof te compenseren. Ben je in de afgelopen periode niet gecompenseerd voor vakantie tijdens zwangerschaps- of bevallingsverlof, dan raad ik je aan contact op te nemen met je werkgever , zegt Aarts Zwangerschapsverlof is geen vakantie, ook niet in het onderwijs, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland recent. In de cao VO is opgenomen dat zwangerschaps- en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie gecompenseerd moet worden Stel: je bent werkneemster in het voortgezet onderwijs, en jouw zwangerschaps- of bevallingsverlof valt gedeeltelijk of geheel in een schoolvakantie. In dat geval kan je door je zwangerschap of bevalling geen gebruikmaken van je vakantie-aanspraken. En dan moet je je 'gemiste' vakantiedagen later kunnen inhalen, zo besliste de rechter

Hoge Raad: compensatie zwangerschapsverlof tijdens vakantie

Kantonrechter: 'Zwangerschap in alle vakanties compenseren'. Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschapsverlof hebben in de voorjaarsvakantie, herfstvakantie of kerstvakantie moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Dat heeft de kantonrechter beslist in een rechtszaak die was aangespannen door de AOb en de KVLO. Een werknemer met een normbetrekking heeft recht op 30 vakantiedagen per jaar, waarvan 20 wettelijk en 10 bovenwettelijk. Als vakantieverlof samenvalt met zwangerschaps-/bevallingsverlof wordt het vakantieverlof ingetrokken en kan dit vakantieverlof op een ander moment alsnog worden opgenomen (voor onderwijspersoneel in de periodes waarin geen. Leraren in het voortgezet onderwijs die zwanger zijn en verlof hebben in een schoolvakantie, moeten van de rechter die gemiste vakantiedagen kunnen inhalen. De uitspraak heeft grote gevolgen, want..

Zwangerschapsverlof is geen vakantie, ook niet in het

 1. Op hoeveel uur ouderschapsverlof heeft een werknemer recht in het primair onderwijs? Een werknemer heeft bij een volledig dienstverband voor elk kind onder de acht jaar recht op maximaal 1040 uur ouderschapsverlof
 2. Zwangerschapsverlof en de eerste 6 weken van het bevallingsverlof moet u altijd aaneengesloten opnemen. Daarbij wordt geen rekening gehouden met feestdagen en dergelijke. U kunt een verlofdag die op een feestdag valt niet alsnog op een ander moment opnemen. Andere afspraken cao
 3. 29 januari 2019 - Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Nu geldt dat alleen voor de zomervakantie.Dat meldt vakbond FvOv naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter in een rechtszaak
 4. stens 16 weken, afhankelijk van je bevalling. Bereken op WIJ.nl de duur van je verlof aan de hand van je uitgerekende datum
 5. In het onderwijs is het sinds jaar en dag zo dat zwangerschaps verlof dat samenvalt met andere vakanties dan de zomervakantie, niet wordt gecompenseerd. Naar oordeel van de kantonrechter levert dit echter een direct onderscheid naar geslacht op. Daarnaast is er volgens de kantonrechter strijd met de Wet arbeid en zorg (WAZO)
 6. Vakantieverlof in combinatie met zwangerschapsverlof Vrouwelijke leraren en directieleden waarvan het zwangerschaps- en bevallingsverlof in de zomervakantie valt, behouden het recht op het volledige zomervakantieverlof. U bent dit verlof dus niet kwijt. In principe sluit het vakantieverlof direct aan op het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als je zwanger bent, heb je recht op 15 weken bevallingsverlof. Ben je in verwachting van een meerling, dan heb je recht op 17 weken en kan je nog 2 weken extra postnataal verlof vragen Homepage › Forums › Zwanger zijn › Jij & je zwangerschap › zwangerschapsverlof in vakantie basisonderwijs????? Dit onderwerp bevat 4 reacties, heeft 0 stemmen, en is het laatst gewijzigd door ANONYMOUS_USERNAME 11 jaren, 8 maanden geleden. Auteur Berichten ANONYMOUS_USERNAMELid 11/06/2009 om 23:59 #1301167 Ik ben werkzaam in het basisonderwijs en ben in de tweede week [

Wie zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering. En na de bevalling op bevallingsverlof en een bevallingsuitkering Zwangerschaps- en bevallingsverlof Vanaf 1 augustus 2015 is hoofdstuk 8B van de cao primair onderwijs in werking getreden. Voor werkgevers die al eerder werkten met de 40-urige werkweek gold dit hoofdstuk vanaf het moment van invoeren van de 40-urige werkweek al. In hoofdstuk 8B is de regeling rondom vakantieverlof opgenomen Samenloop zwangerschapsverlof en vakantie in het onderwijs Op 13 december 2018 heeft de rechtbank Oost-Brabant (in een niet gepubliceerde uitspraak) geoordeeld dat artikel 15.1 lid 7 van de cao Voortgezet Onderwijs (2016) in strijd kan zijn met het bepaalde in artikel 7:646 lid 12 in het Burgerlijk wetboek

AOb wint rechtszaak over zwangerschapsverlof voortgezet

Dyade ondersteunt onderwijsorganisaties op het gebied van goed leiderschap en effectieve bedrijfsvoering. Hierdoor kan de schoolleiding alle aandacht geven aan de leercultuur, docenten, leerlingen, ouders, resultaten en leermiddelen Als je zwanger bent, heb je recht op minstens 16 weken verlof. Je kan zelf kiezen of je verlof 4, 5 of 6 weken voor de uitgerekende datum start. Bereken wanneer je zwangerschapsverlof start en tot wanneer je bevallingsverlof duurt Werkneemsters in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, Bij gemiste dagen in andere vakanties stonden werkgevers dat vaak niet toe, compensatie zwangerschapsverlof tijdens vakantie. 11 september 2020. Bovenwettelijke verlofdagen uitbetalen en WKR

Primair Onderwijs in Cijfers; Thema's. Financiën. Bekostiging. De centen van de sector de vakanties worden niet meer gecompenseerd indien de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt/is. Als de werknemer ziek wordt op het moment dat er al recht op zwangerschapsverlof is, maar het zwangerschapsverlof nog niet is ingegaan,. Het zwangerschapsverlof dient 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan en gaat de dag na de bevalling over in bevallingsverlof. Afhankelijk van de gekozen ingangsdatum zal het bevallingsverlof nog 10 tot 12 weken duren Werk ook in het onderwijs. Alle vakanties, vrije dagen enz tel je door ja. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om je verlof gespreid op te nemen. Voor mij (bevallen 12 aug) hield dat in dat ik na de herfst vakantie weer begon met werken voor 3 dagen in de week en er nog 5 uit betaald kreeg In het onderwijs geldt voor het bijzonder onderwijs de Wet Werk en Zekerheid. De ketenregel is van toepassing. Dat betekent dat er maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mogen worden afgesloten die de maximale duur van 24 maanden niet mogen overschrijden

Boek nu met 10% Vroegboekkorting. Vier jouw Vakantie Veilig & Vertrouwd dicht bij Huis. Met toegang tot Attractiepark & Tikibad. Boek nu gerust met onze 'Vroegboek-Zekerheden' Daarin is namelijk de toepasselijkheid van dit artikel uitgesloten bij de samenloop van zwangerschapsverlof tijdens de vastgestelde vakanties in met name het onderwijs. In het licht van het arrest Gómez is inmiddels duidelijk dat dit niet juist is, aldus de kantonrechter

Elke werkneemster die een kind krijgt, heeft recht op verlof in verband met zwangerschap en bevalling. Het overgrote deel van het regelwerk ligt meestal op het bordje van P&O. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de regels en de toepassing daarvan onderwijs raakt vakantie kwijt : AMSTERDAM - Net als leraressen in het primair openbaar onderwijs krijgen docentes in het bijzondere onderwijs die tijdens de schoolvakantie met zwangerschapsverlof gaan, geen compensatie van vakantiedagen meer. Dat blijkt uit een arrest van de Hoge Raad

Tijdens het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bouwt een werknemer gewoon vakantie-uren op. U mag uw werknemer niet vragen om verlofdagen op te nemen voor dit verlof. Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte. Is uw werknemer (gedeeltelijk) ziek? Dan loopt de opbouw van zijn wettelijke vakantie-uren gewoon door Het recht op vakantie wordt verder opgebouwd tijdens de periode waarin de medewerkster met zwangerschapsverlof is (ziek is) (art 7:634-3 BW). Het is niet toegestaan om de verlofdagen in mindering te brengen op het recht op vakantie van de medewerkster (art 3:4 WAZ)

Kantonrechter: 'Zwangerschap in alle vakanties compenseren

Zwangerschapsverlof (deel 3 artikel CAO PO) De periode van verlof tot aan de bevalling wordt zwangerschapsverlof genoemd; de periode erna bevallingsverlof. Vaak wordt de gehele periode echter simpelweg aangeduid met zwangerschapsverlof. In deze periode heb je recht op minstens 16 weken uitkering, oftewel doorbetaling van je salaris Vakantiedagen in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs. Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met zondag 15 november 2020 (lees meer over deze uitzonderlijke verlenging) Wapenstilstand: woensdag 11 november 202 Nee, de vakanties worden niet meer gecompenseerd indien de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt/is. (Dit geldt ook voor OOP'ers). Art. 8.6 cao PO sluit compensatie van vakantieverlof met ziekteverlof uit. Echter moet de werknemer wel in een jaar 160 uur (wettelijk) vakantieverlof kunnen genieten Er zijn ontzettend veel verschillende soorten verlof, zoals vakantie, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof, kraamverlof, studieverlof, opfrisverlof en onbetaald verlof. In een aantal gevallen krijg je een financiële bijdrage van de overheid of je werkgever

Нидерландский / Голландский ha023

Wordt zwangerschapsverlof gecompenseerd - CNV Onderwijs

 1. der waar. Verlof, dat is hard werken
 2. Bij zwangerschap en werk heeft de werkneemster recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Tijdens dit verlof loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door. De werkgever mag niet vragen vakantiedagen op te nemen voor dit verlof. Lees hier meer over zwangerschapsverlof en bevallingsverlof
 3. g mag je dus die 3 maanden afwezigheid gewoon bijtellen

Rechter: zwangere docent heeft recht op compensatie voor

Vakantie & verlof PO-Raa

 1. Uw werknemer heeft ieder jaar recht op vakantie-uren en vakantiegeld. Daarnaast mag hij gebruikmaken van verschillende soorten verlof, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Elk verlof heeft zijn eigen wettelijke regels waar u en uw werknemer zich aan moeten houden
 2. Zwangerschapsverlof. Alle vrouwen in Nederland die werknemer of zelfstandig ondernemer zijn of een uitkering ontvangen, hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Lauri Ten Grotenhuis, Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op: 3 december 2020. Wanneer met zwangerschapsverlof
 3. 3 Indien de leerresultaten van het onderwijs niet kunnen worden beoordeeld op grond van de regels gesteld bij of krachtens het vierde lid, is de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak indien het bevoegd gezag ten aanzien van het onderwijs, bedoeld in het eerste lid, tekortschiet in de naleving van twee of meer bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het bevoegd gezag dientengevolge.
 4. Zwangerschapsverlof Nynke en vakantie Mette. door Waalfront | dec 22, 2020 | Huisartsenpraktijk Waalfront. Nynke Nagtzaam is met zwangerschapsverlof tot half april 2021. Tijdens haar verlof hebben we een vaste waarneemster gevonden die de dagen zal overnemen van Nynke. Marloes van den Sigtenhorst zal aanwezig zijn op dinsdag,.
 5. g van leerlingen wordt bevorderd naar een van de profielen, bedoeld in de artikelen 10, 10b of 10d of naar het derde leerjaar voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en hoger algemeen voortgezet onderwijs en vervolgens naar de periode van voorbereidend hoger onderwijs, bedoeld in.
 6. imaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt
 7. Elke J. - leraar lager onderwijs Snel melden. Breng zo snel mogelijk je school op de hoogte. Vanaf dat moment ben je door de wet beschermd. De school kan je niet ontslaan. Je contract kan natuurlijk wel aflopen tijdens je zwangerschap. Tijdelijke leraren krijgen tijdens hun zwangerschapsverlof een uitkering van het ziekenfonds

Hoe kan ik mijn zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als een werkneemster zwanger wordt heeft zij recht op in eerste instantie zwangerschaps- en, na de geboorte van het kind, bevallingsverlof. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. In dezelfde wet is het ouderschapsverlof geregeld voor werknemers die graag tijdelijk vrij willen nemen om voor de kinderen te zorgen. Tot slot is er ook kortdurend en langdurend zorgverlof geregeld voor werknemers. Verlof en vakantie. Dit artikel gaat enkel over het 'gewone' verlof, dat bijvoorbeeld wordt opgenomen om op vakantie te kunnen gaan. Speciale soorten van verlof zoals zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof worden niet besproken in dit artikel. De termen verlof en vakantie worden beiden gebruikt om dit soort vrije dagen aan te duiden Werkte u bij de overheid of in het onderwijs en krijgt u een WW-uitkering? Dan is een aantal zaken voor u anders dan in de algemene informatie van UWV staat. Meld daarom tijdens ieder contact met UWV dat u bij de overheid of in het onderwijs heeft gewerkt. Dan kunnen wij hiermee in onze dienstverlening rekening houden Zwangerschapsverlof en onderwijs. Als je in het onderwijs werkt, kan het gebeuren dat je verlof net in de zomervakantie valt. De zomervakantie staat in het onderwijs vast en kun je niet verschuiven. Als je zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvallen met de zomervakantie, heb je daarom later nog recht op het vakantieverlof Bereken hier heel gemakkelijk de begindatum en einddatum van het zwangerschapsverlof / bevallingsverlof. Calculator voor berekenen zwanger / bevalling verlof

Compensatie vakantieverlof bij zwangerschaps- en

 1. Zwangerschapsverlof en onderwijs lied voor juf Maaike (op een schooltje in Hoorn) (September 2020). Je hebt er misschien nog nooit van gehoord toen Marissa Mayer, nu 40, de functie van president en CEO bij Yahoo op zich nam in 2012, met een startcompensatiepakket voor zes maanden van $ 36, 6 miljoen inclusief aandelenopties
 2. verlof. vakantie. Grote Van Dale (2005) 1 vergunning, veroorloving () 2 vergunning om voor enige tijd naar huis te gaan, m.n. verleend aan militairen () 3 (bij uitbr.) (in de sociale wetgeving niet meer gebruikt) vakantie, vrijaf () 4 verloftijd. 2 (in inrichtingen van onderwijs) elk van de periodiek terugkerende tijden waarin geen lessen worden gegeven 3 vrije tijd, m.n. vrije tijd.
 3. In verband met een vervanging tijdens zwangerschap zijn wij op zoek naar een orthopedagoog bij De Kracht in Tilburg. De Kracht is een expertisecentrum voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het leren en opgroeien. We bieden kennis en begeleiding aan scholen in het reguliere en specialistisch onderwijs en bieden trainingen, coaching, begeleiding en onderzoek. Alles.
 4. Een medewerker die ziek is tijdens de vakantie heeft over die periode geen vakantie (art 7:637-2 BW). Dat wil zeggen dat een medewerker die ziek wordt voordat hij met vakantie gaat, geen uren opneemt over de dagen dat hij ziek is. Wordt de medewerker ziek tijdens zijn vakantie, dan kan hij zich direct ziekmelden. Zo [
 5. dert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs

Zwangerschapsverlofcalculator: bereken wanneer je verlof

 1. In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij per direct tot half juni een leerkracht voor groep 4 t/m 8, voor in principe 4 dagen per week (0,8 fte), maar een invulling van 2 of 3 dagen (0,4 of 0,6..
 2. Zwangerschapsverlof Onderwijs vacatures. Psycholoog (m/v), Docent Rekenen (m/v), Docent Biologie (m/v) en meer op Indeed.n
 3. Almeerse Scholen Groep - Vakgr bewegingsonderwijs uit Almere zoekt per 01-03-2021 een docent bewegingsonderwijs PO 1e graads (zwangerschapsverlof). Je komt direct in contact met Almeerse Scholen Groep - Vakgr bewegingsonderwijs. Solliciteer vandaag nog
 4. (vervanging zwangerschapsverlof) Amsterdam, 24 uur per week Een goed salaris met opbouw van vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering; KBA Nw West bestaat uit 7 basisscholen met 1 ondersteunend team op het gebied van HR, financiën, huisvesting en onderwijs
 5. Wtf 1.0 in groep 4 ter invulling van een zwangerschapsverlof OBS De Sluis is een prachtige openbare school in Lelystad-Haven. De Sluis biedt onderwijs aan kinderen van 4 jaar tot 12 jaar in een veilige omgeving, waarin iedereen zich prettig voelt, kennis en vaardigheden opdoet, ervaringen deelt en plezier mag hebben
 6. Jenaplanschool De Kring zoekt een tijdelijke IB-er wegens vervanging (zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof
 7. ister zo'n regeling niet nodig, tot ergernis van het Steunpunt Studerende Moeders. Studenten in het mbo krijgen recht op maximaal 16 weken zwangerschapsverlof

CAO VO: zwangerschapsverlof tijdens vakantie compenseren

De school heeft een aantal vakanties per schooljaar. Ouders moeten zich daaraan houden. Maar sommige ouders hebben een beroep waardoor zij tijdens de schoolvakanties niet 2 weken achter elkaar met hun kinderen op vakantie kunnen. Dan kunnen de ouders bij de directeur van de school vakantieverlof aanvragen Vakantie. Data. herfstvakantie . maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020. kerstvakantie. maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021. voorjaarsvakantie. maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021. Pasen. maandag 5 april 2021. meivakantie. maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021. Hemelvaart. donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021. Een school voor voortgezet onderwijs op grond van artikel 1, sub b, onder 1, Lpw is een 'dagschool' en dat betekent dat het onderwijs dus in beginsel overdag dient plaats te vinden. Dit belet echter niet dat er incidenteel een avondactiviteit kan worden georganiseerd als verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma We volgen zoveel mogelijk de afspraken die binnen Drechtsteden worden gemaakt voor het Voortgezet en Primair onderwijs. 2020 - 2021 Schoolvakanties Voorjaarsvakantie ma. 22 februari t/m vrij. 26 februari 2021 Pasen vrij. 2 apri Lestijden 1e lesuur 08:30 - 09:20 2e lesuur 09:20 - 10:10 3e lesuur 10:10 - 11:00 Pauze 11:00 - 11:15 4e lesuur 11:15 - 12:05 5e lesuur 12:05 - 12:55 Pauze 12:55 - 13:25 6e lesuur 13:25 - 14:15 7e lesuur 14:15 - 15:05 Pauze 15:05 - 15:20 8e lesuur 15:20 - 16:10 9e lesuur [

Welke verlofregelingen zijn er voor het voortgezet onderwijs

Zoeken binnen Inspectie van het onderwijs Zoek. Kunnen wij op vakantie tijdens een normale schoolweek? U moet zich aan de vastgestelde schoolvakanties houden. U mag dus niet met uw kind op vakantie gaan als uw kind geen vrij van school heeft Vakantie en verlof . Personeel; Wat te doen bij: Verlof Vakantie . Vakantieregeling 2020/2021 (onder voorbehoud). Kosten vakantie vergoeden. Beter dan botweg weigeren, voor de onderlinge verstandhouding, is het om in samenspraak met de medewerker het vastgestelde tijdvak van de vakantie te weigeren. Je bent wel verplicht de eventuele kosten te vergoeden die de werknemer al gemaakt heeft voor zijn of haar vakantie (bijv. annuleringskosten) Het zwangerschapsverlof is begonnen! Het is fijn om voor de bevalling wat tijd voor je zelf te hebben en je geestelijk en lichamelijk voor te kunnen bereiden op de komst van (nog) een kindje. Aansluitend op je zwangerschapsverlof kun je vakantie opnemen of ouderschapsverlof zodat je op je eigen tempo weer kunt beginnen

Bevallingsverlof - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vormin

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim Hoe vraag ik verlof aan? Een verzoek voor regulier verlof moet minimaal drie dagen voorafgaand aan het verlof schriftelijk door de ouders te worden aangevraagd bij de leerlingcoördinator. Er kan regulier verlof worden gegeven voor bijvoorbeeld een bruiloft of begrafenis. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Verlof voor het bezoek aan een huisarts, orthodontist, [

Hieronder zie je alle Nederlandse schoolvakanties, voor zover deze nu bekend zijn voor de komende jaren.Op deze pagina zijn de schoolvakanties voor 2020, 2021 en 2022 opgenomen.. Vanaf schooljaar 2013-2014 stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de data voor de zomervakanties, kerstvakantie en meivakantie wettelijk centraal vast Wanneer gaat het zwangerschapsverlof in? Het verlof gaat op zijn vroegst zes weken vóór de vermoedelijke bevallingsdag in. U moet het verlof echter uiterlijk vier weken voor die dag opnemen. In geval van een meerling kan het verlof tussen de acht en tien weken voor de uitgerekende datum ingaan Zo vraag je vakantie aan. Als je op vakantie wilt, dan moet je dit schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Je laat weten wanneer en hoe lang je op vakantie wilt. Je werkgever heeft 2 weken de tijd om je aanvraag goed te keuren Geen recht op 4 weken vakantie en kom je niet in aanmerking voor jeugd- of seniorvakantie? Ga na of je recht op aanvullende vakantie of Europees verlof hebt Verlof, studiedagen en vakanties. Studiedagen, sluitingsdagen en vakanties. Bij downloads vindt u het vakantierooster en de sluitingsdagen om uit te printen. Recente berichten. onderwijs Tel. 010 - 591 46 05. hele dagopvang Tel. 010 - 591 61 85. buitenschoolse opvang Tel. 010 - 591 59 48 o

Zwangerschapsverlof in vakantie basisonderwijs

Vakantie. Per kalenderjaar heb je, bij een volledig (fulltime) dienstverband, recht op 144 vakantie-uren. Deze uren behoren zoveel mogelijk in het jaar zelf te worden opgenomen. Deze vakantie-uren vervallen na 6 maanden in het volgende jaar, tenzij je met je werkgever afwijkende afspraken hebt gemaakt Heb je vragen over een opleiding bij Capabel Onderwijs Groep? Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag verder en zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00. 088 - 270 12 70 Of mail naar info@capabel.nl. Bij jou in de buurt. Arnhem Amsterdam Den.

SchouderCom - Fijne zomervakantie!Van Brienenoordschool > Groepsnieuws > Groep 4BBasisschool de Koet

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof Rijksoverheid

6.22 Duur zwangerschapsverlof zweminstructeu AOb wint rechtszaak over zwangerschapsverlof voortgezet onderwijs. 09 januari 2020. Bron: AOb. Werkneemsters in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- of bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hiervoor worden gecompenseerd maandag xx augustus 2021; maandag xx juli t/m vrijdag xx juli 2022; één roostervrije dag wordt gedurende het schooljaar ingepland (en gecommuniceerd) Voorzover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten In verband met zwangerschapsverlof zoeken wij per direct tot half juni een leerkracht voor groep 4 t/m 8, voor in principe 4 dagen per week (0,8 fte), maar een invulling van 2 of 3 dagen (0,4 of 0,6 fte) is ook bespreekbaar

Wie is wie - De WelleBest secretariaatBest Secretariaat | Secretariele

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig vakantie en verlof CAO verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg . Onderstaande informatie is gebaseerd op de CAO voor de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg met een looptijd van 1 januari 2008 t/m 28 februari 2010 Betreft: Zwangerschapsverlof Docent Basisschool Basisschool Kronenburgh is een jonge basisschool met internationale oriëntatie in Rijswijk (Den Haag). Er is tevens een aparte stroming Hoogbegaafde. In de stroming wordt gewerkt met verkleinde groepen (streefgemiddelde 15 leerlingen) binnen een onderwijs concept van IPC De vakanties zijn definitief vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW). De data van de schoolvakanties gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs in Nederland. Voor een goede vakantiespreiding is Nederland opgedeeld in de regio's noord, midden en zuid. Vakanties 202 Recht op 3 opeenvolgende weken vakantie. Vanaf 2021 heeft elke werknemer in de federale gezondheidssectoren, op zijn vraag, jaarlijks recht op een minimumperiode van drie opeenvolgende weken vakantie. Voor werknemers die in het weekend werken, omvat deze periode drie opeenvolgende vrije weekends

 • Big Daddy Kane It's a Big Daddy.
 • Ongesteld overgeven en diarree.
 • Mey hemdjes.
 • A4 printen.
 • Stroom, spanning.
 • Multiple ID HTML.
 • Mensen van Atlantis.
 • Nervus trigeminus stress.
 • Slangen in Giethoorn.
 • Spelletjes over eten.
 • Funny usernames Among Us.
 • Gazastrook nieuws.
 • Fijne maandag herfst.
 • Paviljoen betekenis.
 • Hoe zijn kakkers ontstaan.
 • Obstetrie en Gynaecologie UMCG.
 • Mirto likeur recept.
 • Verzet Tweede Wereldoorlog Frankrijk.
 • Australian Gold Kruidvat.
 • Myabandonware zoo tycoon 2.
 • Zwemschool Anemoon.
 • OpenSubtitles.
 • Dailymotion tion.
 • Welke camera voor safari.
 • Zuid Azië.
 • Metalen binnendeuren.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken reisadvies.
 • AirPods MediaMarkt.
 • Kine Kaai.
 • Ogene moeder.
 • Nieuwe Noorse kronen.
 • Dido and Aeneas remember me Lyrics.
 • Tapiocameel kopen.
 • Huis verkopen zonder makelaar koopcontract.
 • Into the great wide open Tom Petty lyrics.
 • Zombie building games.
 • Buckingham Palace geschiedenis.
 • Boutjes en moertjes.
 • Wat zijn rijstvlokken.
 • Bidsprinkhaan lamp kopen.
 • Hoe werkt touchpad laptop.