Home

Openbaring 2 uitleg

Openbaring 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Openbaring 2. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus beveelt Johannes te schrijven, en eerstelijk aan den engel der gemeente van Efeze; 2 Dien Hij prijst over zijn zorgvuldigheid in het weren der kwaden, en over verscheidene andere deugden. 4 Maar bestraft hem dat hij zijn eersten ijver en liefde had verlaten. 7 Doch belooft dat Hij den.
 2. Lezen: Openbaring 2:1-11 Er zijn heel veel elementen die we eigenlijk zouden moeten benoemen in dit kleine stukje uit Openb. 2. Het is het boek Openbaring, Openbaring van Jezus Christus. God onthult Wie de Here Jezus is en Hij wil u en mij laten meegenieten. Hij wil u vertellen hoe geweldig de Here Jezus is
 3. Openbaring 2 en 3. Openbaring is het Boek van de zevens. Zeven is het getal van de volkomenheid. Zo lezen we in het laatste Boek eerst over de zeven gemeenten en daarna over de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven schalen van gramschap. De in Openbaring 2 en 3 geadresseerde zendbrieven gaan niet alleen over de toenmalige plaatselijke.
 4. 2 Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Het woord lijdzaamheid dat de SV hier gebruikt betekent vandaag de dag: stille berusting, gelatenhei

Openbaring 2 : 1- 11 Groeien in Geloo

 1. De Bijbelstudie Openbaring geeft vers voor vers een (mogelijke) verklaring van wat er in het laatste der dagen gaat gebeuren, de eindtijd. De tijd van de Grote Verdrukking en de Anti-Christ. De verkondiging van het Koninkrijk Gods door de 144.000. Vergezeld met illustraties
 2. g toe. Nu gaat het echter om de boodschap in deze brief voor ons. Lees meer » Hoort bij: Commentaren, Openbaring 2 en 3 - de zeven gemeente
 3. KLIK HIER als u onderstaande inleiding wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING van Jezus Christus gegeven aan Johannes Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL Een studie van CJH Theys (1903 - 1983) NOOT A. Klein: De Bijbelverzen zijn weliswaar omgezet naar de HSV-vertaling (soms met een gedeelte van de SV erbij vermeld)
 4. Het boek Openbaring is bedoeld om de bedreigde en strijdende kerk een hart onder de riem te steken. Een kijkje achter de schermen van de strijdende kerk. Wij beperken ons tot de woorden die Jezus richt tot de gemeente van Efeze (2:1-7)
 5. http:www.uitgeverijdaniel.nl 5 Inhoud Vooraf 9 Tekstgebruik 11 Vertalingen 11 Afkortingen bijbelboeken 12 Oude Testament 12 Nieuwe Testament 12 Haakjes 14 Oude Testament 14 Nieuwe Testament 14 De Openbaring 16 Inleiding 16 Openbaring 1 18 Doel van het boek | vers 1 18 Geadresseerden, zegenwens en lofprijzing | verzen 2-6 22 Johannes op Patmos | verzen 7-12 27 Te midden van de kandelaars.

Artikelen - Het Zoeklich

26 2:26 Op. 2:7 Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken. 27 2:27 Ps. 2:8-9 Op. 12:5 19:15 Met een ijzeren herdersstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld. 28 2:28 Jes. 14:12 Op. 22:16 Ik geef hem macht, zoals mijn Vader die aan mij heef Nu is dat voor Openbaring niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Toch is een gangbare uitleg dat de eerste christenen in de draak en de twee beesten de brute macht van het Romeinse rijk herkenden. Het boek zou dan een weerspiegeling zijn van de druk en soms vervolging die christenen van de kant van de Romeinse overheid ervoeren

HSV - Openbaring 2 - De Openbaring van Johanne

Bijbelboek van Openbaring 2-10, Bijbelstudie vers voor

 1. (Openbaring 19:6). Het tweede wee: een legermacht van 200 miljoen De vier verderfengelen hebben macht over een leger van wel 200 miljoen ruiters. Zij kregen opdracht om een derde deel van de mensen te doden. Dat gaat om ongeveer 2 miljard doden. We moeten dit m.i. niet verwarren met Openbaring 16:12, met de koningen van de opgang der zon
 2. Openbaring 1 - Een openbaring door Jezus Christus. Openbaring 2 - Aan de dode en tolerante kerk, ga zo niet door!. Openbaring 3 - De trouwe en lauwe kerk. Openbaring 4 - Rondom de troon van God. Openbaring 5 - Jezus is waardig. Openbaring 6 - God's oordeel begint. Openbaring 7 - God's oordeel begint (deel 2). Openbaring 8 - Stilte voor de stor
 3. Bekijk en/of beluister online de lezing Jouw eerste liefde - Openbaring 2:1-7 van Calvary Chapel Haarlemmermeer
 4. Openbaring 2 - Christus dicteert Johannes brieven die bestemd zijn voor zeven gemeenten in Klein-Azië. In dit hoofdstuk staan de brieven aan.. Eerst even verder kijken Welkom op de site van de Bijbel met Uitleg. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen. Lees de Statenvertaling met kanttekeningen
 5. Briewe aan die sewe gemeentes van Asië. Eerste brief: aan Éfese. SKRYF #Openb. 1:20aan die engel van die gemeente in #Openb. 1:11Éfese: Dít sê Hy #Openb. 1:16wat die sewe st
 6. Om het boek Openbaring te begrijpen, zijn we afhankelijk van dezelfde dingen die we nodig hebben om de rest van de Bijbel te snappen, zoals wijsheid van God en hulp van mensen die het al begrijpen (Handelingen 8:26-39; Jakobus 1:5). Gerelateerde onderwerpen De Bijbel Vragen over de Bijbel

De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg.. Openbaring 9. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 De vijfde engel bazuint, en een ster valt uit den hemel, die den sleutel des afgronds heeft. 2 Waaruit rook voortkomt als eens ovens. 3 En uit den rook komen sprinkhanen,. Openbaring 2. NBG51 . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Dit zegt Hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die tussen de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn,.

4. Openbaring 1:16-2:1 30-11-2018 - Geplaatst door Andre Piet. Johannes zou optekenen de dingen die hij had gezien én wat ze te betekenen hebben. Wat is het geheim van de sterren die hij zag Het wilde beest met zeven koppen dat in Openbaring 13:1 wordt geïntroduceerd, is een afbeelding van het wereldwijde politieke stelsel.. Het heeft autoriteit, kracht en een troon, wat erop duidt dat het een politieke macht is (Openbaring 13:2).Het regeert over elke stam en elk volk en elke taal en natie, dus het is groter dan de regering van één land (Openbaring 13:7) Het boek Openbaring 29 Bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis Seizoen 2002-2003: 13 januari 2002 Dato Steenhuis Openbaring 1 vers 1 t/m

DIRKs visie » Openbaring 2 en 3 - de zeven gemeente

2019: De Openbaring mag niet verborgen blijven. Een actuele bijbelstudie en vers voor vers bijbelverklaring over het hele bijbelboek de Openbaring van T. van Turennout. Downloaden is gratis. Deze grondige bijbeluitleg is heel duidelijk en prettig om te lezen.. Bijbelstudiemenu . Bijbelstudie en bijbelverklaring. 2019: Een boeiende en actuele studie over het hele laatste bijbelboek: de Openbaring 6. Opening der eerste zes zegels. 1 En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!. 2 En ik zag, en ziet, Openb. 19:11. een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!. 3 En toen Het het tweede zegel geopend had. Openbaring, hoofdstuk 2: 'vers voor vers' UITLEG gereed Geplaatst op 26 juli 2011 door De Eindtijdbode Wij zijn - nog steeds - bezig met het uittypen van de zeer uitgebreide 'vers voor vers' Bijbelstudie van het Boek Openbaring , met de titel: Die IS en Die WAS en Die KOMEN ZAL van Bijbelleraar CJH Theys [1] Openbaring Deel 2 (Hfdst. 1:9 - 3:22) Uitleg over de eerste drie hoofdstukken van het boek OPENBARING

Boek Openbaring met 'vers voor vers' UITLEG De

6. Openbaring 2:1-9 25-01-2019 - Geplaatst door Andre Piet. Tijdens de eerdere studies hebben we de zeven ekklesia's die Johannes aanschrijft, geïdentificeerd. Ze vormen de voorhoede van het volk dat GOD bestemd heeft om een koninkrijk van priesters te zijn Merkwaardige uitleg Openbaring 2 en 3. Bericht door huisman » Za Sep 11, 2010 11:04 am . Ik las bij Phlipot (ja ja huisman leest ook Philpot )een merkwaardige uitleg van Openbaring 2 en 3. Philpot wees voor deze verklaring naar Gill en Huntington en neemt zelf fors afstand van deze verklaring (Openbaring 9:13-16) en (Openbaring 16:12-13). Een derde bron van gevaar voor Israel zullen de Arabische landen zijn die het direct omringen. Zij zullen het land begeren en zullen proberen het van de Joden af te pakken ( Ezechiël 35:10 en 36:2) In Openbaring 12 en 13 is sprake van een satanisch drietal dat de wereld, dat zijn allen die op de aarde wonen, in een wurgende greep houdt en deze opzet in vijandschap tegen God en de gelovigen. In Openbaring 12 komen we het eerste beest tegen, de draak. Voor het goed verstaan vergeten we niet dat Openbaring een profetische boek is

Preek Openbaring 2:1-7 - Solco

Openbaring 5:1. Elk zegel dat geopend wordt betekent toename van oorlog, honger, natuurrampen enz. op aarde. Een volledig verslag over de zeven zegels kan je lezen in Openbaring 6-8. De verbreking van de zegels is de eerste fase van de grote verdrukking, een tijd met onrust en nood, kenmerkend voor de eindtijd Tyatira - De valse gemeente die een verleidelijke profetes volgde (Openbaring 2:18-29). Tyatira is gelegen in westelijk Klein-Azië, ongeveer 65 kilometer landinwaarts van de Egeïsche Zee. Deze stad uit de oudheid stond bekend om haar handel in textiel en kleurstoffen, en staat tegenwoordig bekend als de Turkse stad Akhisar Openbaring. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » Openbaring. Comments are closed. Laatste geüpdatete pagina's. Psalmen on 19-06-17; Spreuken 11 on 24-12-14; Spreuken 11, Statenvertaling on 24-12-14; Spreuken 11:22 on 24-12-14; Spreuken 11:29 on 24-12-14; Spreuken 11:28 on 24-12-14; Spreuken 11:27 on 24-12-14; Spreuken 11:26 on 24-12-14; Spreuken 11:25 on 24-12-1 Voor veel mensen is Openbaring een angstaanjagend boek. Er zijn grofweg twee stromingen als het gaat om het uitleggen van dit Bijbelboek. Er is een groep die zegt dat alles al in de eerste eeuw is gebeurd. En er is een groep die zegt: alles wat in Openbaring staat, moet nog gebeuren Openbaring kan verwijzen naar: . Openbaring (concept), een proces waarmee een god zichzelf bekendmaakt aan de mensen Apocalyptiek, een literair genre waarbij de hoofdpersoon en/of auteur een goddelijke openbaring (Grieks: αποκάλυψη apokálypse, 'onthulling', 'ontsluiering') ontvangt . Openbaring van Johannes, het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele.

De vertaling van het Griekse woord ἀποκάλυψις (apokalupsis) is Openbaring. Letterlijk vertaald luidt het: het wegnemen van de bedekking of sluier. Het doel van het Bijbelboek Openbaring is om bepaalde dingen zichtbaar te maken, het is een profetie, geschreven in profetische taal. Openbaring is een boek van troost en bemoediging. Dit is een studie over Openbaring vanuit het. De woorden in Op 2 en 3 zijn regelrecht opgetekend uit Jezus eigen mond! Keer op keer staat er dat we ons moeten bekeren , en wie oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeente zegt Uitleg. De werkbladen zijn helemaal vrij om te gebruiken en te kopiëren. Elk werkblad heeft links bovenaan een kleine tekening naast de titel van het bijbelboek. Romeinen - Openbaring De envelop is voor kinderen een herkenbaar teken. Start - Werkbladen - Uitleg - Extra - Begeleiding - E-mai Dan wordt hij in een visioen meegenomen en ziet hij een vrouw met op haar voorhoofd de mysterieuze naam Babylon. Als de engel vervolgens uitleg geeft aan Johannes dan blijk in 17:18 die vrouw een stad te zijn. Een stad die wordt uitgebeeld als een vrouw. Dat komt ons bekend voor. Dat komen aan het einde van het boek Openbaring nog een keer tegen Het eerste deel van in totaal 2 delen die als commentaar op het boek Openbaring zullen verschijnen. In dit eerste deel behandelt de schrijver eerst een aantal voorvragen die rond de uitleg van Openbaring gesteld moeten worden. Daarna worden de hoofdstukken 1 t/m 7 behandeld

 1. Bijbelboek van Openbaring 2-10, Bijbelstudie vers voor vers - EZBB Oordelen Gods, Opwekking, Studie van CJH Theys, Uitleg over het boek Openbaring, Wederkomst van Christus en getagged met Bijbelstudie, Eindtijd, Openbaring (uitleg), Wederkomst Christus, Zegeloordelen. Bijbelstudies voor een gezond christelijk leven.
 2. Openbaring 2: 8 - 11. Luister De Hemelse boodschap van bemoediging aan de gemeente Smyrna 26-5-2014 Ds. J.M. Kleppe. Openbaring 2: 17. Luister De bekroonde strijd in een tweevoudige belofte 21-12-2009 Ds. J.S. van der Net. Openbaring 3.
 3. Een openbaring aan Johannes. 2 Schrijf aan de engel+ van de gemeente in E̱feze:+ Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaarden wandelt:+ 2 Ik ken je daden en je harde werk en volharding. Ik weet dat je slechte mensen niet tolereert en dat je hen die beweren dat ze apostelen zijn+ maar het niet zijn, op de proef hebt gesteld en hebt.
 4. Zee (thalassa) is in de Septuaginta de vertaling van het Hebreeuwse woord yam.Afgrond (abyssos) is daar de vertaling van tehom.Yam is in het Oude Testament het gewone woord voor zee.Tehom duidt op de diepe delen van de zee (oceaan), en ook wel op de oervloed.In het scheppingsverhaal van Genesis 1 is de tehom de oervloed, die er al is voor God met zijn scheppingswoorden de Schepping gaat ordenen
 5. En deze Nieuwe Openbaring is niets anders dan de 2000 jaar geleden door Jezus aangekondigde uitleg van het evangelie. Niemand kan zeggen dat hij alles begrijpt wat in de Bijbel staat. Maar in de laatste 2000 jaren is de mensheid o.a. door de wetenschappelijke o­ntwikkelingen in zo sterke mate vooruitgegaan, dat nu een dieper inzicht kan worden verkregen
 6. Dan. 2:28 Op. 22:6,16 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2
De zeven gemeenten uit de 'Openbaring van Johannes

Openbaring begrijpen begint met zeven leeswijzers. Deze uitgangspunten gidsen de lezer vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk door het intrigerende en actuele Bijbelboek. Uitleg van de Openbaring aan Johannes in het licht van de onvervulde profetieën van het Oude Testament (1) 28,00. Het boek Openbaring Zoals Het Is (0) 20,50 GOUDA - Het boek Openbaring is niet bepaald het eenvoudigste bijbelboek. De uitleg ervan stelt ons voor vele vragen. Enerzijds zien we hoe telkens opnieuw in de kerkgeschiedenis dwepers en sektariërs zich voor hun waandenkbeelden op het boek Openbaring hebben beroepen. Anderzijds is er binnen de kerken vaak al te wenig aandacht besteed aan het boek Openbaring Openbaring 22:2 Met de boom des levens: LB 547 Openbaring 22:2 Eens komt de grote zomer: LB 747 Openbaring 22:13 God heeft het eerste woord: LB 513 Openbaring 22:13 Hoe helder staat de morgenster: LB 518 Openbaring 22:13 Breek ons, Heer, het brood: LB 379 Openbaring 22:13 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven: LB 985 Openbaring 22:1

Boek Openbaring met ‘vers voor vers’ UITLEG | De

Openbaring 17:2,4 zegt, dat Babel in haar hand een gouden beker had en dat zij die op de aarde wonen, dronken geworden zijn van de wijn van Babels hoererij. De christelijke uitleg is onjuist Deze strijd zal eindigen als Jezus wederkomt, zoals beschreven is in Openbaring 19:11-21 Verterend vuur (2 Kon. 1:10), droogte (1 Kon. 17:1) en het veranderen van water in bloed (Ex. 7:20). De twee getuigen worden in Openbaring 10:11 profeten genoemd, iets wat ook naar Mozes en Elia kan verwijzen. Na hun dood en opstanding stijgen ze op naar de hemel, net als Elia (2 Kon. 2:11) Openbaring II is het vervolg op een eerdere bijbelstudieuitgave waarin [b]ds. Hempenius [/b]de eerste elf hoofdstukken van het boek Openbaring behandelt. Opnieuw brengt de auteur door middel van tekstverklaringen, interessante bijbelstudies en nuttige achtergrondinformatie dit boeiende bijbelboek dicht bij de lezer Openbaring 2 Het Boek 1 EFEZE Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze: Dit zijn de woorden van Hem, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen loopt: 2 Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en geduldig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen; u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. 3 Ik weet dat u. Start > Studies > Uitleg specifieke verzen > Openbaring 13:16. Openbaring 13:16 - Een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Verder liet het [beest] bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd

Openbaring 4. Deze studie is een vervolg op Openbaring 1, Openbaring 2 en Openbaring 3. In deze studie wil ik het boek Openbaring onderzoeken. Het centrale thema van het boek is 'de grote verdrukking' of ook wel ' de dag des Heeren '; zie Openbaring 1: 10. Ik ga tekst met tekst vergelijken en hoop er zo een beetje inzicht in te krijgen Openbaring 4. De vierentwintig oudsten en de vier dieren . Franklin ter Hors Openbaring 17 « Openbaring 16 Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren; 2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. 3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw,.

Deze uitleg, die zelf licht is, in het licht van Het Licht, zal vanzelf de dwalingen bestrijden en te niet doen. [2] Het onbegrip voor zulke teksten vindt zeker zijn voornaamste oorzaak in de zeer gebrekkige en onjuiste vertaling van de Schrift uit de oorspronkelijke taal in de tegenwoordige talen; maar dit heeft intussen wel zijn nut In Openbaring 5: 2 en 12 klinkt een luide stem. De uitleg is dat het een grauw groene kleur is, een lijkkleur. Dat komt overeen met het vervolg van het vers. E n die erop zat, zijn naam was de dood. Dit is de enige van de vier ruiter s die een naam krijgt namel ijk 'de dood'

Openbaring 16 vers 1 t/m 21 (+ gratis UITLEG) | "De

Openbaring 2 (NBV) - EO

Ps. 33:6 2 Kor. 4:6 Hebr. 11:3 God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag. 6 God zei: 'Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt.' Bijbel College Bijbelboek Openbaring

Openbaring 2 1. Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: 2. Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen,. College met uitleg over het Bijbelboek Openbaring In de periode van eind 2014 tot en met het voorjaar van 2016 is er in de Cirkel een college gegeven over het Bijbelboek Openbaring. Emeritus predikant Ds. A. de Vries legt in 16 delen uit waar het boek over gaat en wat eruit te leren valt 2. De Bruidegom verlangt naar het komen van Zijn bruid . 1. In het boek Openbaring lezen wij eerst de zeven brieven aan de gemeenten van Klein-Azië. Daarna, in apocalyptische taal beschreven, de overwinning van Christus en Zijn Kerk op de draak, op de duivel Of aanmelden via een van deze diensten. Aanmelden met Facebook. Aanmelden met Twitte Openbaring 11:18 Chapter Parallel Compare 18 En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven

Het merkteken van het beest in Openbaring 13

Blog Uitleg tekstfragment 56 (Openbaring 22: 6 - 21) mrt 3, 2019 | Blog, Uitleg tekst-fragmenten. Dan wordt de Apocalypse afgesloten met een nawoord, waarin meerdere stemmen afwisselend klinken, de engel die Johannes leidde bij het uitgieten van de toornschalen, de Christus, de Heilige Geest en Johannes Dat deed hij op ten minste twee manieren: (1) hij legde bepaalde delen van het boek Openbaring uit en breidde de algehele context uit, en (2) hij ontdeed het van de mystiek. Uitleggen en uitbreiden. Het beste voorbeeld van Joseph Smith als uitlegger van het boek Openbaring is te vinden in Leer en Verbonden 77 Openbaring 12:2-12 En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke ho... Read verse in Statenvertaling (Dutch Het zevende zegel is een inleiding tot de zeven bazuinen ( Openbaring 8:1-5) en de zevende bazuin is een inleiding tot de zeven schalen ( Openbaring 11:15-19, 15:1-8). De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps. Het eerste zegel introduceert de Antichrist (Openbaring 6:1-2)

Bijbelstudie en Uitleg Jouw eerste liefde - Openbaring 2:1

Uitleg Openbaring 22 22:1-5 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods, en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht; en de bladeren de Openbaring Deel 9 (Hfdst. 19:11 - 20:6) Uitleg over: De Wederkomst op aarde. Het oordeel over de volken. De grote maaltijd Gods. De scheiding van de Schapen en de Bokken Openbaring 2:2-3, Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding (SV: lijdzaamheid), en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld (SV: beproefd hebt) die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn

Aantal bladzijden: 14 Aantal hoofdstukken: 22 Betekenis naam: In Openbaring beschrijft Johannes zijn dromen en visioenen over Gods nieuwe Koninkrijk en de terugkomst van Jezus. Populairste gedeelte: Jezus zegt: Ik heb mijn engel naar je toe gestuurd om deze dingen aan de christenen bekend te maken.Ik ben de nakomeling van David. Ik ben de stralende morgenster!(Openbaring 22:16 Openbaring 2 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt: Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt... Read verse in Statenvertaling (Dutch de tijd is veel van dit soort uitleg en informatie onder christenen maar ook onder Joden verloren gegaan. 2.1 Doel van Openbaring Openbaring is de vertaling van het Griekse woord apokaluyij (apokalupsis). Letterlijk vertaald, luidt het: het wegnemen van de bedekking of sluier Openbaring 2:26 Het Boek (HTB) Wie overwint en tot het einde doet wat Ik van hem vraag, zal Ik macht geven over vreemde volken

En dat het voorlezen van preken de gemeente zal dienen. Vreugde in Gods openbaring is er om te delen! VISIE: DOELSTELLING: NIEUWS: De preken op deze site zijn geschreven vanuit de overtuiging dat 1. de gekozen tekstpassage moet worden uitgelegd, 2. in samenhang met het geheel van het evangelie en 3. toegepast op de tijd waarin we ons vandaag. Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4 Openbaring 2:10. AB: Wees niet bang voor wat u op het punt staat te lijden, zie, de duivel staat op het punt uit jullie te werpen in de gevangenis, opdat jullie getest zouden worden en u zult een verdrukking van tien dagen hebben. Wees gelovig tot aan de dood en Ik zal de krans van het leven aan u geven. SV Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 2:18-29 en 3:1-6) De brief aan de gemeente van Filadelfia Vers 7: En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent: Filadelfi Commentaren Bijbelboek Openbaring Bij de prekenserie over Openbaring heb ik de volgende boeken gebruikt: (1) Dit recente commentaar van Klaus Berger: Die Apokalypse des Johannes Het bijzondere aan dit commentaar is: (a) Bergers grondige kennis van de Joodse apocalyptiek en (b) Bergers grondige kennis van de receptiegeschiedenis. Bij elke perikoop geeft Berger ook aan op welk

2 Bij het lezen van Openbaring zijn er een aantal aanwijzingen voor het dateren van het schrijven van Johannes. De vervolgingen die genoemd worden in Openbaring passen bij de regeringsperiode van Dominitianus. Het beest uit Openbaring 13 eist aanbidding van alles en iedereen. Het beeld van dit beest zou geïnspireerd zijn door de keizerverering. Studie Boek Openbaring. Ludy Fabriek 12 delen. Studie over de grote verdrukking. Rennie Verschoor 2 delen; Home » Uitleg video ondertiteling. Klik hier op. 2. Wanneer u hier op geklikt hebt, verschijnt er een pop-up

2. De Hogepriesteres Isis, de drievoudige maangodin; de Thora; de zuilen van de tempel van Salomo (Jachin en Boaz). Betekenis: Intuïtieve krachten, het niet-rationele: 13. De Dood De apocalyptische ruiter, 13 als (on)geluksgetal, vernietiging en daaropvolgende schepping Op de pagina Samenvatting Openbaring vind je een overzicht van deze 26 studies verdeeld over vier Dvd's (Dvd 1, Dvd 2, Dvd 3 en Dvd 4). Het is mogelijk de complete studie op een memory stick te bestellen. De prijs voor een bestelling is uitsluitend de productiekosten, materiaalkosten (Memory stick USB 2.0 of USB 3.0) en de verzendkosten De Natividad del Señor is de dag van de geboorte van Jezus volgens Lucas 2, het bekendste kerstverhaal waarbij het kerstfeest een herinnering is aan de geboorte van Jezus. Weliswaar zijn er nog mensen die naar de kerk gaan op die dag maar in Spanje wordt deze dag gevierd met familie en/of vrienden waarbij de belangrijkste maaltijd de warme en zeer uitgebreide lunch is PreekWijzer helpt je bij de preek. PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en biedt toegang tot een groot aantal preekschetsen (o.a. uit Postille), bijbels-theologische artikelen, materiaal voor kindermomenten, boeken en artikelen over homiletiek.PreekWijzer wordt wekelijks aangevuld met nieuw materiaal

gezag' geven ( vers 2). Satan bevindt zich hier achter de schermen; hij is het, die gezag verleent aan het rijk en aan zijn leider. Daarom wordt het beest niet alleen beschreven als één, dat uit de zee, d.w.z. uit de woelingen der volkeren, oprijst, maar dat, zoals Openbaring 17:18 ons leert, uit de afgrond opstijgt ( vers 8; 9 vers 1-11) Voor de uitleg van het boek Openbaring is de datering erg belangrijk. Met de juiste datering wordt de toekomstige historische waarde vastgesteld. Als je een vroege datering hebt, dan speelt de vervulling van Gods oordeel over Israël een zeer belangrijke rol in de interpretatie. Als je een late datering hebt, dan kan je alle kanten op.Continue reading 'Datering boek Openbaring' uitleg bij Op 11-13). Zie Het symbolisch karakter van Openbaring. 2. Hij zag de toekomstige werkelijkheid overeenkomstig moderne technologische mogelijkheden en bewapening, maar hij beschreef die dingen met een terminologie van iemand die 2000 jaar geleden leefde Daniël blink uit in die uitleg van gesigte en drome - hoofstuk 1. Daniël en sy vriende was reeds deeglik onderrig soos ons aflei uit die koning se vereiste vir hulle: toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes nou egter onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal oor 'n tydperk van drie jaar om daar diens te kon doen 2 Openbaring is een puzzel.pdf 85,66Kb 3 De Start van Openbaring.pdf 137,6Kb 4 het Hart van Openbaring.pdf 1195,39Kb 5 De Rode Draad van Openbaring 0.5.pdf 435,12Kb 13 De Gruwelijke Verwoesting van Daniël 9.pdf 447,04Kb 25 Gaat Zacharia 14 over de Laatste Oorlog.pdf 407,92Kb EXTRA De Zeven Geesten van God.pdf 305,88K

De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Traditioneel werd aangenomen dat het de apostel Johannes is die te kennen geeft dit boek op Patmos te hebben geschreven. De auteur wordt in het algemeen om verwarring te voorkomen als Johannes van Patmos. Start > Bijbel > Inhoud van de Bijbel > Openbaring. De openbaring van Johannes. Auteur — Johannes. Tijd — 70 na Chr.. Samenvatting — Openbaring is een directe boodschap van Jezus aan zijn volgelingen, gegeven in een reeks visioenen aan de apostel Johannes. Johannes dateert deze reeks op 'de dag des Heren'. Dit moet logischerwijze slaan op de ondergang van Jeruzalem in 70 na Chr., een. Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak

Openbaring 2 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. Openbaring 15:5 t/m 16 Openbaring 17: De Grote Hoer Babylon en het Beest (Update; ) Rome en de Hoer van Openbaring 17 Openbaring 18 t/m 19:10 Openbaring 19:11 t/m 22 + De Grote Witte Troon (Uittreksel; ) De Voltooiing van de Eerste Opstanding : Openbaring 20:4-
 2. Enkele kantekeningen & Uitleg bij - Openbaringen 13. 33) ik zag uit de zee. Dit gezicht komt in vele delen overeen met het gezicht, dat Daniël gezien heeft, Dan. 7:2, enz., alwaar de vier monarchieën of opperste heerschappijen in de wereld, onder dergelijk
 3. Uitleg 1) Argumentatie 2) Bescheid 3) Briefing 4) Commentaar 5) Deel van een drukpers 6) Duiding 7) Exegese 8) Explicatie 9) Handleiding 10) Instructie 11) Interpretatie 12) Invulling 13) Lay-out 14) Opheldering 15) Tekstverklaring 16) Toelichting 17) Uitbreiding van een stad 18) Uiteenzetting 19) Verduidelijkin
 4. Inleiding. Het lesmateriaal voor de leerervaring 'Profeten en openbaring' is in drie delen opgesplitst. In deel 1 bestuderen de cursisten de alinea's 5.1-5.2 van dit leerstellig onderwerp in het Basisdocument kerkleerbeheersing.Ze komen meer te weten over profeten die door God geroepen worden om zijn woord te verkondigen, en bestuderen de Schrifttekst kerkleerbeheersing Leer en.

In het bijbelboek Openbaring bestaan hoofdstuk 2 en 3 uit brieven aan zeven gemeenten. Vanaf hoofdstuk 4:1 verplaatsen de gebeurenissen zich naar de hemel. Johannes ziet een deur in de hemel geopend en hij krijgt de opdracht om op te klimmen. Johannes raakt in vervoering en in zijn visioen krijgt hij wonderlijke dingen te zien Bijbelteksten met uitleg Hieronder wordt een bijbeltekst voorgesteld om het zoeken naar God ook in het dagelijks leven door stilte en gebed te ondersteunen. Neem tijdens de dag wat tijd om in stilte de voorgestelde bijbeltekst te lezen met de korte uitleg en vragen 33. Openbaring 17 & 18 - Babylon = Babylon 18-12-2020 - Geplaatst door Andre Piet studie gegeven op donderdag 17 december 2020, te Rijnsburg. Deze studie wil duidelijk maken dat de stad Babylon in het boek 'de Openbaring' werkelijk de stad Babylon is De uitleg van de boeken Daniël en Openbaring is steeds heel belangrijk geweest voor de kerk en veel adventisten zagen, naast een paar basis-leerstellingen, zoals de wederkomst, de sabbat, het hemels heiligdom en de toestand in de dood, ook de adventistische uitleg van de apocalyptische profetieën van de

Openbaring 13 vers 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Openbaring 16:2 En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden Dag Johanna (1), In de beschrijving en in de uitleg van Daniël van de voeten deels van ijzer, deels van leem in Dan. 2:41-43 en dat in de dagen van die koningen van deels ijzer, deels leem Gods koninkrijk wordt opgericht (Dan. 2:44) blijkt, volgens hoe ik het begrijp, dat het Romeinse rijk toen nog in functie was, maar dat de keizerlijke families niet met elkaar overweg konden is als werkstuk Gods, vgl. 120 Uitleg, in de wereld alleen krachtens dien­ zelfden Heilsraad. Wat krachtens dien Heilsraad hierna gebeuren zal krijgt Joh. in het volgende te zien, vgl. 41 met 46a Uitleg. ZÓÓ vinden wij als inhoudder Openbaring - voorafgegaan door eene vrij uitvoerige Inleiding, 11-8, en gevolgd door een uitvoerig Besluit. Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten (Openbaring 3:14-21) De brief aan de gemeente van Laodicea Vers 14: En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Laodicea betekent Volksregering. Jaren 1800 tot in de grote verdrukking. Betekenis: Volksregering

Armageddon

Het Boek Openbaring had een dichterlijke vorm, zo schrijft ook James M. Pryse in zijn boek Apocalypse Ontsluierd, een esoterische uitleg van de openbaring van Johannes. Hij schrijft: Geschreven in moeilijk Grieks, en vol met zegswijzen die aan het Oude Testament ontleend zijn, is de Apocalypse niettegenstaande dat, zuiver Hellenistisch in geest en wezen We hadden slechts het oppervlak bekrast van een veel grotere openbaring die Apophis-Alsem profetie bindt aan Joodse feesten en het oude idee dat asteroïden en kometen boodschappers van de goden zijn en voortekenen van belangrijke komende gebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer de Magiërs in Mattheüs 2:2 de ster [Griekse asteroïde, waarvan het Engelse woord asteroïde is afgeleid], en zij.

De afgrond in Openbaring - dwaalleer van Jehovah's Getuigen!De dag noch het uur / de eerstelingengarve – AppieBijbelstudies voor een gezond christelijk levenDaniel, hoofdstuk 2: De 1ste droom van Nebukadnezar: HETBoekbespreking 44: Het nieuwe Jeruzalem, de Bruid van het
 • Eiken tafel lakken of oliën.
 • Grove kandij.
 • Santiago de Compostela route fiets.
 • Vtwonenμ.
 • Voetbal logo's eredivisie.
 • Zalm contactgrill.
 • Ordinaat wiskunde betekenis.
 • Batbot Kookmutsjes.
 • Super 8 film scanner huren.
 • Hond laten braken na chocolade.
 • Lissencefalie kinderneurologie.
 • Baby 4 kilo.
 • Club Social Almelo.
 • De Staat Den Haag.
 • AFAS Live capaciteit corona.
 • Wijnproeverij Berg en Dal.
 • BMW 325i Cabrio 2007.
 • Workshop speuren met hond.
 • Calprotectine alcohol.
 • Pearl Harbor Movie cast.
 • Kfc lille u15.
 • Restyle Reparatiedoek.
 • Glitter panty.
 • Game wallpapers HD 1920x1080.
 • Voetbal tribunes.
 • Cobb Stones Intratuin.
 • Corvette 1990.
 • Vrachtwagen sloperij Mercedes.
 • Polestar 2 review.
 • Bato Berghem.
 • Wilde kastanje giftig.
 • Konijnenberg 3 Breda.
 • 22 5 graden verstek zagen.
 • OR poort.
 • Zappelin reclame.
 • Woordspelletjes app.
 • Dr oetker bestellen.
 • Hoogste berg Afrika.
 • Loiza Lamers als kind.
 • Functie voorste oogkamer.
 • Modelbouw mijnenveger.