Home

Raad van Bestuur Antonius Ziekenhuis Sneek

Raad van Bestuur. Drs. Luc H.H.M. Demoulin - voorzitter. Secretaresse: Monique Westland. E mj.westland@antoniusziekenhuis.nl. Drs. M.S. Valentijn. Secretaresse: Marloes Versteeg. E ml.versteeg@antoniusziekenhuis.nl. Drs. Dirk de Kruif RA RC RV. Secretaresse: Desirée Gerritsen De Raad van Bestuur heeft de algemene leiding over het St. Antonius Ziekenhuis en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur werkt intensief samen met het Bestuur Medisch Staf, dat alle medisch specialisten van het St. Antonius Ziekenhuis vertegenwoordigt, zowel zij die vrijgevestigd zijn als zij die in loondienst zijn Met de benoeming van Sandra Timmermans tot bestuurder van de Antonius Zorggroep in Sneek is de raad van bestuur weer compleet. Samen met voorzitter Marcel Kuin vormt zij vanaf 16 september de tweehoofdige raad van bestuur van de zorgorganisatie. Timmermans werkt momenteel als manager in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam De Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis bestaat uit: Prof. dr. H.A.P. (Huib) Pols, voorzitter. Mw. L.T. (Lea) Bouwmeester. Mw. prof. dr. D.D.M. (Didi) Braat. Prof. dr. mr. S. ten Have. Ir. E.W. (Edgar) Koning

Opleiding Raad van Bestuur - 5-daagse cursus, meld u aan

Drs. Dirk de Kruif (RA RC RV) is per 1 april 2018 toegetreden tot de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. De Kruif is de nieuwe CFO (financieel directeur) van het ziekenhuis. Hij is daarmee de opvolger van Wout J. Adema (RA) die per 1 maart 2018 bij Zorgverzekeraars Nederland een functie heeft aanvaard De Antonius Zorggroep kiest voor strategische samenwerking met Philips VitalHealth. Op 19 december 2019 zetten Sandra Timmermans, Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep en Bert Verdonck, Business Category Leader bij Philips VitalHealth , hun handtekeningen onder een intentieverklaring om samen te werken Hieronder staan de wachttijden op basis van de afgelopen 3 maanden. De wachttijden kunnen veranderen per ingreep of onderzoek. Bekijk de wachttijden. Antonius Ziekenhuis Sneek. Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek T 0515 - 48 88 88. Antonius Ziekenhuis Emmeloord. Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord T 0527 - 62 04 60

Antonius Ziekenhuis Sneek over op Horizontaal Toezicht. Raad van Bestuur Antonius Zorggroep. In plaats van tijdrovende controles achteraf, nadat de facturatie en betaling al achter de rug zijn, worden de declaraties volgens het first time right principe uitgevoerd Patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis, Altrecht, of het UMCU die gedwongen (onvrijwillig) zijn opgenomen in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) of patiënten die verplichte zorg ontvangen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz), kunnen een BOPZ- of Wvggz-klacht rechtstreeks bij de Klachtencommissie indienen, dus zonder tussenkomst van de. Benieuwd naar de openingstijden van het Antonius ziekenhuis? Antonius Ziekenhuis Sneek. Bolswarderbaan 1, 8601 ZK, Sneek T 0515 - 48 88 88. Antonius Ziekenhuis Emmeloord. Urkerweg 4, 8303 BX, Emmeloord T 0527 - 62 04 60. Thuiszorg Zuidwest Friesland De Raad van Bestuur is op het hoogste niveau eindverantwoordelijk voor alles wat in ons ziekenhuis gebeurt. Voor de koers van onze organisatie en voor het nakomen en uitvoeren van alle afspraken. Voor de zakelijke en financiële kant en de medisch-inhoudelijke kant De raad van commissarissen zegt dat Kuin 'de juiste persoon is om de ingezette koers van de Antonius Zorggroep verder te vervolgen.' Kuin woont in Friesland, dus dat komt mooi uit. Hij wil zich graag gaan inzetten om met het team van de Antonius Zorggroep verder inhoud te geven aan een hechte organisatie met een duidelijke positie in het Friese en het Nederlandse zorglandschap

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het Ommelander Ziekenhuis en neemt de besluiten. Zij zijn verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie. Strategische zaken betreffen bijvoorbeeld de koers van de organisatie, de samenwerking met andere partijen, haar profiel in de markt, ontwikkeling van functies en grote investeringen Ziekenhuis Antonius ziekenhuis Sneek Datum bezoek 29 juni 2020 raad van bestuur op specifieke dossiers zoals MDL en de traumazorg. Het stafbestuur heeft structureel overleg met de VVAR. De VVAR werkt aan een goede basis, zowel op kwantitatief gebied als op kwalitatief gebied Jack Thiadens wordt per 1 januari 2015 de nieuwe bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep (Sneek-Emmeloord). Hij volgt de tijdelijke bestuurder Gerlach Cerfontaine op Het Antonius Ziekenhuis begint een project waardoor corona-patiënten eerder naar huis kunnen om daar te herstellen. Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen op deze manier worden ontlast. Het ziekenhuis heeft vestigingen in Emmeloord en Sneek. De gezondheid van de zieken wordt thuis in de gaten gehouden met slimme meetapparatuur. Een draagbare sensor geeft de hartslag en ademhalingsfrequentie.

Raad Van Toezicht vacatures. Lid Raad Van Toezicht (m/v), Secretaresse (m/v) en meer op Indeed.co voorzitter Raad van Bestuur de heer Marcel Kuin. De uitreiking werd aangekondigd door de stadsomroeper van Sneek en er werden 'lytse hapkes' van het Antonius Ziekenhuis uitgedeeld. Dit zijn kleine tussendoortjes met een hoge voedingswaarde voor kwetsbare ouderen. De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB Deze week kwam Commissaris van de Koning, John Jorritsma op bezoek bij de Antonius Zorggroep in Sneek. De voorzitter Raad van Bestuur van het Antonius,.. Ate van der Zee zelf kijkt er naar uit om samen met zijn collega's in de Raad van Bestuur leiding te mogen geven aan het UMCG per 1 november: Ik vind deze benoeming heel eervol. Wat ik belangrijk vind voor ons werk in het UMCG is: heb compassie met de patiënt, streef naar excellentie, wees trots maar ook bescheiden en zoek verbinding met elkaar De twee overgebleven reumatologen zijn een echtpaar, zo bevestigde bestuursvoorzitter Marcel Kuin van het Antonius Ziekenhuis maandagochtend in een uitzending van Radio 1. De raad van bestuur en het bestuur van de vereniging medisch specialisten van de Antonius Zorggroep bereiden een onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de vakgroep voor

Hans Butselaar voorzitter Raad van Bestuur - CJG Rijnmond

Raad van Bestuur St

Het bestuur van het St

 1. Lid Raad van Bestuur Antonius Zorggroep Sneek Amsterdam en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties. Lid worden en connectie maken Manager Facilitair Bedrijf bij Antonius Zorggroep in het ziekenhuis als het moet, en thuis als het kan Wezep. Andre Endeman
 2. De Antonius Zorggroep Sneek is ontstaan uit een bestuurlijke fusie van Antonius Ziekenhuis & Thuiszorg Zuid West Friesland. In 2014 was door de Antonius Zorggroep, Ny Smellinghe en Kwadrant een gezamenlijke aanvraag gedaan bij de NMA om te fuseren
 3. Antonius Ziekenhuis. 1987 - 2011 24 Secretaresse Raad van Bestuur antonius zorggroep. 1984 - 2011 27 jaar. Sneek. Opleiding. ISW Hoger Management Secretaresse Raad van Bestuur at.

Lid raad van bestuur - St. Antonius Ziekenhuis Vanderkruijs, in opdracht van St. Antonius, Nieuwegein. Vakgebied Zorgmanagement Functie Lid Raad van Bestuur Branche Ziekenhuis Aanstelling Niet nader bepaald Plaatsingsdatum 15 mei 2020 Niveau WO Ervaring Senior Dienstverband Niet nader bepaald Het Sint Antonius was een zogenaamd hospitaalklooster, bewoond door de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus.Ook in andere Nederlandse steden had deze zusterorde ziekenhuizen. In het ziekenhuis bevond zich ook grote kloosterkapel.Eerder bevond zich in Sneek een klooster ter ere van Sint-Antonius De Raad van Bestuur vertegenwoordigt Isala bij overheid, financiers, onderwijs, regionale samenwerkingsverbanden en in de pers. In 1996 ging hij aan de slag bij het Antonius ziekenhuis in Sneek, waar hij leidinggevende functies bekleedde op diverse afdelingen De raad van bestuur voert naast de interne gesprekken ook overleg met externe belanghebbenden zoals gemeenten, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de Gezondheidszorg, zorgverzekeraars, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en patiëntenverenigingen

Antonius Zorggroep completeert raad van bestuur - Skip

 1. De Raad van Bestuur is op het hoogste niveau eindverantwoordelijk voor alles wat in ons ziekenhuis gebeurt. Voor de koers van onze organisatie en voor het nakomen en uitvoeren van alle afspraken. Voor de zakelijke en financiële kant en de medisch-inhoudelijke kant
 2. Ziekenhuismedewerkers van Antonius-ziekenhuis Sneek draaien woensdag 24 uur lang een zondagsdienst. Op die manier staken ze voor een betere cao. De operatiekamers, radiologie en de verpleegafdelingen zullen dan gesloten zijn voor niet-spoedeisende zaken. In het Antonius-ziekenhuis werken zo'n 1.300 mensen
 3. g
 4. gen van Achmea. Met De Friesland is bovendien een meerjarencontract overeen gekomen. Horizontaal Toezicht is een vorm van vergoeding van de zorgkosten op basis van [
 5. Voorzitter raad van bestuur Antonius Zorggroep Sneek/Emmeloord. (SAZ) bundelt de krachten van 28 regionale ziekenhuizen

Raad van Toezicht St

Ook was ze werkzaam bij het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden, dat in 2016 met het St. Antonius fuseerde. Eerder werkte ze voor het Erasmus MC en Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. Naast manager is ze voorzitter van de raad van toezicht van Cardea Vandaag heeft het Antonius Ziekenhuis het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018 gekregen! Het keurmerk werd uitgereikt door de Cliëntenraad aan Marcel Kuin, voorzitter Raad van Bestuur. De.. Secretaresse Raad Van Bestuur vacatures. Secretaresse (m/v), Directiesecretaresse (m/v), Stage Front Office (m/v) en meer op Indeed.co De Antonius Zorggroep heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de zorg in 2018. Voor de ziekenhuiszorg is voor de belangrijkste.. SNEEK - Het Stedelijk Muziekkorps Sneek geeft zondag 11 januari een nieuwjaarsconcert in de hal van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Speciale gast is mezzosopraan Froukje Bosma

Raad van bestuur | Cercle Gaulois

Marcel Kuin - Voorzitter raad van bestuur - Antonius

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met de locatie Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. kennis en werkervaring om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde vraagstukken Leden raad van bestuur uitklapper, klik om te openen. De raad van bestuur (rvb) bepaalt het algehele beleid van het UMC Utrecht. Daarbij gaat het om de koers en grote lijnen, de taak en functie en de missie en de ambitie van het UMC Utrecht. Dit alles in relatie tot de ontwikkelingen in de zorgsector en de maatschappij als geheel SNEEK- De Antonius Zorggroep heeft vertrouwelijke omgang met gegevens van patiënten, cliënten en medewerkers hoog in het vaandel staan. De Antonius Zorggroep, met Antonius Ziekenhuis in Sneek/Emmeloord en Thuiszorg Zuidwest Friesland is dan ook blij met de certificering NEN 7510 door het TüV

Het Antonius Ziekenhuis scoort hoog in de jaarlijkse 'Stresstest' van BDO Accountants en Adviseurs. Met een rapportcijfer 10, staat het ziekenhuis op de.. In de verschillende ziekenhuizen rondom Flevoland waar veel inwoners van de provincie naartoe gaan, liggen patiënten met COVID-19 en is ook bij personeel besmetting met het virus vastgesteld. Deze ziekenhuizen hebben extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Belangrijkste maatregel die de ziekenhuizen nemen, is gericht aan patiënten en bezoek: kom niet naar. Op woensdag 21 maart hebben het Antonius Ziekenhuis en CliniClowns afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De CliniClowns spelen wekelijks in het Antonius Ziekenhuis. Sandra.. Hieronder ziet u het organogram van het UMCG. Klik op het organogram om een grotere, leesbare versie te downloaden. Raad van bestuur. De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen is belast met de algemene leiding van het UMCG. De Raad van Bestuur bestaat uit: prof. dr. A.G.J. van der Zee, voorzitte Bekijk meer van Antonius Ziekenhuis Sneek op Facebook. Aanmelden. Account vergeten? of. Nieuw account maken. Niet nu. Gerelateerde pagina's. Medisch Centrum Leeuwarden. Ziekenhuis. Thuiszorg Zuidwest Friesland. Thuiszorgservice. Politie Sneek e.o. Overheidsorganisatie. Sneeker Nieuwsblad. Media-/nieuwsbedrijf

Het Antonius-ziekenhuis in Sneek is bereid om in Noordoostpolder te investeren in een dependance met op termijn tien specialismen. Dat heeft de directie laten weten in een gesprek met de Stuurgroep Dokter Jansenziekenhuis, bestaande uit raadsleden en het college van b & w. De stuurgroep bracht donderdagavond in de raadsvergadering verslag uit van de gesprekken, die zijn gevoerd met zowel het. Antonius Sneek NIAZ geaccrediteerd 1946 dagen geleden SNEEK - Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft weer aangetoond het accreditatiebewijs van het NIAZ (Nederlands Instituut voor de Accreditatie van Ziekenhuizen) waard te zijn Het Antonius Ziekenhuis scoort hoog in de jaarlijkse 'Stresstest' van BDO Accountants en Adviseurs. Met een rapportcijfer 10, staat het ziekenhuis op de tweede plaats. Voor het onderzoek worden de..

Antonius Zorggroep // Professionals > MIB

 1. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur van Amphia oog heeft voor de maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Ook ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het bestuur de belangen van iedereen die bij het ziekenhuis betrokken is, zorgvuldig afweegt
 2. De reorganisatie van het Antonius ziekenhuis in Sneek en Emmeloord heeft grote gevolgen voor de nieuwbouwplannen van het ziekenhuis in Emmeloord. Dat zeggen Peter Blauw, Willem Keur en Berthoo Lammers. Zij maken zich vanuit de politiek en het platform voor zorggebruikers al meer dan 10 jaar lang hard voor het Antonius Ziekenhuis in Noordoostpolder. Dat realiseerde in 2009 een tijdelijk pand.
 3. De 996 zonnepanelen op het dak in het Antonius Ziekenhuis in Sneek zijn in werking. Naar verwachting halen ze uiteindelijk 256 MWh per jaar op, wat neerkomt op de voorziening van zo'n 85 tot 100 huishoudens. De voorzitter Raad van Bestuur laat weten hiermee concreet aan het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te werken
 4. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft gekozen voor het volledig geïntegreerde ZIS/EPD van ChipSoft: CS-EZIS.Net. Het ziekenhuis krijgt onder meer de beschikking over een basisdossier, waarmee de voorwaarden worden gecreëerd voor ziekenhuisbrede dossiervoering van specialismen en aandoeningen
 5. organisatie Santeon bestuur. Het bestuur van Santeon bestaat uit de zeven voorzitters van de Raden van Bestuur van onze zeven ziekenhuizen. Het voorzitterschap van Santeon rouleert tussen de voorzitters van de Raden van Bestuur
 6. 31 januari College over Prostaatkanker in het Antonius Ziekenhuis in Sneek Op dinsdag 31 januari organiseert het Antonius Ziekenhuis een lezing over prostaatkanker. De lezing wordt gegeven door Evert Barten, uroloog en Vivian Nijenhuis, physician assistant urologie. Aanmelden De lezing is gratis.
 7. woensdag 19 nov Waarnemend bestuurder Per 1 januari 2015 is de heer Freek Korver benoemd tot waarnemend bestuurder van het Laurentius Ziekenhuis, voor de periode van maximaal een half jaar. Nadat eerder bekend is gemaakt dat voorzitter Raad van Bestuur Jack Thiadens per 1 januari 2015 zal aantreden als nieuwe bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep te Sneek-Emmeloord is inmiddels ook.

Sandra Timmermans in bestuur Antonius Zorggroep - Zorgvisi

Clustermanager (Sneek) Antonius Ziekenhuis Noordoostpolder 2 weken geleden Wees een van de eerste 25 sollicitanten. Solliciteren op bedrijfswebsite Opslaan. De clustermanager geeft (in)direct leiding aan het cluster en adviseert Raad van Bestuur en MT op eigen aandachtsgebied ten aanzien van strategisch beleid van de organisatie Antonius Zorggroep Sneek . 14 december 2017 Utrecht, september 2018: Pagina 2 van 9 . 1. Korte terugkoppeling raad van bestuur. • Beroepsstandaard voor Apothekers van Ziekenhuizen (2017) • Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zor Plus van vijf miljoen euro voor Antonius Zorggroep . De Antonius Zorggroep, waar het Antonius Ziekenhuis in Emmeloord onder valt, heeft 2017 afgesloten met een plus van 4,5 miljoen euro Het Antonius Ziekenhuis in Sneek is donderdag getroffen door een stroomstoring van drie kwartier. Doordat de noodaggregaat zijn werk deed, kon de zorg op verantwoorde wijze doorgaan

Bestuur - NVZ - nvz-ziekenhuizen

 1. Rapport van het bezoek aan Antonius Ziekenhuis Locatie Emmeloord voorzitter raad van bestuur, de secretaris raad van bestuur, een medisch specialist, van het ziekenhuis in Sneek. De zorgaanbieder had al sinds 2007 een vestiging in Emmeloord aan de Urkerweg 4 (EU4)
 2. Ziekenhuismedewerkers van zeven ziekenhuizen in Alkmaar, Den helder, Sneek, Den Haag, Nieuwgein, Utrecht en Woerden nemen volgende week het estafettestokje over in de reeks stakingen in de zorg. Zij zullen 24 uur lang zondagdiensten draaien, de 'stakingsvariant' voor ziekenhuizen. De operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen en tientallen andere afdelingen zijn die dag gesloten voor.
 3. Met deze bijdrage van de NZa kan het ziekenhuis de acute zorg voor inwoners van de regio 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar houden. Om belangrijke functies als de spoedeisende hulp en de verloskunde aan de inwoners van Zuidwest Friesland te kunnen bieden, heeft het Antonius Ziekenhuis een verzoek voor een beschikbaarheidsbijdrage ingediend bij de NZa (Nederlands Zorgautoriteit)
 4. - Friesland (Nij Smellinghe Drachten, Antonius Ziekenhuis Sneek of Medisch Centrum Leeuwarden)- Scheemda (OZG Scheemda) Klik op de links voor meer informatie over de verschillende affiliatieziekenhuizen! Kijk op de nestorpagina van M2/3 voor de contactgegevens van de verschillende affiliatieziekenhuizen
 5. 3.2 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur De Raad van Bestuur werd in 2019 gevormd door de heer drs. J. Krul (voorzitter) en mevrouw drs. R. Kamphuis MBA (vanaf 1-4-2019). Voor beide bestuurders is een taak- functiebeschrijving vastgesteld. Deze maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst van het desbetreffende lid van de Raad van.
 6. gsraad zijn nauw betrokken bij het beleid en de besturing van het ziekenhuis. Ook de Verpleegkundige Adviesraad en de Cliëntenraad worden vaak om advies gevraagd en betrokken bij belangrijke beslissingen

Huub Haanen is vanaf 1985 in het St. Antonius Ziekenhuis werkzaam, eerst als internist/reumatoloog, voorzitter van het stafbestuur en sinds 2005 als lid van de Raad van Bestuur. Hij heeft zich binnen het ziekenhuis in het bijzonder ingezet voor de verdere ontwikkelingen van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis Nummer: 16A.01108 . Advies: De raad informeren over het vertrek van mevrouw Van Rossum bij de Raad van Bestuur St Antonius Ziekenhuis. B . e n W . d . d . : B e g r o t i n g s c o n s e q u e n t i e s . P o r t e f e u i l l e h o u d e r Het ziekenhuis In 1910 startten vijf ambitieuze artsen en de Zusters van Liefde het St. Antonius Ziekenhuis (St. Antonius). Een unieke combinatie van mensgerichtheid en innovatiedrang heeft geleid tot een topklasse medische organisatie met zeven vestigingen in Midden-Nederland..

Wie zijn wij - saz-ziekenhuizen

 1. gen van enkele stafleden van het St. Antonius Ziekenhuis tot hoogleraar aan enkele universiteiten zijn voor mij hoogtepunten geweest in de afgelopen jaren binnen de raad van bestuur
 2. Sinds 1 juni 2015 is zij voorzitter van de raad van bestuur van de NZa. Ook was zij directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein. Nevenfuncties. Sinds 1 juli 2018 voorzitter van het College sanering zorginstellingen (Csz)
 3. Tiel - Luc Demoulin wordt op 1 juli 2020 voorzitter van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Hij volgt Douwe Biesma op, die op 1 juli bestuursvoorzitter wordt van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Douwe Biesma heeft zich vanaf 1 september 2010 vol ingezet om het St. Antonius te brengen tot waar het nu staat
 4. Antonius Ziekenhuis Sneek (Antonius Zorggroep) Bolswarderbaan 1 Sneek 8601 ZK. Tel: 0515 48 88 88 www.mijnantonius.nl. Stadskanaal. Treant Zorggroep, locatie Refaja Boerhaavestraat 1 Stadskanaal 9501 HE. Tel: 0599 65 46 54 www.treant.nl. Terneuzen. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 Terneuzen 4535 PA. Tel: 0115 68 80 00 www.zorgsaam.org.
 5. Sneek - Onder het motto Gezond naar de toekomst is in het Antonius Ziekenhuis in Sneek/ Emmeloord een programmateam van start gegaan. Dit programmateam is ingesteld om de eerder in 2014 aangekondigde ombuigingsoperatie van ruim 5 miljoen daadwerkelijk te realiseren. Rond 1 oktober zullen de maatregelen definitief bekend zijn

Antonius Zorggroep // Klachten - Antonius Ziekenhuis

Lid Raad van Bestuur. Bestuur & Directie. Pantein. Beugen (Reeds gesloten) Meer info. Hoofd Concernondersteuning, Strategie en Innovatie (tevens lid MT) Management & Professionals. ZonMw. Martini Ziekenhuis. Groningen (Reeds gesloten) Meer info. HR Directeur. Bestuur & Directie. SWKGroep. Berkel en Rodenrijs (Reeds gesloten) Meer info Het Antonius Ziekenhuis Sneek behaalt het certificaat Milieuthermometer Zorg niveau brons. Op de foto links ontvangt de voorzitter raad van bestuur de heer Van der Kam (rechts) de felicitaties en het certificaat uit handen van Adriaan van Engelen (links), directeur Milieu Platform Zorgsector Senior beleidsadviseur Raad van Bestuur St. Antonius Ziekenhuis. Mar 2015 - Present 4 years 8 months. Nieuwegein - Utrecht. Education. Maastricht University. Maastricht Universit De raad van toezicht van Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft de heer dr. Igor Schillevoort (46 jaar) per 13 januari 2020 benoemd als bestuurder van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hij geeft vanaf deze datum invulling aan de zorggerelateerde portefeuille in collegiaal bestuur met Yvonne Koppelman De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van het St. Antonius Ziekenhuis, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde indien hij zulks uit.

Raad van bestuur Daelzicht stapt op | 1Limburg | Nieuws en

Dirk de Kruif nieuwe CFO St

Senior beleidsadviseur voor de Raad van Bestuur, 36 uur per week, Nieuwegein St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein. Vakgebied Zorgmanagement Functie Zorgmanager Branche Ziekenhuis Aanstelling Vaste aanstelling Plaatsingsdatum 13 september 2019 Niveau WO Ervaring Ervaren Dienstverband Uurbasis In 2002 werd Ad Kloet lid van de Raad van Bestuur van de AntoniusMesosGroep. Hij stond daarmee aan de wieg van de concernvorming tussen het St. Antonius Ziekenhuis en Mesos Medisch Centrum. Vanaf 1 januari 2008 is Ad Kloet lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein Het onderzoek naar de gedragingen van het bestuur van het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord ligt stil. De twee curatoren hebben een juridisch geschil met de inspectie. De zorg is afgestemd op de behoefte van u als patiënt, cliënt of bewoner. Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) werken we nauw samen met andere zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland

De Antonius Zorggroep bereidt zich voor op extra patiënten uit de Noordoostpolder en van Urk. Het Sneker ziekenhuis heeft een vestiging in Emmeloord en breidt het aanbod uit, mocht dat nodig zijn, nu de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn verklaard U was al vier jaar lid van de raad van bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Hoe groot was de overstap? 'Dat ging redelijk naadloos. Ik kende het huis, ik heb gezien hoe mijn voorganger als ceo functioneerde en in mijn vorige rol als coo heb ik samen met hem en de cfo het beleid voor de periode 2020-2024 bepaald

Antonius Zorggroep // Nieuws - Antonius Ziekenhuis

Cardiologie Sneek. Home Over ons Het hart Aandoeningen maar wel acute situatie kunnen ze het nummer 0900-1010222 bellen om in contact te komen met de spoedeisende hulp van het Antonius Ziekenhuis. Zo kun je veilig genieten van het water, de natuur en je omgeving. Aldus Wouter van der Kam, voorzitter van Raad van bestuur van de. Voordat u de klacht over het ziekenhuis gaat indienen is het raadzaam om de klacht eerst met de betrokken arts, verpleegkundige, of andere medewerker van het ziekenhuis te bespreken. Een persoonlijk gesprek kan een hoop oplossen. Vaak is de desbetreffende zorgverlener zich niet bewust van uw onvrede en waardeert het wanneer u dit direct kenbaar maakt Medewerkers St. Antonius zetten schoen voor betere cao De Sint zat eens te denken, wat hij de Raad van Bestuur en de NVZ zal schenken. Helaas is dat vandaag niet veel, want de lonen staan al.

Jan-Dirk Sprokkereef nieuw lid raad van bestuur SizaDe Raad van bestuur - SMart

De Antonius Zorggroep bestaat uit het Antonius Ziekenhuis met een locatie in Sneek en een zorgvoorziening in Emmeloord en de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Zuidwest Friesland. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord voor de Raad van Bestuur en geeft adviezen op basis van deskundigheid en inzicht Het Antonius Ziekenhuis in Sneek is donderdag getroffen door een stroomstoring van drie kwartier. Doordat de noodaggregaat zijn werk deed, kon de zorg op verantwoorde wijze doorgaan Vanuit een complexe agenda creëer jij overzicht, rust en perfectie. Jij bent de secretaresse waar de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis altijd op kan rekenen. Informatie Aan een half woord van het bestuurslid waarvoor je werkt heb jij genoeg. Je regelt je.. Het St. Antonius Ziekenhuis is onderdeel van Santeon, een samenwerkingsverband tussen zeven topklinische ziekenhuizen. Het MSB wordt thans bestuurd door een door de Ledenraad aangesteld en gemandateerd MSB-bestuur bestaande uit 6 interne leden (vrijgevestigd medische specialisten)

Wachttijden Antonius Zorggroep - Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein heeft drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. De nieuwe leden zijn Martika Jonk, Boele Staal en Hans Bartelds. Mevrouw Jonk, de heer Staal en de heer Bartelds zijn de opvolgers van de dit jaar teruggetreden leden mevrouw Van den Hul-Omta, de heren Kremers, Van Hoof, Guensberg en [ MSB Cureo is verbonden met het Antonius Ziekenhuis Sneek op locaties in Sneek en Emmeloord. Bij MSB Cureo werken 9 internisten, waarvan 5 internisten gericht op endocrinologie, vasculaire geneeskunde en infectieziekten, 3 op oncologie en hematologie gerichte internisten en een internist met MDL-specialisatie Apothekersassistent 2.0 In het Antonius Ziekenhuis Sneek 8 december 2014 Wie zijn wij: Gea Latupella-Posthumus verpleegkundige AB2 Karin van Gulik-Konijnenbelt apothekersassistent 2.0 Simone Siemonsm De Raad van Toezicht van VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg heeft het genoegen mede te delen dat per 1 januari 2017 een nieuwe Raad van Bestuur van start gaat. Deze bestaat uit mevrouw A.G.M. van Rossum (voorzitter Raad van Bestuur) en de heer IJ.C. Schouten (lid Raad van Bestuur, onder meer belast met de financiële portefeuille) Er zal een wachtwoord naar je gemaild worden. Wachtwoord herstel. Vind je wachtwoord teru

Organisatie en bestuur - AdrzHet Bestuur - Waasland-Beveren

Antonius Ziekenhuis Sneek over op Horizontaal Toezicht

Mevrouw drs. ing. Anouk Vermeer - de Boer is met ingang van 1 oktober 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Met haar benoeming brengt de raad van toezicht het bestuur van het UMC Utrecht op de gewenste sterkte van vier bestuurders Sneek - Het Antonius Ziekenhuis introduceerde in 2008 als hét watersportziekenhuis van Nederland de eerste ambulanceboot van ons land. Nu komt daar een tweede bij. De uitbreiding staat symbool van de groeiende aandacht voor de zorg in en op het water. Dr. Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van Antonius Zorggroep:. Het dak van het Antonius Ziekenhuis in Sneek ligt binnenkort vol met zonnepanelen. Er worden de komende periode 996 zonnepanelen geplaatst die eind november worden aangesloten op het elektriciteitsnet. We willen onze zorg voor mens en milieu op verantwoorde wijze vormgeven, ook voor de toekomstige generaties Ziekenhuismedewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder (15 oktober), Antonius Ziekenhuis in Sneek (16 oktober), HMC Westeinde in Den Haag (17 oktober) en de Antonius Ziekenhuizen in Nieuwegein, Woerden en Utrecht (17 oktober) zullen volgende week 24 uur lang zondagsdiensten draaien; de 'stakingsvariant voor ziekenhuizen'

 • Zyzz memes.
 • Kraai fokker.
 • Persona 5 Royal Neko Shogun Dekaja.
 • Ooglidcorrectie vergoeding Zorg en Zekerheid.
 • Relatiegeschenk kerst duurzaam.
 • Isala mail.
 • Metabolisme versnellen pillen.
 • Caviahok buiten kunststof.
 • Mirte plant.
 • Goede kapper Leuven.
 • Gaskraan cv ketel.
 • Hunkemöller hipster.
 • Tuinhuis Elin.
 • Gedicht kolibrie.
 • Goedaardig waterhoofd.
 • Kro.nl mijn kro puzzel.
 • UFO Lights Out.
 • Appelslakken kopen.
 • Pokémon Zon en Maan Seizoen 4.
 • Psalm 23 moderne versie.
 • 5 Sterren permanente make up.
 • Gyoza vellen.
 • Oh Green Kadomand.
 • Ford automatische achterklep.
 • Garnalen opwarmen oven.
 • Totally spies kostuum.
 • Scooter tuning Amsterdam.
 • Panorama Mesdag rondleiding.
 • Hond verdrietig.
 • Oral B Pro 2000 Blokker.
 • Ka Yuen menukaart.
 • Wat doet Nederland tegen ISIS.
 • 327 Strafrecht.
 • Bahamas Nassau.
 • Neurochirurgie Ede.
 • The Jordaches youtube.
 • Michael Douglas vader.
 • Speeltuin zwembad Beveren.
 • Bosch GWS 9 125.
 • Bndestem Zeeland.
 • Kleurverschil in de zee.