Home

Werkwoordelijk gezegde

Wat is een werkwoordelijk gezegde? Het werkwoordelijk gezegde is hetzelfde als alle werkwoorden in de zin. De persoonsvorm hoort ook bij het werkwoordelijk gezegde. Als er andere werkwoorden zijn, staan die meestal achteraan in de zin Het werkworodelijk gezegde bestaat uit alleen maar werkwoorden. In de uitlegvideo staan drie voorbeeldzinnen. Bij iedere zin wordt uitgelegd hoe je het werkwoordelijk gezegde kan herkennen. Alle werkwoorden in de zin worden onderstreept en onder de zin wordt het werkwoordelijk gezegde opgeschreven

Wat is een werkwoordelijk gezegde en hoe vind je dit in

werkwoordelijk gezegde (wwg): is te drinken # Een verplicht wederkerend werkwoord hoort bij het werkwoordelijk gezegde. Sommige werkwoorden komen alleen voor met een verplicht wederkerend voornaamwoord. Zich en andere vormen van zich (me, mij, je, u, ons) horen dan ook bij het werkwoordelijk gezegde Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden die in de (hoofd)zin staan. Het geeft altijd aan dat iets of iemand iets doet: Jan kijkt naar buiten. (de persoonsvorm kijkt vormt in z'n eentje het werkwoordelijk gezegde) Jan heeft naar buiten gekeken

Werkwoordelijk gezegde - taal-oefenen

Vervolgens geef je het werkwoordelijk gezegde (wwg) aan. Let op: het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin: de persoonsvorm plus de andere werkwoorden dus. Selecteer de persoonsvorm en klik op nakijken. 1: Ik loop. 2: Ik heb vandaag gelopen Het werkwoordelijk gezegde In bijna alle Nederlandse zinnen staat een onderwerp. Van dat onderwerp wordt in veel zinnen gezegd dat het iets doet - of kan doen, of wil doen, of moet doen enz. Dat gezegde krijgt dan de vorm van een of meer werkwoorden Volgens de buren staat het geluid wel erg hard. wg =. 3. In de vakantie mag jij er voor zorgen. wg =. 4. Hem vroegen ze niets. wg =. 5. Ronald wil graag met je meerijden. wg =. 6. Durf jij daar te blijven staan? wg = Een werkwoordelijke uitdrukking is een vaste combinatie van een werkwoord en een of meer andere woorden. Het belangrijkste kenmerk van deze combinatie is dat je die in z'n geheel figuurlijk moet opvatten. Een voorbeeld is het hazepad kiezen. Dat betekent: 'er snel vandoor gaan, vluchten' In dit filmpje leggen de Taalprof (http://taalprof.blogspot.nl/) en ik uit wat het werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde is. Niet dat rare rijtje met kopp..

Het werkwoordelijk gezegde is het deel van de zin (zinsdeel) dat bestaat uit alle werkwoorden die in de zin staan. Dus de persoonsvorm en alle werkwoorden die daarbij horen. Anders gezegd: de persoonsvorm en de werkwoorden die daarbij horen vormen samen het werkwoordelijk gezegde in de zin.. Werkwoordelijk gezegde Mocht één van de drie vragen van het naamwoordelijk gezegde dus met 'NEE' zijn beantwoord, heb je te maken met een werkwoordelijk gezegde. Dan zijn simpelweg alle werkwoorden van de zin het werkwoordelijk gezegde: De meeste moeders zorgen goed voor hun kind Een werkwoordelijk gezegde bestaat uitsluitend uit een of meer werkwoorden maar zegt niets over de eigenschappen van het onderwerp. Dit gezegde kan worden verdeeld in de persoonsvorm en de eventuele werkwoordelijke rest : Hij lacht (geen werkwoordelijke rest Het werkwoordelijk gezegde bestaat dus uit één werkwoord. wwg = maakt. Zin 2 heeft twee werkwoordsvormen, namelijk de persoonsvorm hebben en het voltooid deelwoord gemaakt. Het werkwoordelijk gezegde bestaat hier dus uit twee werkwoorden. wwg = hebben gemaakt. Opmerking 1 Als een werkwoord gesplitst is, horen beide delen bij het gezegde

Het werkwoordelijk gezegde kan je vinden door: Alle werkwoorden van een zin bij elkaar te doen. Voorbeeld 1 Wij hebben gisteren naar het nieuws gekeken. Hebben en gekeken zijn alle werkwoorden in de zin. Hebben gekeken is dus het werkwoordelijk gezegde. Voorbeeld 2 Piet kijkt naar een basketbalwedstrijd. Het enige werkwoord in de zin is kijkt Bevat de zin een werkwoordelijk of een naamwoordelijk gezegde? Index => Heeft de zin een werkwoordelijk of een naamwoordelijk gezegde? Vul in: WWG of NWG Quiz. Show all questions = => De zon is aan het schijnen. Check Hint Show answer. Mijn. -- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free.. Soms bestaat het werkwoordelijk gezegde uit een werkwoordelijke uitdrukking (wu). Een werkwoordelijke uitdrukking bestaat uit een werkwoord en een paar andere woorden. Je kunt een werkwoordelijke uitdrukking meestal vervangen door een werkwoord met dezelfde betekenis (in de voorbeelden vluchten, inlichten en overlijden)

Maar wat is ook alweer het werkwoordelijk gezegde. Maak je keus uit de volgende antwoorden: Alle werkwoorden in de zin die te maken hebben met beweging. Zoals lopen, fietsen en vliegen Het werkwoordelijke gezegde bestaat uit de persoonsvorm en de andere werkwoorden in de zin. Samen met het onderwerp vormt het werkwoordelijk gezegde meestal een begrijpelijke korte zin. Ik heb gisteren goed voor mijn toets geleerd. Hoe vind je het werkwoordelijk gezegde? Je zoekt alle werkwoorden in de zin: heb geleerd. Als deze werkwoorden. Het gezegde van een zin geeft aan wat er over het onderwerp wordt verteld: wie of wat het onderwerp is of doet.; Iedere gezegde bestaat in ieder geval uit een werkwoord, en kan ook nog andere werkwoorden en/of naamwoorden bevatten. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden uit de hoofdzin Werkwoordelijk gezegde. Het werkwoordelijk gezegde (WG) bestaat altijd uit een persoonsvorm (PV) + alle andere werkwoorden (voltooid deelwoord of infinitief (hele werkwoord)) in de zin.Werkwoorden zijn die woorden, waarvan je altijd een PV kan maken

Het gezegde (of: predikaat) is de uitdrukking van datgene wat over het onderwerp wordt gezegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke spreekwijze Jaar van herkomst: 1785 (WNT ) [taalkunde] - De term gezegde verwijst in de zinsontleding naar hetgeen in een zin over het onderwerp wordt verteld Werkwoordelijk gezegde. Citotoets oefenen Rekenen Taal Citotoets Begrijpend lezen IEP Toets Verkeer Natuur & techniek Geschiedenis Aardrijkskunde De tafels Levensbeschouwing Topo Kl JE Leerdoelen Engel Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde. Er zijn twee soorten gezegdes. Een werkwoordelijk gezegde bestaat uit een of meer werkwoorden en een naamwoordelijk gezegde bestaat uit een koppelwerkwoord en een naamwoordelijk deel

Werkwoordelijk gezegde theorie - Ik schrijf beter

Werkwoordelijk gezegde Toelichting Het werkwoordelijk gezegde wordt gevormd door alle werkwoorden in een zin. Hier hoort ook de persoonsvorm bij. Het werkwoordelijk gezegde is een zinsdeel dat aangeeft wat er wordt of is gedaan. Dit zinsdeel is soms één woord, maa Het werkwoordelijk gezegde geeft aan dat iets of iemand een handeling verricht. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm en de andere werkwoorden in een zin. Als je het onderwerp voor het werkwoordelijk gezegde zet dan krijg je een korte begrijpelijke zin. Bijvoorbeeld: ' Ik ben gisteren van de trap gevallen'. Onderwerp. Het werkwoordelijk gezegde zijn alle werkwoorden in een zin. Dus ook de persoonsvorm. En de woorden die bij het werkwoord horen, Zoals het werkwoord afblijven. Ook kunnen er meer werkwoorden in een zin voorkomen. Een afkorting van het werkwoordelijk gezegde is WWG. Bijvoorbeeld in de zinnen: Ik loop naar school. wwg = loop

Het werkwoordelijk gezegde (wwg) bestaat uit alleen maar werkoorden. De persoonsvorm zit altijd in het gezegde. Het gezegde geeft aan dat iemand iets is, dat iemand iets doet of dat er iets gebeurt. Het werkwoordelijk gezegde vind je door alle werkoorden in de zin te zoeken Het het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm plus de andere werkwoorden. a)Verzin twee zinnen waarin het werkwoordelijk gezegde uit meerdere werkwoorden bestaat. b)Noteer het werkwoordelijk gezegde uit jouw zinnen. Laat je antwoorden controleren door de docent

Gezegde: werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde Onze Taa

SPELLINGHet werkwoordelijk gezegde Milan wil bergen beklimmen 1) Zoek de persoonsvorm door de zin vragend te maken 'Wil Milan bergen beklimmen' 2) 'Wil' is de persoonsvorm 3) Beklimmen is ook een werkwoord 4) Werkwoordelijk gezegde: wil, beklimmen Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm en alle andere werkwoorden in de zinDoe dit nu zelf bij de volgende zinnen: 1) zoek eerst de. Oefening 1: Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde? Oefening 2: Benoem de delen in het werkwoordelijk/naamwoordelijk gezegde. Oefening 3: Benoem de delen in.

Wat is het werkwoordelijk gezegde? - Braint Taalgid

 1. 1. Bij een werkwoordelijk gezegde moet je altijd of het echt een gezegde is 2. In een werkwoordelijk gezegde moet altijd één werkwoord voorkomen 3. Een zelfstandig werkwoord heeft een duidelijke 4. Als er in een zin meer staan, is de altijd een 5. Behalve werkwoorden kunnen in een werkwoordelijk gezegde ook de woorden en voorkome
 2. uut
 3. Een werkwoordelijk gezegde bestaat uitsluitend uit een of meer werkwoorden maar zegt niets over de eigenschappen van het onderwerp. Dit gezegde kan worden verdeeld in de persoonsvorm en de eventuele werkwoordelijke rest: Hij lacht (geen werkwoordelijke rest) werkwoordelijk gezegde: lacht
 4. De volledige online lesmethode voor op het digibord

Video: Hoe vind ik het werkwoordelijk gezegde? - Basisschool 't

Het werkwoordelijk gezegde - Vaksite Nederland

Het werkwoordelijk gezegde is: de persoonsvorm + overige werkwoorden. Voorbeeld: De auto wordt iedere zaterdag gewassen. pv = wordt andere ww: gewassen wg: wordt gewassen. Scheidbare werkwoorden Sommige werkwoorden kun je splitsen (uit elkaar trekken), zoals af-studeren, in-leveren, op-bellen. Beide delen van het scheidbare. Typ het volledige werkwoordelijk gezegde in (in dezelfde volgorde als in de zinnen). 1. Hij zou de hele avond gewacht hebben. 2. Eén op de drie kinderen kan zich zelfs geen leven meer zonder mobieltje voorstellen

Gezegde Cambiumned - Grammatic

 1. Houtzagers HP. Zinnen zonder werkwoordelijk gezegde.In Houtzagers HP, editor, Russische grammatica. Bussum: Coutinho. 2003. p. 601 - 60
 2. Gezegde. Het gezegde (of: predikaat) is de uitdrukking van datgene wat over het onderwerp wordt gezegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen werkwoordelijke en naamwoordelijke gezegdes. De kern van een werkwoordelijk gezegde is een hoofdwerkwoord dat eventueel wordt begeleid door hulpwerkwoorden en voorzien kan zijn van voorwerpen en/of.
 3. Werkwoordelijk gezegde (WWG) Wat is een WWG? Inhoud Hoe vind je een WWG? Gitte heeft nog nooit een auto gezien. bestaat uit: een pv hoofdwerkwoord koppelwerkwoord hoofdwerkwoord zelfstandige werkwoord Wat is een WWG? Hoe vind je een WWG? Hoe kan een WWG eruitzien? Hoe onderschei
 4. Uitdrukkingen en gezegden: A-E F-J K-O P-U V-Z. a Van A tot Z. Van het begin tot het einde; helemaal. aagje Een nieuwsgierig aagje. Een nieuwsgierig persoon. aambeeld Altijd op hetzelfde aambeeld slaan. Steeds weer op hetzelfde onderwerp terugkomen. aangebrand Gauw aangebrand zijn

Taal groep 8 Zinsontleding Werkwoordelijk gezegde

Om vervolgens het naamwoordelijk gezegde op te schrijven, moet je de twee delen samenvoegen waaruit het naamwoordelijk gezegde bestaat: het werkwoordelijk deel en het naamwoordelijk deel. Dat zijn dus twee belangrijke stappen. die je bij het vinden van het naamwoordelijk gezegde altijd moet uitvoeren 97 leermiddelen gevonden over werkwoordelijk gezegde, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen - het werkwoordelijk gezegde - het naamwoordelijk gezegde . Naamwoordelijk gezegde. Het naamwoordelijk gezegde bestaat uit één of meerdere werkwoorden en één of meerdere (zelfstandige, bijvoeglijke, etc.) naamwoorden. Dit gezegde geeft altijd informatie over een eigenschap van het onderwerp (dat iets of iemand iets is of doet) Als ik het gezegde uit een zin haal weet ik vaak niet of het werkwoordelijk of naamwoordelijk is. Kan iemand mij dit uitgebreid uitleggen met als het kan zo veel mogelijk voorbeelden die niet van andere sites komen, zelf bedacht dus. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Oefening: werkwoordelijk gezegde 1 - jufmelis

 1. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin: het zelfstandig werkwoord en het hulpwerkwoord of de hulpwerkwoorden. Let op: In een WW GEZ kan nooit een koppelwerkwoord voorkomen! Voorbeeld. Ik zou weleens een website willen leren bouwen
 2. Je weet wat een werkwoordelijk gezegde in een zin is: dat zijn alle werkwoorden samen! Voorbeeld: Petra leest een boek. Vader is onmiddellijk gekomen. Anwar heeft zitten wachten. Het werkwoordelijk gezegde maakt duidelijk wat er in de zin wordt gedaan. Dit is echter niet in alle gevallen te zien. Er ontbreekt dan nog iets
 3. Welke woorden vormen samen het werkwoordelijk gezegde? [1] 2. 2. Welke woorden vormen samen het werkwoordelijk gezegde? [2] 2. 3. Zoek het werkwoordelijk gezegde [1] 3. 3

Werkwoordelijk gezegde of naamwoordelijk gezegde? Henk Wol

Anders gezegd: bij een naamwoordelijk gezegde staat nooit een lijdend voorwerp. Opdracht: Zoek in de volgende zinnen het werkwoordelijk deel (persoonsvorm + andere werkwoordsvormen) en het naamwoordelijk deel. Samen vormen ze het naamwoordelijk gezegde. Maak nu les 2. Meer uitleg. Het naamwoordelijk gezegde komt alleen voor in combinatie met één van de werkwoorden zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken, voorkomen (de zogenaamde koppelwerkwoorden). Notatie. De persoonsvorm (= altijd onderdeel van het naamwoordelijk gezegde) wordt aangeduid met pv Naamwoordelijk gezegde, het vermenigvuldigen van breuken: Zonder ook maar enig idee te hebben of ze te maken hebben met naamwoordelijk of werkwoordelijk gezegde.'' Het werkwoordelijk gezegde (wg) bestaat uit alle werkwoorden in de zin. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit: alleen de pv of; pv + alle andere werkwoorden; Stappenplan werkwoordelijk gezegde. 1. Onderstreep de pv. Hoeveel heb je moeten betalen? 2. Verdeel de zin in zinsdelen Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin. Daar hoort dus ook de pv bij. Jan fietst naar school wg = fietst. Jan is naar school gefietst. wg = is gefietst. Volgens Willem zou Jan naar school zijn gefietst. wg = zou zijn gefietst. Bij scheidbare werkwoorden horen beide delen bij het wg

Werkwoordelijk gezegde - Read more about werkwoordelijk, gezegde, werkwoord, onderwerp, staat and werkwoordsvorm Deze les kun je inzetten als oefening voor het werkwoordelijk gezegde Wat is het werkwoordelijk gezegde in onderstaande zin? De minister-president heeft afgelopen vrijdag op tv verteld over normen en waarden

Oefening 1 werkwoordelijk gezegde * - CambiumNe

werkwoordelijk gezegde - TaalTransfer.eu... Je vind deze video niet leuk. Bedankt voor je feedback Werkwoordelijk gezegde . Het werkwoordelijke gezegde bestaat alleen uit werkwoordsvormen: persoonsvorm: Hij maakte de opgave. persoonsvorm en één of meer andere werkwoordsvormen: Hij zou de opgave gemaakt hebben. Let op: Als een werkwoord gesplitst is, horen beide delen bij het gezegde: Houd direct op met dat stomme gelach Werkwoordelijk gezegde. By renee.oskam | Updated: April 12, 2015, 4:55 p.m. Loading... Slideshow Movie. At the moment Powtoon presentations are unable to play on devices that don't support Flash

Hebben ze een werkwoordelijk gezegde (wwg) of een naamwoordelijk gezegde (nwg)? Klik het juiste antwoord aan. Toon alle vragen <= => De chauffeur wil mijn abonnement. ? wwg ? nwg; Het aantal zitplaatsenin de bus is beperkt. ? wwg ? nwg; Volgende week beginnen de Olympische Spelen. ? wwg. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit de persoonsvorm in de zin (dat is een werkwoord zoals je weet) en de andere werkwoorden in de zin. Om het lijdend voorwerp in de zin te kunnen benoemen moet je weten wat het werkwoordelijk gezegde is werkwoordelijk gezegde: zinnen 1 zinnen 2 zinnen 3 zinnen 4 zinnen 5 zinnen 6 zinnen 7 zinnen 8 zinnen 9 zinnen 10 zinnen 11 zinnen 12 naamwoordelijk gezegde: bepaling ©2014-TvBroekhoven. Werkwoordelijk gezegde Alle gezegdes die je hierboven ziet, bestaan uit werkwoorden. Deze gezegdes zijn dan ook allemaal werkwoordelijke gezegdes. Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit alle werkwoorden in de zin. Naamwoordelijk gezegde Een gezegde kan ook bestaan uit één of meer werkwoorden plus een (bijvoeglijk of zelfstandig) naamwoord Soms is het werkwoordelijk gezegde maar één werkwoord (de persoonsvorm), soms zijn het er meer. Bijvoorbeeld: - Leonie kijkt naar buiten. - Leonie heeft naar buiten gekeken. - Leonie wil graag naar buiten kijken

Werkwoordelijke uitdrukking Onze Taa

Bij het werkwoordelijk gezegde maakt het niet zoveel uit verder welk werkwoord het zelfstandig werkwoord is en welke hulpwerkwoorden. Bij het naamwoordelijk gezegde wel: als één van de werkwoorden een koppelwerkwoord is, heb je met een naamwoordelijk gezegde te maken In dit instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe je zinnen met een werkwoordelijk gezegde moet ontleden. Het is belangrijk om daarvoor het onderstaande stappenplan in de juiste volgorde te volgen. stap 1: persoonsvorm (PV) stap 2: werkwoordelijk gezegde (WG) stap 3: zinsdeelproef stap 4: onderwerp (OND) stap 5: lijdend voorwerp (LV) stap 6: meewerkend voorwerp (MV) stap 7: bijwoordelijke bepaling. Zinsontleding: onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde, naamwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, handelend voorwerp, voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepalingen in zinnen. Volgorde zoeken zinsdelen: (een zinsdeel is in principe het woord of de woordgroep dat in zijn eentje voor de pv kan geplaatst worden)

Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde - YouTub

Het werkwoordelijk deel van het gezegde is 'zijn'. Het werkwoord 'zijn' is één van de negen koppelwerkwoorden. Dat betekent dat we in deze zin niet op zoek moeten naar een lijdend voorwerp, maar naar het naamwoordelijk deel van het gezegde Hoe vind ik het gezegde?Het gezegde bevat de complete actie die in de zin centraal staat. De complete actie kan aangeven dat:iemand iets isiemand iets doeter iets gebeurtHet gezegde omvat altijd alle werkwoorden in de zin, maar soms ook nog een aantal andere dingen. De persoonsvorm is een werkwoord en zit dus altijd in het gezegde. In onderstaand overzicht vind je all friese gezegden 's ochtends laat, de hele dag verkloot moarns let, de hiele dei let 't Is een bietsje wyt, mar dat hat gjin namme. It is een bytsje wyt, mar dat hat gjin namme. aars brúne stjer als dom kon spreken, schreeuwde jij de hele dag as dom prate koe, raasdest do de hiele de Het werkwoordelijk gezegde is het deel van de zin (zinsdeel) dat bestaat uit alle werkwoorden die in de zin staan. Dus de persoonsvorm en alle werkwoorden die daarbij horen. Anders gezegd: de persoonsvorm en de werkwoorden die daarbij horen vormen samen het werkwoordelijk gezegde in de zin Contextual translation of werkwoordelijk gezegde into English. Human translations with examples: lift, adage, saying, adages, adagium, apothegm, predicate, mouthwash

Werkwoordelijk gezegde

Spreekwoorden, gezegden, spreuken en uitdrukkingen over temperatuur met betekenis. Warm of koud. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten Bij het werkwoordelijk gezegde is het hoofdwerkwoord altijd een zelfstandig werkwoord. Als je meerdere werkwoorden in de zin hebt, dan zijn dat hulpwerkwoorden. Er zijn veel soorten werkwoordelijk gezegden. Een werkwoordelijke gezegde drukt een handeling of actie uit. wat is het naamwoordelijke gezegde? Bij het naamwoordelijke gezegde is het. Rijmwoordenboek WERKWOORDELIJK GEZEGDE 58 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op WERKWOORDELIJK GEZEGDE. Wat rijmt er op WERKWOORDELIJK GEZEGDE Elk zinsdeel wordt getoond en aan jou de vraag: welk zindsdeel is dit?. Aan het einde van de opdrachten zie je jouw resultaten. Naast de standaard PERSOONSVORM en het ONDERWERP is zelf nog te kiezen voor lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bepaling, werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde Het werkwoordelijk gezegde bestaat uit twee delen: Een eerste deel is de p... 4. In de zin 'Hij heeft zich overslapen.' is zich een voornaamwoord. 6. Infinitief, voltooid deelwoord, te+ infinitief zijn voorbeelden van een aanvulling. 7

Werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde - YouTubeWat is het werkwoordelijk gezegde (wwg)?

Nederlands » Werkwoordelijk gezegde

De taaladviseurs spreken hier van een werkwoordelijke uitdrukking, waarin het een onderdeel is van het naamwoordelijk gezegde het eens zijn, met het eens als naamwoordelijk deel van het gezegde. Ik zou zeggen: dan is het ook geen werkwoordelijke uitdrukking meer, maar een naamwoordelijk gezegde, waar je in principe ook andere koppelwerkwoorden kunt invullen In deze video: uitleg over het ontleden van zinnen met een werkwoordelijk gezegde. Grammatica Nederlands Zinsontleding Werkwoordelijk gezegde. Deel deze video . Ruud Hermans . Door: Ruud Hermans Bekijk profielpagina. Mijn naam is Ruud Hermans. Sinds 2008 werk ik met heel veel plezier in het onderwijs Start studying Werkwoordelijk gezegde (WWG) en Naamwoordelijk gezegde (NWG). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Preview this quiz on Quizizz. Januari bracht dit jaar veel regen Oefen met het vinden van het werkwoordelijk gezegde in de zin, zodat je straks klaar bent voor het Nederlands examen Schrijven. Terms in this set (25) De vergeten boterham was beschimmeld. was beschimmeld. Het wollen vest kriebelde in zijn nek. kriebelde. De verwarming moet elke winter worden ontlucht

Gezegde (taalkunde) - Wikipedi

Zinsontleding (persoonsvorm, onderwerp en gezegde) In dit onderdeel oefen je met het ontleden van zinnen. Alle onderdelen van ontleden worden aangeboden. Je kunt de hele cursus volgen, maar het is ook mogelijk om slechts delen te doen. In deze cursus word je geleerd wat de persoonsvorm, het onderwerp en gezegde is Wat is het werkwoordelijk gezegde? Ga voor meer uitlegvideo's, oefeningen en werkbladen naar https://hetleerkanaal.com. Download stappenplannen en werkbladen inclusief antwoorden om de les te oefenen

Nwg of wwg voor beginners - YouTubeGrammatica en spelling – Digitaal KlaslokaalWat is het naamwoordelijk gezegde (nwg)? | GrammaticaNaamwoordelijk gezegdeBijvoeglijke bepaling - YouTube

Nederlands: ·betrekking hebben op een werkwoord, (alleen maar) werkwoorden bevattend· werkwoordelijk gezegde: een gezegde dat alleen maar bestaat uit werkwoorden en geen informatie geeft over het onderwerp··↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001) Om het terugvinden van gezegde, onderwerp en bepalingen te vergemakkelijken, is het misschien goed even de elementaire begrippen van de zinsontleding te herhalen. 2.1. Het gezegde. Het gezegde is het voornaamste deel van de zin, het zegt wat het onderwerp doet, is of ondergaat. 2.1.1. Het werkwoordelijk gezegde beantwoorden; beantwoordden; De werkwoorden in deze zin zijn kon en beantwoorden, zij horen bij elkaar en vormen een (werkwoordelijk) gezegde.kon is de verleden tijd van kunnen en is persoonsvorm, beantwoorden is infinitief.Als infinitief schrijven we beantwoorden met één d. (zie de theorie onder nr. 10b Werkwoordelijk gezegde Start Stijlfiguren Start Synoniemen Start Tijden (ott, ovt, etc.) Start Zinsontleding Start Woordsoorten Start Iets ging fout. Ok. Speel drie gratis quizzen. Naam. E-mailadres. Ben je jonger dan achttien? Vraag je ouders om toestemming. Je gaat akkoord met het. Werkwoordelijk gezegde. Onderwerp. Lijdend voorwerp. Meewerkend voorwerp. Bijwoordelijke bepaling. Naamwoordelijk gezegde. Voorzetselvoorwerp. Oefeningen. Ontleden. Wil je meer oefenen of op papier oefenen? Koop dan het boek Kleurig ontleden van Meester Klaas

 • Leakmaster Dye Tester.
 • Tuinhuisjes Duitsland.
 • Ontbijtservice.
 • Bell Helicopter Vietnam.
 • News France English.
 • Subtitle download SRT.
 • Hey Google Lees mijn appjes voor.
 • Oostkust Bulgarije.
 • Verstandskies trekken alcohol.
 • Courgette parmigiana ah.
 • Aps c camera canon.
 • Kardinge contact.
 • Vlog camera MediaMarkt.
 • En face en profil en trois quart.
 • Elektrische wagen op batterij artikel.
 • Klier van Bartholin tijdens zwangerschap.
 • Fit For Free Leiden Lammenschans.
 • Intentietremor kind.
 • Como 9.
 • PKN Assen.
 • Dietary fiber Vertaling.
 • Jurassic Park 4.
 • League universe shurima.
 • Rolfondant Jumbo.
 • Vulkanen Duitsland.
 • Mantis species.
 • Ford Focus ST 2020.
 • 30 worden voor beginners.
 • Kerktijden Hellouw.
 • Woonboulevard Breda openingstijden.
 • Alarm BMW uitschakelen.
 • Indoor activiteiten limburg belgie.
 • Manhattan Associates jobs.
 • Geburtstagswünsche.
 • Politiehelikopter Terheijden.
 • Bedrijfsfotografie prijzen.
 • God houdt van iedereen.
 • Daniel Neeson.
 • Nike Air Max Plus 3 Leather.
 • Golf Bussloo.
 • HTML textarea placeholder.