Home

Weerstanden parallel berekenen online

Weerstanden in parallel - Radioclub Leuve

Hier volgt een voorbeeld, waarbij R 1 = 20 Ω, R 2 = 30 Ω, en R 3 = 30 Ω. De totale weerstand voor alle 3 de parallelle weerstanden is:R eq = 1/ { (1/20)+ (1/30)+ (1/30)} = 1/ { (3/60)+ (2/60)+ (2/60)} = 1/ (7/60)=60/7 Ω = approximately 8.57 Ω Wanneer 2 of meer weerstanden parallel staan (naast elkaar) dan zal de spanning over elk van de weerstanden gelijk zijn, de stroom verdeeld zich over elk van de weerstanden: i tot = i1 + i2 + i3. De wet van Ohm toepassen op de totale stroomkring levert: i tot = i1 + i2 + i3 = U/Rv. Voor elke afzonderlijke weerstand geldt ook de wet van Ohm: i1 = U/R1, i2 = U/R2, en i3= U/R3 Bij weerstanden die parallel staan geldt: /1Rv = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3... Als je 120 lampjes hebt van 4 Ω ieder dan wordt het dus 1/Rv = 1/4 + 1/4 + 1/4 (...en dat dan 120 keer) 1/Rv = 1/4 * 120 1/Rv= 30 Rv = 1/30 = 0,03333 Ω (Maar omdat ze allemaal dezelfde weerstand hebben kun je hier ook 4/120 doen Conclusie: hoe meer weerstanden parallel worden geschakeld, hoe kleiner de totale weerstand wordt. Hoe meer kleine openingen je naast elkaar in de bodem van een flesje prikt, Dus in de volgende opgaven moet je eerst grouperen, wil je de juiste vervangingsweerstand kunnen berekenen Kleurcodering van weerstanden. Hoe zat het ook al weer met die kleuren van weerstanden? Zo dus..

Uitleg over het berekenen van de vervangingsweerstand en alle deelstromen en -spanningen Parallelschakeling: vervangingsweerstand berekenen: In dit voorbeeld zijn R1 en R2 parallel aan elkaar geschakeld. Nu is niet meer de min van de ene verbruiker verbonden met de plus van de andere. De spanning over de weerstanden is nu gelijk aan de accuspanning. De stroom verdeelt zich over de weerstanden De weerstanden staan parallel en elke weerstand is rechtstreeks verbonden met de twee polen van de batterij. De spanning over elk van de weerstanden is dus 24 V. De stroom door ieder van de weerstanden berekenen we met de wet van Ohm (I = U/R): I 60 = U/R = 24 V / 60 Ω = 0,40 Je kunt de weerstand berekenen als je een aantal andere gegevens hebt. Als je bijvoorbeeld de stroom en de spanning weet, dan gebruik je de wet van Ohm. Deze wet heeft de volgende formule: U = I x R . Je kunt hierbij dit schema gebruiken als ezelsbruggetje voor hoe je de verschillende dingen kunt uitrekenen

Herschik de formule om de weerstand op te lossen: R = V 2 /P. In een parallelle schakeling is het voltage over een tak hetzelfde als het totale voltage. Dit is niet waar voor een serieschakeling: het voltage over één component is niet gelijk aan het totale voltage berekenen van weerstanden die parallel geschakeld zijn Weerstand Calculator, bereken weerstandwaarde aan de hand van kleurcodes of de kleurcodes aan de hand van de gewenste weerstandswaarde. Online weerstand calculator. Jouw IP adres: 207.46.13.231 dan sta jij namelijk als weerstand parallel aan de weerstand, waardoor de multi-meter waarschijnlijk een verkeerder.

Weerstanden in parallel - Electric Fundamental

Je berekent het vermogen in een parallelschakeling. Het totaal vermogen bepalen van n n n weerstanden in parallel kan met volgende vergelijking worden bepaald Bereken de totale serie en parallelle capaciteit van een circuit met behulp van DigiKey's calculator serie- en parallelcondensator

Parallel Resistor Calculator - 172

 1. De weerstanden van 3,0Ω en 6,0Ω zijn parallel geschakeld. Dit kun je zien door de schakeling anders te tekenen Voor de vervangingsweerstand geldt: • 1/R v = 1/R 1 + 1/R 2 1/R 1 + 1/R 2 = 1/3 + 1/6 = 1/2 R v = 2,0Ω De vervangingsweerstand is dus 2,0Ω. De totale weerstand wordt dan 6,0Ω. Voor de schakeling geldt dan: • R = U/I met U = 6V.
 2. Elke weerstand in een schakeling is (elektronisch gezien) om te keren zonder het functioneren van de schakeling te veranderen. Componenten als diodes missen deze symmetrie, hun aansluitingen zijn niet equivalent. Wanneer deze componenten omgekeerd parallel geschakeld worden, spreekt men van antiparallelschakeling
 3. Weerstand berekenen Sebastiaan De Lange stelde deze vraag op 17 december 2018 om 15:45. Opgave: Bereken R2, vervangingsweerstand is 20Ω. Iemand die mij toevallig Ik dacht dat in een parallel schakeling alle spanningen het zelfde waren. Maar blijkbaar niet. Dus dan I1=U/R I1=3,6/66 I1=0,05

De weerstand die je dan nodig bent bereken je dan als volgt: R = U / I, oftewel 1.5V / 0,0202A (20mA) = 75 ohm. Ook hier geldt dat de weerstand dus minimaal 75 Ohm moet zijn en de weerstand die daar in de buurt zit is 82 ohm. In dit voorbeeld heb je dus nog 1,5 Volt over wat de weerstand nu netjes verbruikt Berekende weerstand OHM bruikbare waarde 10% Berekend vermogen WATT Veilig vermogen WATT. Led's parallel: Voedingsspanning VOLTS Spanning over de LED VOLTS Stroom door de LED mA Hoeveelheid LED's Berekende weerstand OHM bruikbare waarde 10% Berekend.

Voor een correcte stroom en spanningsverdeling te berekenen moet men een onderscheid maken tussen een serie -of parallelschakeling: Serieschakeling De stroomsterkte is overal gelijk in de kring: \begin{eqnarray*} I = I_{1} = I_{2} = I_{3} \end{eqnarray*} De spanning over alle weerstanden samen is gelijk aan de som van de spanningen over de. Wordt de weerstand groter en blijft de spanning gelijk, dan neemt de stroomsterkte af. Met behulp van een formule uit de wet van Ohm kan een van deze drie factoren worden berekend als er twee bekend zijn. De drie symbolen kunnen in een driehoek worden geplaatst. Het berekenen wordt op die manier een stuk makkelijker gemaakt

6 Bereken de vervangingsweerstand in het geval van n identieke weerstanden (serie en parallel) 8. 7 Een bepaalde stroom splitst zich in een punt a in twee takken: de weerstand van de eerste tak is 5,00 Ω, de weerstand van de tweede tak is 10,0.Ω. Bereken de stroomsterkte in de eerste tak en in de hoofdtak als je weet dat de stroomsterkte in. Vervangingsweerstand berekenen bij parallelle weerstanden . Hieronder zie je een schematische tekening van twee parallel geschakelde weerstanden. Als je in grotere schakelingen, waar parallelle weerstanden in zitten, berekeningen wilt maken kan dit erg lastig zijn Hoe meer weerstanden er parallel geschakeld worden, hoe hoger de stroom wordt. We praten bij een parallelschakeling dan ook niet over de totale weerstand, maar over de vervangingsweerstand. De vervangingsweerstand wordt steeds lager als er meer weerstanden parallel geschakeld worden De weerstand, R, wordt in dit geval dus als volgt berekend: Gecombineerde weerstand in serie: R = R1 + R2 . Als weerstanden parallel worden geschakeld dan is de gecombineerde weerstandwaarde lager dan die van de gebruikte individuele weerstanden Berekend de uiteindelijke waarde van in parallel geschakelde weerstanden. Waarde invoeren en nadien op Optellen klikken. Calculator3; Berekend de waarde van een parallel geschakelde weerstand door middel van de andere weerstand en het totaal. R1 en Totaal invoeren en nadien op R2 Berekenen klikken

Anouche Dalbion weerstand berekenen parallel op dinsdag 15 mei om Hey, achter elkaar. Serieschakeling : de weerstanden staan op n rij, ik heb een vraagje over die oefening hierboven met de vervangingsweerstand van 3 weerstanden van 50 ohm. Als twee weerstanden in parallel staan daalt de totale weerstand in weerstandswaarde. Snelheid horizontale. Om de totale weerstand te berekenen, moet u leren onderscheid te maken tussen de weerstanden die in serie zijn verbonden en de weerstanden die parallel zijn aangesloten. U moet de volgende regels gebruiken: Overal is er één weerstand waardoor alle stroom vloeit, die weerstand is in serie geschakeld Gratis online grafische Weerstand Kleuren Calculator. Deze calculator berekend op basis van geselecteerde kleuren of waarde het weerstand Ohmage. (metalen deel) of de draadjes van de weerstand aanraakt. Doe je dit wel, dan sta jij zelf namelijk als weerstand parallel aan de weerstand, waardoor de multi-meter een verkeerde waarde aangeeft Je berekent het vermogen in een parallelschakeling; Het totaal vermogen bepalen van weerstanden in parallel kan met volgende vergelijking worden bepaald: De volgende formules kan je gebruiken om het totale vermogen te berekenen: Volgende rekenvoorbeelden geven je meer inzicht in het bepalen van het totale vermogen in een parallelschakeling Re: Electriciteit spanning berekenen serie/parallel schakeling ja zie mijn vorige post het vermogen was 12 watt , wat ik over het hoofd had gezien. dan zou de weerstand van lampje 1 R= U^2/P zijn dus 36/12 = 3

Weerstand calculator LuxaLigh

Als je de stroom weet die er moet gaan lopen kan je de weerstand berekenen met de formule R(weerstand) is gelijk aan U(spanning) gedeeld door de I(stroom). In jou geval is U de spanning dus 24 - 3 = 21V. de stroom weet ik niet maar jij waarschijnlijk wel als je dus 21 deelt door de stroom weet je de weerstand. let er wel op dat de weerstand voldoende vermogen aan kan want zoals gezegd hij zet. Het berekenen van de vervangingsweerstand van twee parallel geschakelde weerstanden kost niet zoveel moeite. We kennen immers de waarde van de beide weerstanden en we hoeven dus alleen maar een van de volgende formules in te vullen en uit te rekenen: o Hoe weerstand in serie en parallel te berekenen. Moet u weten hoe u weerstanden in serie, parallel en een combinatie van weerstanden parallel en in serie kunt berekenen? Als je je circuitkaart niet wilt frituren, heb je hem wel nodig! Dit artikel laat je zien hoe je het in een paar simpele stappen moet doen We kunnen nu eerst de serieschakeling uitrekenen. De twee weerstanden kunnen we dan vervangen door één R tot23. Deze totale weerstand vervangt dus de weerstanden R 2 en R 3. Als we dan een nieuw schema tekenen met R 1 en R tot23, dan zien we dat deze twee weerstanden parallel staan

De weerstand van een schakeling berekenen - wikiHo

 1. Serie en Parallel (0-20)⚩ Wet van Ohm (21-43)⚩ Elektrische Apparaten (44-82)⚩ Vervangingsweerstand (83-134)⚩ Opdrach ; Twee weerstanden van elk 100 Ω worden in serie geschakeld. De totale weerstand R tot is dan Ω. Zet je dezelfde weerstanden parallel dan is de vervangingsweerstand R. De weerstand van een schakeling berekenen - wikiH
 2. Weerstanden parallel, vervangingsweerstand (deel 2) Natuurkunde, NaSk, En bekijk ook deel 3 waar in ik laat zien hoe je de vervangingsweerstand kunt berekenen zonder spanning en stroom. Weerstand Natuurkunde Stroomsterkte Parallelschakeling Nask Vervangingsweerstand. Deel deze video
 3. d. Bereken het ontwikkelde vermogen in elke weerstand van vraag a. Uitwerking a De weerstanden L, M en N zijn in serie geschakeld. De weerstanden mag je dus optellen. Rv = R1 + R2 + R3 = 60 + 60 + 60 = 180 Ω. Deze weerstand staat op zijn beurt parallel aan K. Dus 45 1 180 1 60 1 1 1 1 1 2 Rv R R De vervangingsweerstand totaal is 45 Ω
 4. Als door een weerstand , die we R noemen, een stroom loopt, en die noemen we I , dan ontstaat over die weerstand een spanning. Die spanning noemen we U en de grootte van die spanning is: weerstand maal stroom is spanning R x I = U Dit nu is de Wet van Ohm waarbij de letters R, I en U alleen maar gebruikt worden om niet eindeloos de lange woorden weerstand, stroom en spanning op te hoeven.

Weerstanden in serie en parallel Electronica: Geschiedeni

Het berekenen van totale weerstand voor parallel geschakelde weerstanden is een hele klus waarmee vroege elektronica-studenten worden geconfronteerd. De algemene methode die voor elke situatie werkt, is om het omgekeerde van elke weerstand te nemen, deze bij elkaar op te tellen en het omgekeerde van het resultaat te nemen. Een paar trucs kunnen deze taak op maat maken ) 5) weerstand.)Als)daar)elektrische)stroom)door)loopt,)wordt)toegevoerde)elektrische)energie)omgezet)in) warmte.)) 1.1.6Serie=-enparallelschakeling-vanweerstanden Hoe bereken ik de vervangingsweerstand bij een parallel geschakelde fietsverlichting? Ik wil graag geen antwoord, alleen de berekening. Met volt en ampere kan je evt. de weerstand berekenen, maar dat heb je in deze opdracht niet nodig aangezien de weerstandswaarde al zijn gegeven

Vervangingsweerstand - natuurkundeuitgelegd

Deze parasitaire zelfinductie zal bij hogere frequenties de impedantie verhogen. De extra fout bovenop de tolerantie van de weerstand als gevolg van de meetfrequentie is te berekenen met: [equ. 5] Zo zal een shunt met een ohmse weerstand van 5 Ω en een zelfinductie van 500 nH bij een frequentie van 1 MHz een afwijking vertonen van 18,1 % Als je hier een vervangende weerstand voor wil berekenen moet je eerst goed kijken welke weerstanden echt in parallel staan en welke echt in serie. Op het eerste oog met een gemengde schakeling lijkt het soms dat twee weerstanden in serie staan terwijl deze eigenlijk in parallel staan

Serieschakeling De stroomsterkte is overal gelijk in de kring: \begin{eqnarray*} I = I_{1} = I_{2} = I_{3} \end{eqnarray*} De spanning over alle weerstanden samen is gelijk aan de som van de spanningen over de afzonderlijke weerstanden Voorzetweerstand berekenen voor LED. Andere berekeningen: serie-parallel schakeling of LED condensator schakeling. Alle velden invullen Batterijspanning tussen 3 en 24 Volts. Kleurkode van de weerstand: Opgenomen vermogen in de LED: Opgenomen vermogen in R1: Voorwaartse spanningen LED's; IR: ΔV : 1.9 Bereken de vervangweerstand van deze twee weerstanden: =1+2 =12Ω+36Ω=48Ω Hoe groot is de stroom door deze weerstanden? Itot = I 1 = I 2 = U tot: R tot = 6V : 48 Ω = 0.125A Oefening 6 Teken de schakeling van twee weerstanden van 12 Ω en 36 Ω, die parallel aangesloten zijn op een spanningbron van 6 V

Gemengde schakelingen, vervangingsweerstand berekenen van

 1. serieschakeling van twee weerstanden. c. Bereken de stroomsterkte I in de schakeling, de spanning over en de stroom-sterkte in elk van de drie weerstanden. 12. Gemengde schakeling (2) In figuur 22 zie je twee in serie geschakelde weerstanden R 1 en R 2 die samen parallel geschakeld zijn aan een derde weerstand R 3. a
 2. Re: Shunt weerstand berekenen dat is geen redenering, maar een sommetje, dat overigens niks zegt, want je vertelt er niet bij wat je uitkomst 27 dan voorstelt. Jan van de Velde schreef: 30 - 10 = 20 mA, er moet door de shunt dus 20/10 = 2 x zoveel stroom als door het ammetercirucuit, en dus moet de weerstand van de shunt 2 x zo klein zijn als die van het ammetercircuit
 3. Ik heb een probleem met heet wordende weerstand voor parallel geschakelde leds. Ik gebruik deze leds en heb ze op 5 volt aangesloten. Ik gebruik 160 ohm weerstanden. De berekening leert mij: 5v - 1,8v = 3,2 volt. 3,2/20mA = 160 ohm. nu worden de weerstanden zo heet dat ik ze niet eens kan vastpakken
 4. In deze les ga je meten en rekenen aan weerstanden. Ook ga je leren wat vervangingsweerstanden zijn en hoe je hier aan kunt rekenen. Deze les is onderdeel van het examenprogramma PIE, onderdeel P/PIE/3.
 5. Berekenen voorschakelweerstand; Hoe kun je de voorschakelweerstand, zoals gebruikt in toestellen met U-buizen, nieuwe weerstand parallel schakelen, maar ik opteer voor het vervangen. Dit op voorwaarde dat ik de buisjes los kan maken van de eindkapjes waar ze ingelijmd zitten. De weerstanden zitten aan de eindkapjes gesoldeerd,.
 6. Bij een parallelschakeling van electriciteit is de totale weerstand kleiner dan de kleinste weerstand (de weerstand die de draad geeft niet meegerkend), hoe komt dit? Als je de totale weerstand moet berekenen geldt: 1/Rtotaal = 1/R1 + 1/R2 + enz. Waarom mag Rt/1 dan omgedraait worden naar 1/Rt ? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

4 Besluit De totale stroomsterkte die de bron levert aan de drie parallel geschakelde weerstanden is gelijk aan de som van de deelstromen. I=I 1 +I 2 +I 3 Oefening 8: Bij een parallelschakeling is de spanning over alle weerstanden dezelfde. Meet met een voltmeter de spanning over ieder weerstand van de parallelschakeling De onbelaste spanningsdeler De uitgangsspanning van een spanningsdeler hangt dus af van de verhouding tussen beide weerstanden. We kunnen nu een formule opstellen waarmee we deze uitgangsspanning meteen kunnen berekenen als we de waarden kennen van de ingangsspanning en de afzonderlijke weerstanden De soortelijke weerstand van koper is inderdaad 0.0175 x 10 -6 Ohm/meter dus je voorbeeld een leiding van 2.5mm2 van 30meter is dan R = 30 x 0.0175 / 2.5 = 0.21ohm. de 10^-6 zit zowel bij de diameter van de kabel in m2 als in de soortelijke weerstand dus deze kun je weg strepen individuele retourpaden separaat worden berekend en moet de equivalente weerstand van al deze parallel geschakelde retourpaden worden bepaald. De homopolaire weerstand is dan deze waarde, vermenigvuldigd met 3. ∑ = Ri R 1 3 0 (1) De weerstanden worden berekend uit het geleidende oppervlak en de specifieke weerstand van de betreffende geleiders Switch over to... OKAPHONE ELEKTRONIKA voor al uw elektronica onderdelen

Thevenin - Forum - Circuits Online

OKAPHONE - Kleurcodering van weerstanden

Ook de formules om het elektrisch vermogen te berekenen ontbreken niet. De formules over vermogen en de Wet van Ohm: Met de formules uit het eerste kwadrant kan de spanning: U in Volts worden gevonden. U = I x R U = P / I U = √ (P x R) Met de formules uit het tweede kwadrant kan de weerstand: R in Ohms worden gevonden. R = U / I R = U 2 / P R. Op zoek naar Weerstanden? Alle elektronische en technische producten koopt u via Conrad.nl. Gratis retourneren Zakelijk bestellen met een betalingstermijn van 60 dage Bij parallel kun je de weerstanden niet zomaar bij elkaar optellen. Dit omdat als we naar de ampère kijken een gedeelte door de eerste weerstand gaat en een ander gedeelte door een andere weerstand. Daarnaast zijn er nu 3 wegen om door de schakeling te gaan Hoe bereken ik de spanningsdeler aan de ingang van een LM3914 in functie van minimum en maximum uitlezing in Volt van de 10 Led's ? Dus de waarde van de weerstanden tussen de aansluitingen 6/7 , massa en als middenaftakking 8. alvast bedankt _____ geen opleiding electronica gehad; helaas mijn leerschool. Een stroomdeler is een parallelschakeling van elektrische weerstanden of impedanties.Als een elektrische stroom I T vloeit door een parallelschakeling van elektrische weerstanden R X en R T, dan vloeit door een tak X een stroom I X. = + Een toepassing van de stroomdeler is de shuntweerstand.Door met een schakelaar verschillende weerstanden parallel aan een ampèremeter te schakelen, is het.

Parallelschakeling Weerstand

Parallel Schakeling van Weerstanden - YouTub

De weerstand beperkt enigszins het laden van de condensator. Omdat de laadstroom kleiner is, zal er meer tijd nodig zijn om het maximum te bereiken. Als de weerstand zeer groot is kan het zijn dat het maximum niet wordt bereikt ( de rode lijn komt niet tot het horizontale blauwe deel ) Door meerder weerstanden in serie of parallel te schakelen krijg je een equivalente weerstand die je nodig hebt. weerstanden in serie schakelen In serie schakel je twee of meer weerstanden achter elkaar aan. Je berekent dit door: R serie = R1 + R2 + R3 + R4..... De stroom is hetzelfde. weerstanden parallel schakele

Parallelschakeling BerekenenPull Up en PIC - Forum - Circuits Online

Vervangingsweerstand berekenen bij parallelle weerstanden . Hieronder zie je een schematische tekening van twee parallel geschakelde weerstanden Vervangingsweerstand Door meerdere weerstanden te vervangen door één weerstand wordt een schakelingen vaak een stuk eenvoudiger en kunnen stroom en spanning makkelijker uitgerekend worden Weerstand Online - Goedkoopste weerstanden winkel De weerstand van een schakeling berekenen - wikiHow nl.wikihow.com. Wanneer weerstanden in serie zijn geschakeld moet de stroom door elke weerstand gaan, De totale weerstand is altijd kleiner dan de kleinste weerstand in een parallelle verbinding;.

Als je weerstanden parallel aansluit dan kun je voor elke led één weerstand aansluiten. Als je liever één weerstand in totaal wil gebruiken dan zou je theoretisch een evenredig kleinere waarde moeten kiezen. Toch raad ik dit af. Er zijn namelijk situaties waarbij je tegelijk zowel parallelle als enkele weerstanden gebruikt Met onderstaande formules kun je op voorhand berekenen wat de coil die je gaat bouwen, ongeveer voor weerstand heeft. (Meet je coil wel even door voordat je hem gaat gebruiken.) De formules geven een aardig inzicht in wat coilconfiguraties doen voor de weerstand, ampère en wattage van je set-up.. Belangrijk is dat de weerstanden altijd parallel worden aangesloten en NOOIT in serie met het knipperlicht. Indien je de weerstand voor je hebt liggen, zie je dat er aan de ene zijde 2 vrouwtjes connectors zijn en aan de andere zijde 2 mannetjes (beide zijden met kleuren zwart en geel) Weerstand PTC weerstand Winkel Online. Koop uw PTC weerstand vandaag en ontvang uw Weerstand PTC weerstand de volgende werkdag. Weerstanden - Kiwi Electronics www.kiwi-electronics.nl. Deze kit bevat 500 1/4 watt weerstanden gesorteerd op waarde. Hij bevat 25 weerstanden van 20 veelge.. € 9,95 Excl. BTW: €

Berekenen weerstanden Serie / parallel. Erik Dahmen. Techniek en Gebouwde Omgeving. Serie schakeling . Om te onthouden: Serieschakeling: • I totaal = I1 = I2 = I3 • U totaal = U1 + U2 + U3 • R totaal = R1 + R2 + R3. Parallel schakeling . Om te onthouden: Parallelschakeling De weerstand (R1) tussen A en B zou parallel zijn aan de equivalente weerstand van de andere twee, die in wezen in serie staan. Dan hebben R2 en R3 een equivalente weerstand: RE = R 2 + R 3. RE en R 1 zijn parallel, daarom is de equivalente weerstand het omgekeerde van de som van de wederkerigheid van RE en R 1

Weerstanden in parallelschakeling [stroomvertakking]. Formules voor weerstanden in parallelschakeling: stroom en weerstand bij n gelijke weerstanden, stroomverhouding, de substitutieweerstand bij drie parallelle weerstanden en de substitutieweerstand, stroom en spanning bij twee gelijke weerstanden Calculation of the necessary parallel resistor R2, when R1 and the total resistance Rtotal is given: Solving the formula Rtotal = ( R1 × R2) / ( R1 + R2) for R1: The first step is to clear all fractions by multiplying by the lowest. common denominator, that is Rt × R1 × R2 so we get: 1/ Rtotal = 1/ R1 + 1/ R2 Bereken de weerstand Rj (j = 1,2 n) van elk element, waarbij Rj de weerstand van de jde weerstand parallel vertegenwoordigt en er in totaal n weerstanden zijn. De weerstand van elk element wordt gegeven door de formule Rj = V / Ij Hoe het zit met Volt, Ampère, Watt en Ohm. Elektrische spanning, stromsterkte, vermogen, weerstand, cosinus phi. Met handige online calculators In het parallelschakelschema kan de spanningsval worden berekend met behulp van de wet van Ohm en de vergelijking van de totale weerstand. Anderzijds varieert in een serieschakeling de spanningsval over de weerstanden

 • Walk off the Earth i don t care.
 • Gazastrook nieuws.
 • Fietsen van hotel naar hotel in Nederland Van der Valk.
 • Transformers Megatron.
 • McCarthy Book.
 • Zandstraal cabine huren.
 • La mante acteurs.
 • Rederij de Zuidwal prijzen.
 • Ergste voetbalrellen.
 • Hemiplegie behandeling.
 • Hoge taart bestellen.
 • 1 april grappen kind.
 • Avery diepvriesetiketten.
 • Duraline plankdrager zwart.
 • Red Skull Endgame actor.
 • Gotthard Tunnel gesperrt heute.
 • Vrekkenclub.
 • Peperkoekenhuisje pakket.
 • Hoe lang duurt roze wolk.
 • Verjaardag overleden moeder gedicht.
 • Begrepen rijmen.
 • Vintage filter vsco.
 • 50 euro biljet nieuw.
 • PADI halen Sri Lanka.
 • Binsearch alternative.
 • Duivenjong.
 • Altice.
 • Döner kant en klaar.
 • Herbie film online kijken.
 • Camping Purmerend.
 • Fighting anime Netflix.
 • Mylaps driver.
 • SNRI FK.
 • Gebakken forel in de pan.
 • Erasmus MC Oogheelkunde wachttijd.
 • Gemeente Hardenberg bellen.
 • WoW Rogue guide.
 • Hernia nek duizelig.
 • Clonazepam prijs.
 • Zelda horse name.
 • Burn CD Windows 10.