Home

Nask zuivere stoffen en mengsels

Natuurkunde uitleg Stoffen 2: Zuivere stoffen en mengsels

Oefenvragen en meer uitleg? Ga naar https://meneerwietsma.nl/stoffen/zuivere-stoffen-en-mengsels/Inhoud video:- Uitleg over verschil tussen zuivere stoffen.. Mengsel = 2 of meer stoffen door elkaar Zuivere stof = bestaat uit 1 stof/deeltjes-> moleculen. Hoe weet je of een stof zuiver is? Tijdens het temp. Verloop onder het verwarmen/afkoelen van een stof kijk je wat er gebeurt tijdens het smelten, stollen of koken. Dit geef je weer in een temperatuur-tijd-diagram. zuivere stof= heeft kookpunt, smeltpunt en stolpunt. mengsel= heeft kooktraject, smelttraject en stoltraject Mengsel: een mengsel is een stof die minimaal twee verschillende stoffen bevat. Zuivere stof: een stof die geen mengsel is en dus maar maximaal een stof bevat. Bij drinkwater wordt de concentratie van de opgeloste stoffen vaak aangegeven in milligram per liter

Samenvatting NaSk 2 Hoofdstuk 1 Stoffen (3e klas vmbo

Zuivere stoffen bestaan uit 1 stof. Ze hebben dan ook maar 1 soort molecuul. Mengsels bestaan uit 2 of meer zuivere stoffen en hebben 2 of meer soorten moleculen. Je kunt de moleculen zelf natuurlijk niet zien. Zelfs met een microscoop kun je de moleculen niet zien. In de video hiernaast kun je zien hoe ver je moet inzoomen om een molecuul te zien. Toch weten we dat er materialen zijn die uit meerdere zuivere stoffen bestaan. De stofeigenschappen van die zuivere stoffen worden gecombineerd Nask T2 Mengsels Scheiden van mengsels onderdeel zuivere stoffen en mengsels Suspensie Stoffen Filtreren je kunt hiermee vaste deeltjes uit een mengsel halen Scheiden van mengsels Extraheren extraheren(=eruit trekken) de geur, kleur en smaakstoffen kun je uit een mengsel hale Nask PW (Zuivere stoffen en mengsels (De grootte van moleculen (grootte: Nask PW (Zuivere stoffen en mengsels, Massa en volume, Stoffen herkennen, Dichtheid (lichte en zware stoffen, De dichtheid bepalen)), uploaded imag

Start studying NOVA NASK 1 & 2 vwo- H2 Par. 2 Zuivere stoffen en mengsels. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools a De giftige stoffen die in batterijen zitten, komen zo niet in het milieu terecht. b Sommige zeldzame stoffen die in batterijen zitten kunnen zo hergebruikt worden. B24 a Je moet vlammetjes, vonken en andere vormen van open vuur uit de buurt houden. b Je moet zorgen dat de stof niet in het water of de aarde terechtkomt en niet wegwaait. B2 a Juist, suiker en zout hebben een verschillende smaak en zijn verschillende stoffen. b Onjuist, suiker en zout hebben dezelfde kleur, maar zijn niet dezelfde stof. C13 a glas, erg hard kunststof, kleur aluminium, glimmend b Glas en kuststof zijn mengsels. Aluminium is een zuivere stof. C14 a Uit 100 kg kunststof worden 37 stoelen gemaakt

Samenvatting Nask Hoofdstuk 2- §1stofeigenschappen,§2 ~ zuivere stoffen en mengsels,§3 ~ massa en volume,§4 ~ dichtheid en andere samenvattingen voor NASK, Natuur en Techniek. Nask Hoofdstuk 2- §1 stofeigenschappen, §2 zuivere stoffen en mengsels, §3 massa en volume, §4 dichtheid Zuiver water bestaat uit alleen watermoleculen. 24-karaats goud is ook een voorbeeld van een zuivere stof. Zink, lood en tin zijn metalen die vaak in hun zuivere vorm worden gebruikt. Bestaat een stof uit meerdere soorten moleculen dan spreek je van een mengsel. Een voorbeeld van een gasmengsel is lucht Start studying Nask 2 zuivere stoffen en mengsels. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Nask 2, TL 4, Pulsar 3de editie. 7.1 Zuivere stoffen en mengels. In deze paragraaf staan zuivere stoffen en mengsels centraal

Zuivere stoffen worden verder onderverdeeld in enkelvoudige stoffen en samengestelde stoffen. Zuivere stoffen komen in de natuur niet voor; ook elementen die in gedegen vorm voorkomen zoals diamant en edelmetalen zoals zilver en goud bevatten onzuiverheden. In dat geval kan men over een mengsel spreken. Dit mengsel kan homogeen of heterogeen. Stoffen bestaan uit moleculen Er zijn miljoenen stoffen De meeste stoffen zijn mengsels (bestaan uit meerdere stoffen) Een zuivere stof bestaat uit allemaal dezelfde deeltjes (die heten moleculen 1 Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 3 Stoffen 3.1 Zuivere stof en mengsel A1 a Juist, suiker kun je niet scheiden in andere stoffen. b Onjuist, normaal glas is een mengsel van verschillende stoffen. c Juist, cola bevat onder andere water, suiker en koolzuur. A2 a smeltpunt, dichtheid, kleur, hardheid b massa, volume, vorm A3 a Dit betekent dat 1 cm 3 zilver een massa van.

Nask:

Samenvatting NaSk Hoofdstuk 2 Stoffen (1e klas vwo

 1. nask stoffen : : (filteren (oplossingen kunnen worden gefilterd,: nask stoffen : : (filteren, mengsels, stofeigenschappen, zuivere stoffen), massa en volume (massa.
 2. Vakinhoudelijk deel van een thema over mengsels en scheidingsmethoden, omgezet in een Wikiwijs arrangement vanuit een prototype van een kennisbank scheikunde van het voormalige Ruud de Moor Centrum van de OU; zie ook de colofon in het arrangement voor toelichting. Samenvatting: Bij mengsels zijn de moleculen ofwel gelijkmatig verdeeld (homogeen) of niet gelijkmatig verdeeld (heterogeen)
 3. Scheikunde een wetenschap onderdeel 3: mengsel en zuivere stof. NaSk 2 vmbo 3 Uitlegvideo 94 6.8. Scheikunde een wetenschap onderdeel 5 Chemische reacties 06:19. Scheikunde een wetenschap onderdeel 5 Chemische reacties. NaSk 2 vmbo 3 Uitlegvideo 83 7.4. Samen ben je slimmer
 4. Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende zuivere stoffen zonder dat hun moleculen daarbij hun chemische identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden
 5. Zuivere stoffen en mengsels Scheidingsmethoden Massa en Volume Dichtheid Massa en Volume percentage Faseovergangen en kooktraject Cohesie, Adhesie en capillaire werking Relatieve rek Mechanische spanning Elasticiteitsmodulus Eigenschappen van gas Algemene gaswet bij ideaal ga
 6. 08 Is kraanwater een zuivere stof of een mengsel? Licht toe. OPGAVE 2 09 Waarom kun je stinkend slootwater wel van zijn geur ontdoen en lukt dat niet bij alcohol? 10 Welke scheidingsmethode gebruik je om stinkend slootwater reukloos te maken? 11 Hoe werkt deze scheidingsmethode? OPGAVE 3 Een mengsel wordt gescheiden met behulp van filtratie

Nova, B3, Theresialyceum 2014-2015, J. Faes. Blog. Dec. 8, 2020. Our 2020 Prezi Staff Picks: Celebrating a year of incredible Prezi video 17. De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen emulsie suspensie schuim rook nevel legering oplossing Gevaarlijke stoffen en veilig werken Gevaren van het gebruik van bepaalde stoffen en de te nemen. Nask‎ > ‎Handboek 3‎ > ‎ Hoofdstuk 2. 2.1 Reactieschema's. 2.2 Zuivere stoffen en mengsels. 2.4 Scheidingsmethoden deel 1. 2.4 Scheidingsmethodes deel 2 Deze video geeft uitleg over zuivere stoffen en mengsels, voor het vak natuurkunde. naar scholieren.com › Scholieren.com Vak Aardrijkskunde Biologie Chinees Duits Economie Engels Filosofie Frans Geschiedenis Grieks Kunst Kunstgeschiedenis Latijn Literatuurkunde M&O Maatschappijleer Maatschappijleer 1 Maatschappijwetenschappen NaSk 1 Natuurkunde Nederlands Rekenen Scheikunde Wiskunde Wiskunde.

Nask: - daltonmavo.n

2b mengsels en zuivere stoffen een voorbeeld van) Laat enkele spijkers voorzichtig in de oplossing vallen. Warm de oplossing op met een bunsenbrander,. Dia 1 7. Scheiden van zuivere stoffen en mengsels 7.2 Homogene mengsels scheiden 7.2.1 Extraheren Experiment 1Zetten van thee Waarneming In het hete water, dit noemen In meer algemene zin is een zuivere stof elk homogeen mengsel. Dat wil zeggen, het is materie die er uniform uitziet en qua samenstelling gelijk is, ongeacht hoe klein de steekproefomvang is. Voorbeelden van zuivere stoffen zijn ijzer, staal en water. Lucht is een homogeen mengsel dat vaak als een zuivere stof wordt beschouwd Oplossing en oplosbaarheid (1.1 en 1.2) Een oplossing is een mengsel van een oplosbare stof in een oplosmiddel. Oplossingen zijn helder (doorzichtig), maar kunnen wel gekleurd zijn. Voorbeelden van oplossingen zijn drinkwater, suikerwater, pekel, limonade, wijn, bier, jenever, spiritus, azijn en lucht

Stoffen kunnen zich daarnaast in verschillende toestanden bevinden (vast, vloeibaar en gas). Je moet deze toestanden kunnen koppelen aan de begrippen smelttraject en kooktraject. Op het examen moet je verschillende stoffen kennen. Hierbij moet je kunnen aangeven of het om zuivere stoffen of mengsels gaat 1 3 VMBO-GT WERKBOEK DEEL A nask 22 Inhoudsopgave 1 Scheikunde, Scheikunde Fasen en faseveranderingen Zuivere stoffen en mengsels Mengsels Chemische reacties Practicum Test Jezelf 56 Een mengsel van stoffen I en II wordt gescheiden met behulp van papierchromatografie

Nask T2 Mengsels onderdeel zuivere stoffen en mengsels by

 1. zuivere stoffen bevatten één soort moleculen. mengsels bevatten meer dan één soort moleculen. bekende mengsels zijn: oplossing, suspensie, emulsie, nevel, rook en schuim. een stof herken je aan zijn stofeigenschappen. bekende stofeigenschappen zijn: kleur, geur, oplosbaarheid, kookpunt, smeltpunt, geleiding en dichtheid
 2. samenvatting nask h2 stoffen en hun eigenschappen §1tm4. PDF - 168.3 KB 1855 downloads . Download . hoofdstuk 3 water en lucht. samenvatting nask h3 water en lucht §1tm3. PDF - 227.2 KB 1788 downloads . Download . hoofdstuk 4 warmte. samenvatting nask h4 warmte §1tm5. PDF.
 3. NOVA NASK 2 4e klas VMBO-GT Hoofdstuk 1 Stoffen en Deeltjes Paragraaf 1 wat zijn stoffen • Stoffen in scheikunde = zuivere stoffen en die bestaan altijd uit 1 soort deeltje • Een mengsel bestaat uit meerdere soorten deeltjes Stofeigenschappen: • Fase • Geur • Kook/smeltpunt of traject • Oplosbaarheid • Elektrische geleibaarhei
 4. Dergelijke materialen zijn te verdelen in twee categorieën. zuivere stoffen: opgebouwd uit één bestanddeel (één atoomtype of één molecuultype), mengsels: opgebouwd uit meerdere bestanddelen. Binnen de categorie mengsels onderscheiden we homogene en heterogene mengsels
 5. Zuivere stoffen en mengsels : Toets Heterogene en homogene mengsels : Practicum Niveau en vak. secundair 1e graad: b-stroom vak: chemie: Info. Soort: Downloadbaar lesmateriaal: Bijgewerkt: 07-04-2011: Nummer: 1678: Categorie Lesvoorbereiding - Lesplan Trefwoorden.

Nask PW (Zuivere stoffen en mengsels (De grootte van

20. je moet kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel; 21. je moet kunnen uitleggen hoe je aan een smelt- of stoldiagram kunt zien of er sprake is van een zuivere stof; 22. je moet kunnen uitleggen wat een kooktraject is Nask 2 ( gl/tl ) = CE = Basis = Verdiepende keuzestof = SE De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen. zuivere stof. smeltpunt. kookpunt Onderscheid tussen fysische en chemische verschijnselen. Onderscheid tussen voorwerp- en stofeigenschappen Woordzoeker de eerste chemische begrippen. Kruiswoordraadsel: de eerste chemische begrippen. MENGSELS . Homogeen of heterogeen mengsel. Soorten mengsels. Mengsels en toepassingen Mengsel of zuivere stof. Mengsel of zuivere stof Mengsels en. Lucht is een homogeen mengsel dat vaak als een zuivere stof wordt beschouwd. Voorbeelden van pure stoffen Voorbeelden van zuivere stoffen zijn tin, zwavel, diamant, water, zuivere suiker (sucrose), keukenzout (natriumchloride) en zuiveringszout (natriumbicarbonaat). Kristallen zijn over het algemeen pure stoffen Druivensuiker is daarom een zuivere stof. In de scheikunde bedoel je met 'stoffen' altijd zuivere stoffen. Een zuivere stof bestaat uit een soort deeltjes (moleculen of atomen) lucht bestaat voornamelijk uit zuurstof en stikstof. Omdat lucht uit verschillende soorten stoffen bestaat wordt ze een mengsel genoemd

Zuivere stof: een stof die geen mengsel is en dus maar maximaal een stof bevat. Bij drinkwater wordt de . concentratie van de opgeloste stoffen vaak aangegeven in milligram per liter. Als je een vaste stof mengt met een vloeistof en die vloeistof wordt na flink roeren niet troebel, dan heb je een . oplossing . gemaakt. De vloeistof is dan een Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Moleculen. Samenvatting NaSk Hoofdstuk 6: Stoffen en Mol Samenvatting door een scholier 1296 woorden 9 november 2017 7,6 34 keer beoordeeld Vak Methode NaSk Natuur/scheikunde overal Paragraaf 6.1: stoffen herkennen . Nadere informati NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 3 Paragraaf 1- Zuivere stof en mengsel NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 3 Paragraaf 1- Zuivere stof en mengsel von NaSk met Aafke vor 3 Monaten 8 Minuten, 16 Sekunden 112 Aufrufe zuivere stof, mengsel, stof eigenschappen, dichtheid berekenen.

NOVA NASK 1 & 2 vwo- H2 Par

 1. Je noemt een aantal zuivere stoffen en mengsels bij naam en in het geval van mengsels benoem je de hoofdbestanddelen suiker, keukenzout, gedestilleerd water, Leerdoelenkaart bovenbouw vmbo tl Nask 2. Je legt uit wat neerslagreacties zijn en noemt hiervan toepassingen neerslagreacties CE
 2. Mengsels en zuivere stoffen Hein Bruijnesteijn Het lokaal is groot. De tafels staan in een U, met recht een hoofdletter. Een tweede klas, heterogeen naar afkomst, heterogeen naar leervermogen, zit op de stoelen achter de tafels, 27 leerlingen. In het open stuk van de U.
 3. Heterogene mengsels zijn mengsels waarin je de verschillende bestanddelen wel kunt zien, al heb je daar soms een microscoop voor nodig. De volgende soorten mengsels zijn heterogene mengsels: - grof mengsel: een mengsel van verschillende vaste stoffen (bijvoorbeeld zand) - suspensie:* een troebele vloeistof waarin een vaste stof zweef
 4. Leerstofindeling Pulsar NaS k 2 gt leerjaar 4 . 7 Basis scheikunde . Herhaling van alle essentiële examenstof uit klas 3 . 7.1 Zuivere stoffen en mengsels . 7.2 Mengsels scheide
 5. Alle mengsels bevatten twee of meer zuivere stoffen (elementen of verbindingen). Het verschil tussen een mengsel en een verbinding is hoe de elementen of stoffen worden gecombineerd om ze te vormen. Verbindingen zijn pure stoffen omdat ze slechts één type molecuul bevatten. Moleculen zijn gemaakt van atomen die aan elkaar zijn gebonden
 6. Pulsar - 1 .2 Zuivere stoffen en mengsels - Joëlle :) woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Stoffen (13 sbu) Leerlingen leren werken met stoffen en materialen. Verschillende eigenschappen van zuivere stoffen en mengsels komen aan de orde: het onderscheid tussen oplossen en smelten, bepalen van de dichtheid, het smeltpunt en het kookpunt. Geleerd wordt hoe je mengsels kunt scheiden. De verschillende fasen van stoffen komen aan de orde 30-apr-2014 - Deze pin is ontdekt door Y Verrijdt. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest

Vandaar dat er niet heel veel zuivere stoffen zijn. In red bull is een mengsel, dat zit een water, suiker en cafeïne moleculen in. Dus een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen, dat kunnen er twee zijn maar ook honderden. Dat is het verschil tussen mengsels en zuiverstoffen Zuiver of gemengd Je herkent een zuivere stof door smelt-, stol- en/of kookpunt smeltpunt, kookpunt, stolpunt Je herkent een mengsel door smelt- cq stol- en kooktraject smelttraject, stoltraject, kooktraject Je noemt een aantal zuivere stoffen en mengsels bij naam en in het geval van mengsels benoem je de hoofdbestanddele Welkom op NASK Thuis. Hier vind je uitleg video's, kun je je kennis testen en vragen stellen zodat je, ook als je thuis zit, verder kan met de mooie vakken natuurkunde en scheikunde, ofwel NASK 3H3 Mengsels scheiden; 3H4 Nieuwe stoffen maken; 3H5 In vuur en vlam! 3H6 Grondstoffen; 4H1 Stoffen & Deeltjes; 4H2 Chemische reacties; 4H3 Verbrandingen; 4H4 Mengen & Scheiden; 4H5 Zouten; 4H6 Zuren & Basen; 4H7 Water & Reinigen; 4H8 Metalen; 4H9 Koolstofchemi Centraal staan oude en nieuwe stoffen en materialen. Aan bod komt ook de werking van moleculen

Samenvatting Nask Hoofdstuk 2- §1stofeigenschappen,§2

 1. Het smelt- en stolgedrag van zuivere stoffen Vaste stoffen bestaan uit deeltjes die alleen ter plaatse kunnen trillen. Bij vloeistoffen kunnen de deeltjes ook door elkaar bewegen. Wanneer een vaste stof wordt verwarmd, zal deze smelten. Wanneer de temperatuur weer afneemt, zal de stof weer stollen
 2. Mengsels kunnen voornamelijk worden verdeeld in twee, als homogene mengsels en heterogene mengsels. - 9 -> Zuivere substantie . Zuivere stof kan niet in twee of meer stoffen worden gescheiden door middel van een mechanische of fysieke methode. Daarom is pure stof homogeen. Het heeft een uniforme samenstelling doorheen het monster
 3. Mengsel Een mengsel is in de scheikunde een combinatie van twee of meer verschillende chemische stoffen zonder dat daarbij de moleculen hun identiteit verliezen. Een mengsel wordt gekarakteriseerd door de moleculen die eraan deelnemen en de verhouding van hun hoeveelheden
 4. Je kan zuivere stoffen scheiden in andere mengsels en/of zuivere stoffen. Zuivere stoffen in chemische zin zijn iets anders dan wat in het dagelijks gebruik een zuivere stof wordt genoemd: Wat wij bijvoorbeeld zuivere lucht noemen is chemisch gezien geen zuivere stof, maar er wordt bedoeld dat er geen andere stoffen in de lucht zitten dan het mengsel van zuurstof, stikstof, koolstofdioxide.

Stoffen en eigenschappen / Stoffen en materialen Nask

Nova - 1 Materialen en stoffen samenvatting - Hoi woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Een zuivere stof is een substantie die uit slechts één soort moleculen bestaat, die op zich een enkelvoudige of samengestelde stof kan zijn. Mengsels zijn mengelingen van zuivere stoffen. Zo is water een zuivere stof, maar zout water is een mengsel (namelijk van water en zout). Groeten, Benjamie

mengsel: twee of meerdere stoffen die door elkaar heen zitten. scheidingsmethoden: manieren is het scheiden van twee stoffen. bv suiker en water, stap voor stap wordt het water van het suiker gescheiden. zuivere stof: een stof die helemaal uit een soort moleculen bestaat Zuivere stoffen en mengsels : Chemici werken het liefst met zuivere stoffen. Maar wat is nu eigenlijk scheikundig gezien een zuivere stof? Definitie: Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltjes. E n wat zijn nu de deeltjes? Bij de oude Grieken noemde iemand de kleinste deeltjes atomen

Mijn leerdoelen van Nask/Tech. Deze periode hebben we het gehad over moleculen en atomen, scheidingsmethodes, faseovergangen, zuivere stoffen en mengsels.Vorig jaar hadden we al een begin gemaakt met moleculen en atomen. Dat was dus wel makkelijk voor het uitschrijven van de doelen NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 3 Paragraaf 1- Zuivere stof en mengsel NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 3 Paragraaf 1- Zuivere stof en mengsel von NaSk met Aafke vor 3 Monaten 8 Minuten, 16 Sekunden 112 Aufrufe zuivere stof, mengsel, stof eigenschappen, dichtheid berekenen. Natuurkundige proefjes voor thui

Board nask-2a-hfd2-docentTom-groep3-Luna Tara Rejhan Je kunt enkele voorbeelden van zuivere stoffen en mengsels noemen. Zie edpuzzle en boe dan is de stof zuiver, • of de temperatuur verandert tijdens de fase-overgang wel: dan is het een mengsel. In het filmpje wordt het smelten van een stof getoond. Daarbij treedt een een smeltpunt op. Eerst is de stof in het bekerglas vast, later vloeibaar

Nask 2 zuivere stoffen en mengsels You'll Remember Quizle

 1. Zuivere stoffen en mengsels. Wat is een zuivere stof? Wanneer je een potje hebt met een poeder erin heb je vaak te maken met meerdere stoffen. Als je kleine zwarte en witte korreltjes kunt onderscheiden weet je dat er meerdere stoffen aanwezig zijn
 2. Een scheidingsmethode is een methode om uit een mengsel van stoffen de gezuiverde verbindingen te verkrijgen. Je doet dit door gebruik te maken van verschillen in stofeigenschappen. Een scheidingsmethode is iets anders dan een ontledingsreactie. Tijdens het ontleden van een stof ontstaan er namelijk nieuwe verbindingen
 3. Op zoek naar lesmateriaal Nask / Techniek? In LessonUp vind je 238 lessen Nask / Techniek middelbare school vmbo b
 4. Stoffen & Materialen Oefen hier met opgaven die te maken hebben met Stoffen en materialen. Alle opgaven komen uit voorgaande examens

Hoofdstuk 7.1: Zuivere stoffen en mengsels - Lesmateriaal ..

Het scheiden van mengsels | wetenschapslokaal

Zuivere stof - Wikipedi

Zuivere stoffen en mengsels Scheiden van mengsels : Escaperoom Mengsels : Homogeen versus heterogeen Naamgeving : Chemische elementen en zuivere stoff Niveau en vak. aso: 2e graad vak: chemie: Info. Soort: Downloadbaar lesmateriaal: Publicatie: 15-02-2019: Nummer: 89647: Categorie. De auteurs Inhoudsopgave Voorwoord3 1 Introductie6 2 Stoffen | Werken met stoffen Theorie 1 Stoffen in huis 2 Zuivere stoffen en mengsels 3 Massa en volume 4 Dichtheid Practicum Test Jezelf Praktijk 5 Goud: echt of namaak 14 19 24 31 38 45 48 3 Water | Het weer Theorie 1 IJs, water, waterdamp 2Temperatuur 3 Veranderen van fase 4 Kookpunt en smeltpunt Practicum Test Jezelf Praktijk 5 De. Je weet wat het verschil is tussen een zuivere stof en een mengsel.(moleculen). Een zuivere stof is een stof die maar uit een soort molecuul bestaat, elke stof heeft zijn eigen soort moleculen. Maar een mengsel bestaat uit meerdere soort moleculen bijvoorbeeld tandpasta, dat bestaat uit fluoride, tandsteenremmers, vitamine A, plantenextracten, chloorhexidine enz Soms kan met n scheidingsmethode zuivere stoffen en stofeigenschappen mengsels en scheiden van mengsels mengsel worden gescheiden in de zuivere stoffen, bijvoorbeeld bij de filtratie van water met zand. Dit is omdat elke stof een andere verdeling tussen het water vloeibare fase en het papier vaste fase nastreeft

H1 scheikunde een wetenschap - LessonU

Het verschil weten tussen zuivere stof en mengsel: Bij een zuivere stof heb je maar één soort stof in je beker. Vb. (gedestilleerd) water, zand, alcohol, zout, kalk etc. Mengsels zitten meerdere stoffen door elkaar: Vb. zeewater, cola, melk, drinkwater etc. Oplossing: Vaste stof in een vloeistof. Vb. zout in water Als een stof uit één soort moleculen bestaat, spreek je van een zuivere stof. Zuiver water bestaat uit alleen watermoleculen. 24-karaats goud is ook een voorbeeld van een zuivere stof. Bestaat een stof uit meerdere soorten moleculen dan spreek je van een mengsel. Een voorbeeld van een gasmengsel is lucht. In lucht zitten zuurstof-, stikstof. 16. De kandidaat kan eigenschappen noemen waaraan stoffen herkend kunnen worden en die kennis toepassen in practicumsituaties. X 17. De kandidaat kan onderzoeken of een stof een zuivere stof is of een mengsel, een aantal zuivere stoffen en soorten mengsels noemen, en de hoofdbestanddelen van een aantal mengsels noemen. X 18. De kandidaat kan

Overal NaSk 1-2 vwo / gymnasium Uitwerkingen Hoofdstuk 3

Arrangement Stoffen (13 sbu) Leerlingen leren werken met stoffen en materialen. Verschillende eigenschappen van zuivere stoffen en mengsels komen aan de orde: het onderscheid tussen oplossen en smelten, bepalen van de dichtheid, het smeltpunt en het kookpunt. Geleerd wordt hoe je mengsels kunt scheiden. De verschillende fasen van stoffen samenatting nask 2 paragraaf 1 en 2 and other summaries for natuurkunde, Natuur en Techniek. samenvatting nask klas 1 en 2 vwo/gymnasium hoofdstuk 2 paragraaf 1 en 2 a. zuiver b. zuiver c. zuiver d.zuiver e. mengsel f. mengsel Een zuivere stof bestaat staat slechts uit 1 soort moleculen dus alleen maar H2O, CO2 ed. Bij een mengsel heb je te maken met meerdere soorten moleculen dus dan staan er 2 of meer molecuulformules los van elkaar geschreven, zoals je kan zien bij E, dit mengsel bevat dus Natriumchloride-moleculen en kaliumchloride-moleculen NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 1 Paragraaf 3 - Omrekenen NaSk Klas 2 Overal Hoofdstuk 1 Paragraaf 3 - Omrekenen by NaSk met Aafke 4 months ago 11 minutes, 9 seconds 194 views Grootheden, eenheden, omrekenen. Natuurkunde uitleg Stoffen 2: Zuivere stoffen en mengsels Een stof is iets dat in een potje op te slaan is, in tegenstelling tot een vorm van energie. Sommige stoffen zijn zuiver, andere mengsels. Elke stof heeft zijn eigen deeltjes. Deze deeltjes (moleculen) zijn allemaal hetzelfde. Hieruit volgt dat een zuivere stof een smeltpunt moet hebben, maar een mengsel een smelttraject vertoont. Er bestaan verschillende soorten mengsels

nask stoffen : : (filteren (oplossingen kunnen worden

Als vaste stof, als vloeistof, als gas, maar ook als zuivere stof en als mengsel. Jullie hebben al geleerd dat een zuivere stof een smeltpunt en een kookpunt heeft. Neem nou een blokje met ijs met een temperatuur van -4 o C. Als je dit blokje verwarmt bereikt het vanzelf een temperatuur van 0 o C. Bij deze temperatuur gaat zuiver ijs (dus alleen waterdeeltjes) over van de vaste fase naar de. Voordat je aan deze leerstof begint moet je de basiskennis beheersen van het vak scheikunde oftewel NaSk 2. Je weet onder andere wat zuivere stoffen en mengsels zijn. Ook het scheiden van stoffen door middel van filtreren, indampen, destilleren en adsorberen is bekend

Sk-04 Mengsels en scheidingsmethoden - Lesmateriaal - Wikiwij

Scheikunde een wetenschap onderdeel 4 soorten mengsels

Mengsel - Wikipedi

Zuiver water, zonder mineralen of zouten, is een zuivere stof, want het bestaat enkel uit het molecule water. Zeewater, daartegen, is geen zuivere stof, want er zit naast water ook bijvoorbeeld zout in. Zout uit de keuken, is dan wel weer een zuivere stof, want er zitten enkel NaCl (natriumchloride) moleculen in. Het tegenovergestelde van een zuivere stof noemen we een mengsel Zuiver stof: Zuivere stoffen kunnen worden ingedeeld in gas, vloeistof en vaste stof. Mengsel: Mengsels zijn gecategoriseerd als homogeen en heterogeen. Voorbeelden. Pure substantie: Voorbeelden zijn zuiver water, H 2 gas, goud. Mengsel: Voorbeelden zijn zand en suiker, olie en water De stof kan aangeduid worden met één molecuulformule. Zodra er andere moleculen bij zitten, is de boel onzuiver. Dan heb je een mengsel van stoffen. Het kan zijn dat de zuivere stof is opgebouwd uit ionen. In dat geval zitten er verschillende ionen in de zuivere stof (positieve en negatieve). Noem je het dan wel een zuivere stof

Natuurkunde uitleg over stoffen - Meneer Wietsma NaSk1 en

 • Gentle on My Mind The mavericks.
 • Botanische roos stekken.
 • Germany Population.
 • Mike Tyson Instagram.
 • Napijn wortelkanaalbehandeling.
 • Pyjama zwangerschap winter.
 • Rijschool Tilburg Reeshof.
 • UK college.
 • Rijgeschiktheidsattest rijbewijs C.
 • Mozambique news.
 • The Deuce IMDb.
 • Verlof overlijden derde graad.
 • Het ja tenzij donorsysteem moet worden ingevoerd.
 • Eu4 Two Sicilies.
 • Jax Mortal Kombat.
 • Corvette 1990.
 • Carolina Herrera parfum heren.
 • The Volturi.
 • H influenzae wiki.
 • Zyzz memes.
 • Duitse Doggen Beerse.
 • Twijfelen betekenis.
 • Druif planten pergola.
 • Set up raspberry pi 4 model b.
 • Hobbywinkel Effenaar Merksem.
 • Leren patroontekenen.
 • Obligaties kopen? verstandig.
 • Gedicht geloof en vertrouwen.
 • Flexibele darm 50mm.
 • Tiotrus inhaler.
 • Rechtbank Midden Nederland uitspraken.
 • Stream video to Samsung TV.
 • Horror huizen Amerika.
 • TUI Jandia.
 • Panorama afmeting.
 • Tattoo philip Leeuwarden.
 • Dog Event.
 • Het Kristal Dordrecht.
 • Splitsen tot 10 bundel.
 • Openbaring 2 uitleg.
 • Leuke spreuk herfst.