Home

Woonstcontrole wijkagent

Woonstcontrole wijkagent, niet thuis. Post by advies.site » Fri Mar 29, 2019 11:53 am Als je verhuist naar een andere gemeente en je schrijft je in in het bevolkingsregister moet de wijkagent langskomen Woonstcontrole: wijkagent zegt dat we hier niet wonen. 18 okt 2018 20:35 . Wij wonen sinds kort in België (verhuisd vanuit Nederland). Om ons in te schrijven en een e-id aan te vragen hebben wij na ruim een maand wachten eindelijk bezoek gekregen van de wijkagent Grondige woonstcontrole door politiemensen essentieel bij de aanpak van domiciliefraude. De meeste Belgen weten dat ze een adreswijziging binnen de acht werkdagen moeten aangeven bij de dienst Burgerzaken van hun gemeente. Wijkagenten leveren een enorme bijdrage aan het onderzoek De wijkagent komt bij je langs voor een woonstcontrole nadat je een adreswijziging hebt doorgegeven. Na deze controle dien je langs te komen op het stadhuis om deze adreswijziging op je eID (identiteitskaart) te registreren. Maak hiervoor ten vroegste 10 en ten laatste 20 werkdagen na deze controle een afspraak

Een woonstcontrole is een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres. Men spreekt ook van een woonstonderzoek. Via woonstcontroles kan de gemeente controleren wie er op zijn grondgebied woont en beslissen om iemand in te schrijven of te schrappen uit het bevolkingsregister woonstcontrole wijkagent. 20 sep 2016 15:28 . Heb gisteren een negatieve woonstcontrole gehad van de wijkagent omdat ik geen meubels heb staan in mijn huis , Ik heb wel een huurcontract en een betalingsbewijs voor de huur . Ik slaap voorlopig op een luchtmatras dat ik zelfs confortabel vind ,. De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega's van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en. Informatie over veiligheid en criminaliteit in uw buurt en wat de politie daaraan doet. Overzicht wijkagenten

Alleen met jouw toestemming of toestemming van het parket. Nee, de politie mag niet zomaar bij jou thuis binnen komen. Ze mogen alleen binnen in privéplaatsen met toestemming van:. Bewoner of eigenaar; Of het parket, bijvoorbeeld via een huiszoekingsbevel; Heeft de politie geen toestemming van het parket? Dan moet je ze niet binnenlaten.Een huiszoeking met bevel van de onderzoeksrechter kan. 't Is niet echt belangrijk nieuws, maar moet het toch even kwijt... Omdat mijn bel kapot is, belde ik de wijkagent even om dit door te geven en evt mijn telefoonnummer te geven. Dat werd niet bepaald gewaardeerd... Op zeer onaardige toon werd me te verstaan gegeven dat ik die bel maar gauw moest laten maken, anders had ik binnenkort een negatief advies in de bus liggen Hoelang duurt het onderzoek van de wijkagent? De wijkagent heeft 3 à 4 weken tijd om een woonstcontrole uit te voeren. Wanneer komt de wijkagent? De wijkagent komt langs op verschillende tijdstippen. Wat als ik niet thuis ben en de wijkagent komt langs? De wijkagent komt meermaals langs. Hij doet dit op verschillende tijdstippen De hoofdverblijfplaats is de plaats waar een gezin of een alleenstaande gewoonlijk leeft. Een gezin kan bestaan uit verwante personen (familieleden) en/of uit niet-verwante personen (bijvoorbeeld vrienden, levensgezel )

Vanaf nu mag je pas een adreswijziging doorgeven bij de dienst bevolking als je al op het nieuwe adres woont. Door de 'digitale' woonstcontrole verloopt de administratie een pak sneller waardoor je op de dag zelf al een bezoekje kan krijgen van de wijkagent.Bovendien bant de nieuwe mobiele toepassing alle papierwerk dat normaal gepaard gaat met een adreswijziging.De nieuw Een wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de buurt. Hij of zij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke opdrachten zoals

Woonstcontrole wijkagent, niet thuis

Hallo, Ik wil op kort termijn de procedure via België gaan starten. Aankomende week ga ik hwt huurcontract tekenen voor onze woning. Echt vraag ik me af hoe een woonstcontrole werkt in België. Ik blijf de eerste periode namelijk nog in NL werken waardoor ik niet veel thuis zal zijn. Ik ben bang dat dit negatief voor mij uitpakt. Mijn partner is momenteel in het land met een toeristen visum. Het is dan mogelijk dat hiervoor bijkomend een woonstcontrole wordt uitgevoerd door de wijkagent. Zorg dus meteen na uw verhuis dat uw naam duidelijk op uw deurbel en brievenbus vermeld staat. Wanneer uw naam ontbreekt is het niet mogelijk de controle uit te voeren en kan u een negatieve woonstcontrole krijgen woonstcontrole; woonstcontrole. een controle van de wijkagent om te zien of je effectief woont op je domicilieadres. Gerelateerde vragen. Hoe ga je in beroep tegen een beslissing van de gemeente over een domiciliëring of een ambtelijke schrapping

Woonstcontrole: wijkagent zegt dat we hier niet wonen

 1. Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres jouw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op jouw nieuw adres en word je uitgenodigd om jouw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor heb je jouw elektronische identiteitskaart met pincode nodig
 2. In twee gelijkaardige arresten veroordeelt het Hof van Beroep van Brussel de praktijk van ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) om de ondertekening van een verklaring van wettelijke samenwoning en de afgifte van het ontvangstbewijs, uit te stellen tot na een positieve woonstcontrole door de wijkagent
 3. Welkom op de politie website. Voor dringende politiehulp bel 101

Binnenlandse Zaken heeft ontdekt dat vier gemeenten op de tien geen duidelijke regels hebben over woonstcontroles. De gemeenten krijgen nu zes maanden om z.. Je wordt dan na een woonstcontrole van de wijkagent opnieuw ingeschreven in de bevolkingsregisters. Wat moet je doen als je niet akkoord bent met jouw ambtshalve schrapping? Je deelt schriftelijk jouw bezwaar mee aan de ambtenaar burgerlijke stand en dit binnen de 8 dagen nadat je jouw aangetekende brief ontvangen hebt In een aantal, uitzonderlijke, gevallen is een woonstcontrole niet nodig: bijv. bij een inschrijving in een woonzorgcentrum, bij de inschrijving van een gedetineerd, bij het inschrijven op een referentieadres, 8.3.2. Woonstcontrole Een gemeentelijk ambtenaar of wijkagent gaat ter plaatse en controleert of de aanvrage

Grondige woonstcontrole door politiemensen essentieel bij

Vanaf nu mag je pas een adreswijziging doorgeven bij de dienst bevolking als je al op het nieuwe adres woont. Door de 'digitale' woonstcontrole verloopt de administratie een pak sneller waardoor je op de dag zelf al een bezoekje kan krijgen van de wijkagent. Bovendien bant de nieuwe mobiele toepassing alle pa.. Een dossier voor woonstcontrole wordt opgestart bij de dienst Bevolking. Door de koppeling die Remmicom met de Wocodo-app heeft ontwikkeld, is het vervolgens mogelijk dit dossier digitaal door te sturen naar de wijkagent. Deze controleert het adres, stelt vast welke personen er aanwezig zijn, beantwoordt eventuele bijkomende vragen enzovoort Vanaf nu mag je pas een adreswijziging doorgeven bij de dienst bevolking als je al op het nieuwe adres woont. Door de 'digitale' woonstcontrole verloopt de administratie een pak sneller waardoor je op de dag zelf al een bezoekje kan krijgen van de wijkagent. Bovendien bant de nieuwe mobiele toepassing alle papierwerk dat normaal gepaard gaat met een adreswijziging

Wie weigert, krijgt toch de wijkagent op zijn of haar dak. Als we er na herhaalde pogingen niet in lukken om binnen te geraken, dan laten we een woonstcontrole uitvoeren door de wijkagenten Woonstcontrole. De wijkagent komt langs om na te gaan of je effectief op het aangegeven adres verblijft. Zijn verslag wordt overgemaakt aan de dienst burgerzaken. Verwerking. De dienst burgerzaken past, volgens het advies van de wijkagent, de adresgegevens aan in het rijksregister. Afhandelin van woonstcontrole door de wijkpolitie te garanderen. Bij een rondvraag hierover door mijn diensten enige tijd geleden bleek echter dat nog heel wat gemeenten niet over een dergelijke verordening beschikken of dat hun verordening verouderd is. Met het oog op een correcte e Na je aangifte, zal de wijkagent langskomen voor een woonstcontrole. De wijkagent gaat na of je effectief woont op het aangegeven adres. Na deze controle wordt je ingeschreven op het nieuwe adres en word je uitgenodigd om het adres op je identiteitskaart te laten aanpassen

Dan gebeurt er een woonstcontrole door de wijkagent. Na de woonstcontrole wordt je ingeschreven in het vreemdelingenregister en dan kan je de elektronische E-kaart kan aanvragen. De E-kaart heeft in principe een geldigheidsduur van vijf jaar tenzij je aangeeft voor een kortere periode in België te zullen verblijven Wijkagenten zone Polder voortaan met de i-pad op pad. Gedaan met papieren afprinten en inscannen, de wijkagenten van de zone Polder gaan voortaan met de i-pad op pad om woonstcontroles uit te voeren

Bij elke adreswijziging die een burger aangeeft, moeten de wijkagenten een woonstcontrole uitvoeren. Deze controles en de strijd tegen. Je wijkagent waakt over de leefbaarheid in de buurt. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt voor het melden van buurtgerelateerde problemen of geschillen. Je wijkagent komt ook bij je langs om de woonstcontrole uit te voeren wanneer je je laat inschrijven in de gemeente Hiermee kan alle administratie na een woonstcontrole door de wijkagent (bv. na domiciliewijziging door verhuis) digitaal worden afgehandeld én uitgewisseld. Geen papieren versie meer van het politieverslag, waardoor de berg papieren archivalia ook drastisch verminderd kan worden. Op termijn zullen de wijkagenten ook met een tablet op pad gaan Er zal een woonstcontrole plaatsvinden door de wijkagent. STAP 2: U vult per volwassene vanaf 21 jaar de inlichtingenbundel (te downloaden op deze pagina) volledig, correct én duidelijk leesbaar (vergeet uw handtekening op het voorblad niet!) in en stuurt een e-mail* naar bevolking@ravels.be met als onderwerp aanvraag inschrijving + uw naam

dat de kinderen in de gemeente naar school gaan of een woonstcontrole door een wijkagent. Hoe verloopt de procedure om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen? 1. Welke ambtenaar is bevoegd? 2. Schriftelijke verklaring 3.. Als je verhuist, moet je jouw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken in de gemeente van je nieuwe woonplaats. Procedure Aangifte Hier aanvragen Opgelet! Zorg ervoor da Na de aangifte van adreswijziging controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na een positieve woonstcontrole wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres. Het enige dat u dan nog moet doen, is een afspraak maken om uw e-ID en eventueel het trouwboekje te laten aanpassen woonstcontrole van de wijkagent wordt de persoon ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt hij/zij een Attest van Immatri-culatie (zie desbetreffende fiche). Handtekening van de betrokkene

De wijkagent kwam nog voor de crisis langs voor de woonstcontrole, kan ik nog langskomen in OostCampus om het adres op de chip van mijn identiteitskaart te laten aanpassen? Ja, dit kon tot voor kort niet meer door de maatregelen voor het indijken van de verspreiding van het Coronavirus, maar kan nu terug wel, op afspraak Wijkagenten Grimbergen testen tablets uit Die laatste zit namelijk in een testfase waarbij informatie over nieuwe buurtbewoners via een tablet te raadplegen valt. SHVM 04-12-19, 18:0 En door dat te vereenvoudigen en sneller te laten gebeuren, kunnen de wijkagenten zich meer met andere zaken bezighouden, en meer aanspreekbaar zijn. Sneller en minder fouten Doordat er geen dagen of weken meer over de woonstcontrole gaat, kunnen fouten beter vermeden worden, zegt burgemeester Steven Vandeput

Opmerking 3: Op het formulier is een ruimte voorzien om nuttige informatie mee te geven voor de wijkagent, zoals bv. lesuren en lesdagen, dagen en uren wanneer je thuis bent, speciale kenmerken van het pand (één bel voor meerdere bewoners), enz. Maak er gebruik van want dit zal de woonstcontrole vergemakkelijken Omwille van de coronamaatregelen raden wij je aan om adreswijzigingen online aan te vragen. De woonstcontrole door de wijkagent zal omwille van de maatregelen wel wat langer op zich laten wachten Na de aangifte volgt een woonstcontrole door de wijkagent. Hij of zij zal jouw adreswijziging moeten bevestigen. Vanaf de 4de werkdag na de controle kun je op het gemeentehuis je adres op je identiteitskaart laten wijzigen. Denk eraan dat je de pincode van je identitieitskaart kent of bij je hebt

De wijkagent maakte een negatief verslag op, Het is begrijpelijk dat het moeilijk is iemand waarvan de woonstcontrole negatief is, van dit feit op de hoogte te brengen per brief,. Hoe beperkter de mogelijke tijdstippen, hoe langer het kan duren vooraleer de wijkagent langskomt. STAP 3: Adres wijzigen op identiteitskaart. Na de woonstcontrole door de politie wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen

De wijkagent komt langs voor een woonstcontrole en de vaststelling van uw woonplaats. De wijkagent kan op verschillende momenten van de dag langskomen. Van zodra de wijkagent ons de woonstvaststelling terugbezorgt, verwerken wij deze gegevens in uw bevolkingsdossier Na de woonstcontrole door de wijkagent zal u terug uitgenodigd worden om de verdere stappen te ondernemen om uw verblijf wettelijk te regelen en u in het bezit te stellen van een al dan niet tijdelijke verblijfskaart. Voorwaarden De wijkagent wordt verwittigd van je adreswijziging. Hij komt ter plaatse vaststellen of je inderdaad op de aangegeven verblijfplaats woont. Bij een positieve woonstcontrole ontvang je van burgerzaken een uitnodiging voor de aanpassing van je elektronische identiteitskaart. Hiervoor dien je een afspraak te maken

-- de zogenaamde woonstcontrole waarbij de wijkagent komt kijken of jullie er wel echt wonen nog wel eens complicaties wil opleveren, met name als je niet thuis wordt aangetroffen. In jullie specifieke geval raad ik het af omdat j je vrouw niet illegaal wordt laten zijn en daarom uiterlijk internationale vrouwendag. Vervolgens vergezelden enkele mensen van Cipal Schaubroeck een wijkagent. Zo zagen ze snel wat er nog beter kon. In juni 2018 was er al een tweede versie van de applicatie. Meteen daarna krijgt de stad een melding dat de woonstcontrole werd afgerond. Waar het vroeger minimaal een week duurde om de klus te klaren,. Siegfried Bracke kreeg voor de tweede keer een wijkagent over de vloer voor een woonstcontrole in zijn nieuwe thuisstad Gent. Volgens het N-VA-Kame.. De wijkagent controleert of je effectief woonachtig bent op het adres. Na een positieve woonstcontrole krijg je een uitnodiging om je adres te wijzigen op de chip van je identiteitskaart (eID), kids-ID of verblijfskaart (eVK)

Adreswijziging: na woonstcontrole door wijkagent - Stad

 1. Blankenberge 20/05/2014 Kennismaking met de vernieuwde wijkdienst Het voorbije jaar onderging de wijkdienst van de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke een structurele wijziging. Sinds de oppensioenstelling in 2013 van drie wijkagenten, waaronder ook het diensthoofd commissaris Dirk Dhont, waait er een nieuwe frisse wind binnen deze afdeling van ons politiekorps
 2. De woonstcontrole wordt uitgevoerd door de wijkagent. Nadat de wijkagent 'een positief' heeft afgegeven aan de gemeente, wordt het vervolgtraject ingezet. Zorgverzekering in België of in Nederland? Dat is afhankelijk waar u gaat werken
 3. De wijkagent komt niet op afspraak. Gelieve zo ruim mogelijk aan te geven wanneer de wijkagent kan langskomen voor een woonstcontrole (bv. 's namiddags, vanaf 18u, wel of niet in het weekend,.
 4. Is de woonstcontrole positief, dan krijg je van de wijkagent een brief waarop vermeld wordt wat verder nog moet gebeuren om de adreswijziging helemaal in orde te brengen. Voor het wijzigen van het adres op de chip van jouw identiteitskaart, kan je zonder afspraak in het Onthaal terecht

Hoe verloopt de woonstcontrole als je je domicilieadres

Woonstonderzoek. De wijkagent doet de nodige vaststellingen omtrent de verblijfplaats en stelt een verslag op. De dienst burgerzaken gaat vervolgens over tot een inschrijving in de bevolkingsregisters op de datum waarop, bij woonstcontrole door de wijkagent, de nieuwe verblijfplaats werd vastgesteld Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens op een nieuwe plek gaat wonen.' Totaalpakket. De minister benadrukt wel voorstander te zijn van een 'totaalpakket' voor Molenbeek FEDERALE POLITIE DGR - INFORMATIE EN ICT BUSINESS UNIT POLICE MANAGEMENT ACCOUNTING VEILIGHEIDSMONITOR 2018 Tabellenrapport Finaal rapport Provincie West-Vlaandere Vanaf heden wordt de wijkagent terug ingeschakeld voor woonstcontrole. Identiteitskaarten - verblijfskaarten. Alle burgers zijn momenteel ingeschreven. Binnen de 14 dagen zal iedereen een uitnodiging ontvangen om het adres op de eID te plaatsen Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens op een nieuwe plek gaat wonen. De federale regering heeft Jambon aangesteld als coördinator om een totaalaanpak van het.

Na de positieve woonstcontrole wordt je adreswijziging verwerkt in het Rijksregister. Je bent dus wettelijk in orde. Na jouw aangifte komt jouw wijkagent op het aangegeven adres langs om vast te stellen dat je er effectief woont en dit binnen de 15 werkdagen Na de woonstcontrole door de wijkagent: je identiteitskaart met bijhorende pin-code. Dienst burgerzaken (op afspraak) Gemeentehuis (gelijkvloers) Gemeentepark 1, 2960 Brecht 03 660 25 50 bevolking@brecht.be. Openingsuren. MA. Op afspraak. DI. Op afspraak. WO. Op afspraak. DO. Op afspraak. VR De woonstcontrole is een lappendeken aan praktijken. Elke gemeente heeft eigen gewoonten en wettelijke verplichtingen worden genegeerd. wijkagent beslist of er wordt ingeschreven in plaats van de gemeente835. Hoofdstuk 11 - Verschil in behandeling: sociale en economische rechten Door de 'digitale' woonstcontrole verloopt de administratie een pak sneller waardoor je op de dag zelf al een bezoekje kan krijgen van de wijkagent. Bovendien bant de nieuwe mobiele toepassing alle papierwerk dat normaal gepaard gaat met een adreswijziging 1) Woonstcontrole In het verleden vond er een controle (door de wijkagent of gemeenteambtenaar) plaats indien men in België kwam wonen of verhuisde (binnen België). Via de nieuwe regelgeving zal er nu ook in geval bij verhuis naar het buitenland een controle plaatsvinden, waarbij wordt nagegaan of de betrokken persoon/personen wel degelijk vertrokken zijn

De wijkagent doet vervolgens controle. Na een positieve woonstcontrole wordt het kind ingeschreven op het adres van het pleeggezin. Verder moet hiervan niemand verwittigd worden. De officiële instanties krijgen de gegevens door via het Rijksregister en andere zaken. De wijkagent is belast met het verblijfplaatsonderzoek en voert binnen de 15 werkdagen na de aangifte de woonstcontrole uit. Bij de woonstcontrole moeten de betrokken personen en de referentiepersoon persoonlijk worden aangetroffen. Artikel 6. Als er geen twijfel bestaat over de adreswijziging, kan het dossier afgewerkt worden door d Comité P - Hom

Na een positieve woonstcontrole van de wijkagent wordt de persoon ingeschreven in het vreemdelingenregister en ontvangt hij/zij een Attest van Immatriculatie (zie desbetreffende fiche). Daarnaast heeft de betrokkene de volgende documenten overgelegd Vanaf 1 juni 2008 dienen burgers van de Europese Unie die bij de gemeente een verklaring van inschrijving aanvragen ('bijlage 19') door de gemeente onmiddellijk (d.w.z. zonder een voorafgaande woonstcontrole te laten uitvoeren) te worden ingeschreven in het wachtregister, dit in afwachting van de uitvoering van de woonstcontrole woonstcontrole door wijkagent - ondertekening verkla-ring en afgifte ontvangstbewijs - opvragen informatie bij DVZ - artificiële vertraging - wettelijke termijnen - art. 1476quater BW - gegrond Brussel 22 november 2018, nr. 2017/FA/545, noot J. BAELDE Wettelijke samenwoning - gemeentelijke praktijk

woonstcontrole wijkagent - JuridischForum

 1. Allereerst, de wijkagent brengt jou niet de 5 maanden kaart! Als de woonstcontrole goed is bevonden dan geeft de wijkagent dat door aan het gemeentehuis waar je je hebt ingeschreven. Vervolgens hoor je dan van het Gemeentehuis een uitnodiging te krijgen om je verrblijfsvergunning op te halen! Let op
 2. Na de woonstcontrole door de wijkinspecteur wordt de inschrijvingsdatum de datum waarop de aangifte van adreswijziging is Controlebezoek wijkagent. Verdieping. Invullen als het om een appartement gaat. Huidige bewoners. Indien er al andere personen op dit adres zijn ingeschreven geef dan het aantal, de naam, het.
 3. Na een woonstcontrole van de wijkagent (enkele dagen/weken later) ontvangt je gaststudent de identiteitskaart voor vreemdelingen, het zogenaamde vreemdelingenpasje. Het moet geldig zijn voor de hele periode van het verblijf hier, d.w.z. tot en met 12 juli 2020
 4. Als uit de woonstcontrole blijkt dat de burger niet op het opgegeven adres woont, moet volgens de overheid verhinderd worden dat die burger officieel ingeschreven raakt op dat adres. Sommige wijkagenten nemen die regels van de overheid ernstig en sommige wijkagenten willen aan het einde van de dag gewoon hun 'melkronde' klaar hebben
 5. Inzake de woonstcontrole wordt dus voorzien door de wet over de bevolkingsregisters, dit is volgens de Belgische overheid noodzakelijk om de accuraatheid van de bevolkingsregisters te garanderen, waarbij de informatie in de bevolkingsregisters de basis vormt van het sociaal en fiscaal Belgisch systeem
 6. Stap 2: Woonstcontrole door wijkagent. Na de inschrijving in het wachtregister en afgifte van de bijlage 19 volgt er een controle door de wijkagent. Die zal bevestigen of jouw klant ook werkelijk op het opgegeven adres woont

Bij woonstcontrole zal de wijkagent ook de controle op dit nummerplaatje uitvoeren. Je bent niet verplicht om het nummerplaatje van de gemeente te gebruiken. Je mag ook een eigen nummerplaatje naar eigen voorkeur op de aangegeven plaats aanbrengen. Burgerzaken . Gemeentecomplex Huise De wijkagent zal langskomen om na te gaan of u verblijft op het aangegeven adres. Stap 4: Verdere regeling. Na de woonstcontrole door de wijkagent zal u terug uitgenodigd worden om de verdere stappen te ondernemen om uw verblijf wettelijk te regelen en u in het bezit te stellen van een, al dan niet tijdelijke, verblijfskaart Voor de gemeente dat kan doen, moet er eerst een woonstcontrole gebeuren door de wijkagent om te zien of je wel echt woont waar je zegt dat je woont. De wijkagent geeft dat dan door aan de gemeente, die sturen een verslag op naar Brussel, wachtne op antwoord, dan krijg je een afspraak om je pasfoto's binnen te brengen + betalen voor je kaart en dan mag je ze 2 of 3 weken later gaan afhalen

Wijkagent politie.n

 1. Een lang verblijf is een verblijf van meer dan 3 maanden. Zo'n verblijf is steeds gebonden aan voorwaarden en varieert van geldigheidsduur naargelang het statuut dat je aanvraagt. Een groot verschil met het kort verblijf is dat je nu wel ingesc..
 2. Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens op een nieuwe plek gaat wonen. De regering heeft Jambon aangesteld als coördinator voor de aanpak in Molenbeek. Dit omdat er een directe link lijkt te zijn tussen de wijk en de aanslagen in Parijs
 3. Woonstcontrole door de wijkagent Deze controle dient zich te baseren op een onderzoek verricht door een wijkagent die hierover een verslag opstelt 15. Behalve in sommige grote steden, is de termijn redelijk. Af en toe wordt de wettelijk vooropgelegde termijn (van 8 werkdagen16) zelfs gerespecteerd
 4. ister benadrukt wel voorstander te zijn van een totaalpakket voor Molenbeek

Wijkagenten (en gemeenteambtenaren) zullen voortaan ook een woonstcontrole uitvoeren in geval van vertrek naar het buitenland. Nu gebeurt dat alleen als iemand in België komt wonen of verhuist. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat dat niet volstaat om (pogingen tot) sociale en/of fiscale fraude te verhinderen De wijkagent verricht binnen de 15 werkdagen na de aangifte een onderzoek naar de effectieve verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole word je ingeschreven op het nieuw adres in Tielt op datum van de aangifte. Na deze vaststelling ontvang je een document van de politie, hiermee meld je je aan bij de Dienst Bevolking Na de aangifte geeft de dienst bevolking de wijzigingsaanvraag door aan de wijkagent, die binnen 14 dagen een woonstcontrole uitvoert op het nieuwe adres. Na een positief verslag wordt de inschrijving bijgewerkt op datum van de aangifte. Twee werkdagen na de controle kan je je identiteitskaart laten aanpassen bij de dienst bevolking Participatief budget 2020: evaluatievergadering Het Participatief budget 2020 kende een groot succes bij de burgers. Op woensdag 10 februari 2021 wordt er een vergadering via Zoom georganiseerd om uw mening te kennen en deze eerste ervaring te evalueren De wijkagent verricht binnen de 15 werkdagen na de aangifte een onderzoek naar de effectieve verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole word je ingeschreven in de nieuwe gemeente op datum van de aangifte. Na deze vaststelling ontvang je een document van de politie, hiermee meld je je aan bij de Dienst Bevolking

Wijkagenten politie

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen Contact Groentemarkt 1, Lokeren burgerzaken@lokeren.be 09 340 94 41 Enkel op afspraak Locatie Beste, Het beste wat je kunt doen is naar de gemeente waar uw vriendin woont gaan en naar de dienst Bevolking. Zij hebben daar lijsten van documenten welke u moet inleveren. U gaat waarschijnlijk door de wijkagent een woonstcontrole krijgen ( formaliteit) en dan ontvangt u een verblijfsvergunning. Dit is geldig voor 6 maanden Na de woonstcontrole door de wijkagent kom je 2 dagen later naar de dienst burgerzaken om je adresgegevens in de microchip aan te passen. Hiervoor moet je wel je PINcode kennen! Elektronische handtekening Vanaf je achttiende verjaardag ben je gemachtigd om een elektronische handtekening te plaatsen De wijkagent komt controleren of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na woonstcontrole word je ingeschreven op het nieuwe adres en dien je langs te komen bij de dienst Burgerzaken om je adres op je identiteitskaart te veranderen. Hiervoor heb je de pincode nodig van je identiteitskaart. Minderjarigen Verhuizen naar België. Verhuizen naar België kan, zeker wanneer u dichtbij de grens woont, zeer aantrekkelijk zijn.Maar daar hoeven wij u niet op te wijzen. En hoewel verhuizen naar België qua afstand lijkt op een binnenlandse verhuizing, verhuist u toch naar het buitenland. En dat vraagt altijd om extra aandacht

Video: Mag de politie bij mij thuis binnen komen? WAT WA

Officiële website van stad en OCMW Sint-Niklaas. Hier vind je alle info over onze diensten en producten, het laatste nieuws van de stad en doorverwijzingen naar nuttige info van partners Deze kunnen pas afgeleverd worden na de woonstcontrole van de wijkagent. Koopt u een wagen in België of wil u hem invoeren vanuit het buitenland, dan moet u een Belgische nummerplaat aanvragen. Uw nummerplaat wordt thuisbezorgd met de post. Hiervoor betaalt u 20 euro Binnen de acht werkdagen na je verhuis moet je de adreswijziging doorgeven aan je (nieuwe) gemeente. Je hebt de keuze: Ga langs bij Burgerzaken. Geef de adreswijziging digitaal door via het e-loket . Als de adreswijziging voor je hele gezin geldt, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van je g.. Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens op een nieuwe plek gaat wonen. Maatschappelijke plicht De minister benadrukt wel voorstander te zijn van een totaalpakket voor. De wijkagent komt langs en bezorgt u een bevestiging van de woonstcontrole. Meebrengen. verblijfskaart en/of paspoort; pincode voor aanpassen verblijfskaart; brief wijkagent

Woonstcontrole, maar bel defect - buitenlandsepartner

Door de coronamaatregelen voeren onze politiediensten momenteel geen woonstcontrole uit. Na de aangifte komt de wijkagent kijken of je effectief op dat adres woont en ontvang je van de gemeente een uitnodiging om zo snel mogelijk langs te komen bij de dienst bevolking voor het aanpassen van de identiteitskaart(en) Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens gaat wonen. Tot we weten wie er allemaal is. Dat zei minister Jambon daarover eind in november in Het Nieuwsblad. Maar die systematische huis-aan-huiscontroles komen er niet, want de gemeenten zien het niet zitten Op 15 april 2012 gebeurde er een positieve woonstcontrole voor de man op het adres X aan de eerste verdieping, in Deurne. Hij is evenwel al sinds 1 april 2011 ingeschreven op dit adres De wijkagent zal via een woonstcontrole vaststellen of je er effectief woont. Na verwerking van het verslag van de woonstcontrole word je ingeschreven en word je desgevallend uitgenodigd om je adres aan te passen op je verblijfsdocument

Veelgestelde vragen over verhuizen Verhuis Verhuizen

• Daarna zal de wijkagent een woonstcontrole doen en je een groene kaart geven • Na 8 dagen kom je met de groene kaart, de eID-kaarten van alle personen die mee verhuizen én pincodes naar de snelbalie van 't Huis van de gemeente om de registratie officieel te maken. • Vanaf dan woon je officieel op je nieuwe adres In de meeste gevallen zal een opvolgingsafspraak nodig zijn (bv. na de woonstcontrole door de wijkagent). Komt je liever persoonlijk langs om jouw verblijfsmogelijkheden te kennen? Maak dan online een afspraak. Tijdens jouw bezoek kan je dan ook een afspraak als nieuwkomer vragen. Contact. Vreemdelinge De medewerker van de dienst bevolking zal dan zo snel mogelijk de wijkagent informeren zodat hij een woonstcontrole kan uitvoeren. Hiervoor is het handig dat wij uw gsm-nummer kunnen doorgeven aan de wijkagent zodat hij u kan bellen indien u niet thuis bent zodat hij op een ander moment kan terugkomen

De hoofdverblijfplaats Belgium

koppeling met onze Digitale Woonstcontrole; een webtoepassing die de volledige communicatie tussen uw dienst en de wijkagent digitaliseert en automatiseert. U bent in real time op de hoogte van de status van de controle en het advies wordt geheel automatisch teruggekoppeld. Interesse in Vreemdelingen? Contacteer: sales@remmicom.be of 016 68 02 2 Ook de woonstcontrole door de wijkagent laat vaak langer op zich wachten dan de wettelijke termijn van twee weken. De slechte ervaring met de administratie in Brussel-Stad ondermijnt de economische aantrekkelijkheid ervan, zegt René Konings, bij Agoria verantwoordelijk voor Brussel Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na een positieve woonstcontrole wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres. Vervolgens moet u een afspraak maken voor de afhandeling van uw adreswijziging

Digitale woonstcontrole: geef je adreswijziging pas door

Een woonstcontrole, zoals de wijkagent dat doet wanneer je ergens op een nieuwe plek gaat wonen. 'Ook onderwijs en gelijke kansen' De minister benadrukt wel voorstander te zijn van een totaalpakket voor Molenbeek. Niet alleen het ­repressieve apparaat moet beter. Het. Een tweede verplaatsing was nodig nadat de wijkagent ter plaatse kon vaststellen dat betrokkenen effectief verbleven op het aangegeven adres. Heden is enkel de verplaatsing naar het AC na controle door de wijkagent noodzakelijk. De aanvraag van de woonstcontrole kan namelijk via de website. meer info; dienst: bevolkin

 • Rabarber spritz.
 • Colluviaal.
 • Harry Belafonte Calypso.
 • Infinity symbol tattoo.
 • Sint Ursula Instituut Onze Lieve Vrouw Waver uniform.
 • El Monte RV af 33.
 • Meal prep recepten Vegetarisch.
 • Onmiddellijke echolalie.
 • Sta op stoel vergoeding IZA.
 • Bloemen Erpe Mere.
 • OnePlus Chinese government.
 • Webp alt tag.
 • Van der Valk Oostkamp Restaurant.
 • Ahsoka Tano actor.
 • Filmkamp Cinema ZED.
 • Chronische Lyme.
 • Joseph Williams Lion King.
 • Rendre Vertaling.
 • Super 8 film scanner huren.
 • Australische dieren lijst.
 • Dunlop H7 Xenon look.
 • Ervaringen draagdoek.
 • Blauwalg Bovenwater.
 • Brown eyeliner look.
 • Bndestem Zeeland.
 • Morning after pil gratis.
 • USC sporten.
 • Warmte onder overkapping.
 • Helicobacter pylori gewichtstoename.
 • Cloud icon.
 • Sparta Rotterdam Selectie 2019 2020.
 • Luizenmelk van auto verwijderen.
 • Feenstra cruise Donau.
 • NAFT werksokken.
 • Schapendoes pups te koop belgië.
 • Hoe kopiëren en plakken op Facebook.
 • Duitse herder blauwe ogen.
 • Botafbraak kaak.
 • Papegaaiduikers IJsland juni.
 • Obstipatie verhelpen.
 • Kolkert Slingeland.