Home

Wat is alcohol Wikipedia

Alcohol - Wikipedia

Alcohol kan verwijzen naar: alcohol (stofklasse) - in de scheikunde: een groep van stoffen gekenmerkt door de aanwezigheid van de hydroxylgroep; ethanol (C 2 H 5 OH) - in het dagelijks spraakgebruik: de specifieke alcohol die voorkomt in alcoholhoudende dranken; alcoholische drank - als pars pro toto elke drank die alcohol beva Een alcoholische drank is een drank die alcohol bevat. Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit: granen - zoals gebruikt voor bier en sake vruchten - zoals druiven voor wijn melasse - diverse overige dranken aardappel - voor wodka Indien het resultaat uit de vloeistoffen wordt gedestilleerd, wordt er een sterk alcoholische drank verkregen In chemistry, alcohol is an organic compound that carries at least one hydroxyl functional group bound to a saturated carbon atom. The term alcohol originally referred to the primary alcohol ethanol, which is used as a drug and is the main alcohol present in alcoholic beverages. An important class of alcohols, of which methanol and ethanol are the simplest members, includes all compounds for which the general formula is CnH2n+1OH. Simple monoalcohols that are the subject of this. Alcohol ontstaat door het gisten van suikers die in vruchten en granen zitten. Bij het gisten worden suikers en granen omgezet in alcohol en koolzuurgas. Het koolzuurgas zijn belletjes en die zitten bijvoorbeeld in bier en champagne

Alcoholische drank - Wikipedia

From Wikipedia, the free encyclopedia Isopropyl alcohol (IUPAC name propan-2-ol; also called isopropyl, isopropanol, or 2-propanol) is a colorless, flammable chemical compound (chemical formula CH 3 CHOHCH 3) with a strong odor Wat is alcohol? Alcohol ontstaat door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Gist is een micro-organisme dat suikers in vruchtensap verandert in alcohol en koolzuurgas. Door gisting kan een alcoholpercentage van maximaal 15% ontstaan. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd In het Nederlands: een simpel en een-zin antwoord is alcohol ketonatus is alcohol die door gebruik van een ketone (meestal is butanon in Nederland gebruikt) zijn geur veranderd is om het ondrinkbaar te maken.Het zou dus niet gebruikt zijn om te drinken (waarom willen mensen 96% alcohol drinken is wel buiten mijn verstanding maar ja) Alcohol is een vloeistof zonder kleur, die net zo goed kan branden als spiritus. Eigenlijk ziet het er hetzelfde uit als water, maar de smaak is absoluut niet hetzelfde. Alcohol wordt gebruikt in verschillende dranken, zoals bier, wijn en sterke dranken zoals rum en jenever. Hoeveel alcohol er in een drankje zit, verschilt per drankje Alcoholism is, broadly, any drinking of alcohol that results in significant mental or physical health problems. Alcoholism is not a recognized diagnostic entity. Predominant diagnostic classifications are alcohol use disorder or alcohol dependence ().. Excessive alcohol use can damage all organ systems, but it particularly affects the brain, heart, liver, pancreas and immune system

Alcohol 120% is an optical disc authoring program and disk image emulator created by Alcohol Soft.. Alcohol 120% can also mount disc images, with support for their proprietary Media Descriptor Image (.mds/.mdf) disc image format.It is capable of converting image files to the ISO format.Alcohol Soft has cited it will not be developing an image editor for Alcohol 120% Wat is alcoholisme? Alcoholisme is een verslaving aan alcohol. Veel mensen genieten met enige regelmaat van een glaasje wijn of een koud biertje, maar bij sommigen loopt dit gebruik uit de hand. Gematigd gebruik van alcohol is niet ongezond en kan de gezondheid zelfs ondersteunen,. Alkohol is 'n koolwaterstofderivaat ('n organiese koolwaterstofverbinding wat ook ander elemente as koolstof (C) en waterstof (H) bevat) met die kenmerkende -OH-groep (hidroksielgroep) wat aan 'n koolstofatoom verbind is, en wat die algemene formule C n H 2n+1 OH of C n H 2n+2 O het. Die IUPAC-name van verbindings in hierdie homoloë reeks word van die ooreenstemmende alkane afgelei; die -aan. Alcohol is het meest gebruikte middel in onze samenleving. Het is een verdovend middel

Geestelijke afhankelijkheid alcohol. Geestelijke afhankelijkheid wil zeggen dat je het idee hebt niet zonder alcohol te kunnen. Je denkt dat je alleen kunt ontspannen met alcohol, of dat je alleen gezellig en sociaal kunt doen wanneer je gedronken hebt. Of je gebruikt alcohol om (andere) problemen even te kunnen vergeten Alcohol is een natuurproduct dat ontstaat door gisting van gerst (bier) of druiven (wijn). Dit natuurlijke gistingsproces stopt bij ongeveer 15% alcohol. Dit wordt zwak alcoholhoudende drank genoemd. Door verhitting en afkoeling van zwakalcoholhoudende drank (distilleren) kunnen hogere alcoholpercentages ontstaan, dit is dan sterke drank Wat voel je van alcohol? Het drinken van alcohol heeft een direct effect op je lichaam. De alcohol komt immers in de bloedbaan terecht en wordt zo in je lichaam verspreid. Na een 10-tal minuten bereikt het de hersenen en worden de eerste effecten voelbaar. Meer over hoe alcohol verwerkt wordt Alcohol is classed as a 'sedative hypnotic' drug 2, which means it acts to depress the central nervous system at high doses. At lower doses, alcohol can act as a stimulant, 3 inducing feelings of euphoria and talkativeness, but drinking too much alcohol at one session can lead to drowsiness, respiratory depression (where breathing becomes slow, shallow or stops entirely), coma or even. Dat komt omdat vrouwen over het algemeen minder wegen en minder lichaamsvocht hebben. De concentratie alcohol in het lichaam is daardoor hoger. Verder kan de lever van de vrouw minder alcohol verwerken dan die van de man. Er blijft meer alcohol in het bloed zitten. Het is verstandig om ook een glas water te drinken als je een glas alcohol drinkt

De overheid probeert problematisch alcoholgebruik te voorkomen door wetgeving en voorlichting over alcohol en alcoholgebruik. Alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Regelmatig drinken kan tot hersenbeschadiging, ziektes en alcoholverslaving (alcoholisme) leiden The alcohol used in alcoholic drinks is known as ethanol or grain alcohol. Grain alcohol is generally made through a process called fermentation. In fermentation, bacteria change sugar to make ethanol or vinegar. Other kinds of alcohol are usually harmful to drink, so the only kind of alcohol used in alcoholic drinks is grain alcohol

IUPAC nomenclature is used when describing more complex alcohols.. In common usage, alcohol often means ethanol or grain alcohol. (See also: alcoholic proof). Other commonly used alcohols include: Isopropyl alcohol (sec-propyl alcohol, propan-2-ol, 2-propanol) H 3 C-CH(OH)-CH 3, or rubbing alcohol; ethylene glycol (ethane-1,2-diol) HO-CH 2-CH 2-OH, which is the main substance in antifreez Methanol, also known as methyl alcohol amongst other names, is a chemical with the formula C H 3 O H (a methyl group linked to a hydroxyl group, often abbreviated MeOH). It is a light, volatile, colourless, flammable liquid with a distinctive alcoholic odour similar to that of ethanol. A polar solvent, methanol acquired the name wood alcohol because it was once produced chiefly by the. The most commonly known reason for the law behind the legal drinking age is the effect on the brain in adolescents. Since the brain is still maturing, alcohol can have a negative effect on the memory and long-term thinking. Alongside that, it can cause liver failure, and create a hormone imbalance in teens due to the constant changes and maturing of hormones during puberty Alcoholic proof is a measure of how much ethanol there is in an alcoholic drink.It is commonly used the world over, on the basis that 100 degrees proof is the equivalent of 50 % alcohol by volume (ABV or Alc/Vol). In the United States, it is double the percentage of ABV Bel 0900-1995 (10 ct/pm) voor een persoonlijk gesprek. Op alcoholinfo.nl vind je alles over alcohol. Informatie, (opvoed)tips en meer

Alle alcohol gedronken tijdens een zwangerschap kan hersenbeschadigingen veroorzaken bij de baby. Als een zwangere vrouw wat kan leiden tot gedragsproblemen. Lichamelijke verschijnselen van FAS zijn onder andere: kleine oogspleetjes, afgeplat philtrum (neusgootje tussen neus en lippen), dunne bovenlip. Met dank aan de FASstichting voor deze. Wat is een alcoholpoli? Jongeren die teveel drank ophebben en daardoor bijvoorbeeld bewusteloos zijn geraakt, worden behandeld in een alcoholpoli. Er zijn meerdere alcoholpoli's in Nederland Foetaal Alcohol Syndroom (FAS): symptomen en behandeling Wat is het foetaal alcohol syndroom (FAS) en wat zijn de kenmerken van FAS? Voor ongeboren kinderen is alcohol een gifstof. Zelfs bij matige blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap, kunnen er onomkeerbare effecten optreden

Alcohol komt tot stand bij de gisting of fermentatie van natuurlijke suikerhoudende producten waarbij een katalysator wordt gevoegd, gewoonlijk gist. Meer over hoe alcohol wordt gemaakt en wat voor ingrediënten er zoal in bier, wijn en sterkedrank zitten Effect van alcohol op de maag. Een nachtje flink doorhalen met flink wat biertjes of wijntjes kan zomaar hangend boven de wc-pot eindigen. Je maag is niet gewend aan alcohol en als je dan opeens een sloot alcohol in je maag hebt, kan je maagvlies geprikkeld raken. Zelfs zodanig dat je misselijk wordt en moet overgeven om alle ellende kwijt te.

(organic chemistry, countable) Any of a class of organic compounds (such as ethanol) containing a hydroxyl functional group (-OH).· (colloquial) Ethanol.· (uncountable) Beverages containing ethanol, collectively. 2013 June 22, Snakes and ladders, in The Economist, volume 407, number 8841, page 76: Risk is everywhere. From tabloid. Wat doet de overheid om overmatig alcoholgebruik terug te dringen? En vanaf welke leeftijd kunt u alcohol kopen Je bent niet van de één op de andere dag verslaafd aan alcohol. Dat is een proces waar jaren overheen gaat. Bij het ontwikkelen van een verslaving zie je in de loop van de tijd de volgende verschijnselen optreden: Je gebruikt alcohol om de positieve effecten te voelen. Je krijgt een sterkt verlangen naar drank. Je raakt er lichamelijk aan gewend Hoeveel alcohol is teveel? Bingedrinken is zoveel drinken dat het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille stijgt. Dit komt bij mannen neer op 6 glazen in 2 uur en bij vrouwen op 4 glazen in 2 uur. Maar als je veel glazen in een iets langere tijd drinkt kan ook 0,8 promille bereikt worden doordat de alcohol gaat stapelen in het lichaam

Waarom is alcohol extra slecht voor jongeren? De volgende redenen maken gebruik van alcohol door jongeren extra riskant: Jongeren zijn nog in de groei. Als je nog niet volgroeid bent, weeg je minder en bereik je bij dezelfde hoeveelheid alcohol een veel hoger promillage dan een volwassene; Als je opgroeit zijn diverse organen nog in ontwikkeling Wat is het verschil tussen alcoholvrij en alcoholarm bier? Alcoholvrij en alcoholarm bier kunnen op twee manieren gemaakt worden: Door de vergisting aan te passen waardoor er weinig alcohol ontstaat. Door de alcohol te verwijderen uit het vergiste bier. Alcoholvrij bier. Alcoholvrij bier mag maximaal 0,1% alcohol bevatten Alcohol withdrawal (also called alcohol withdrawal syndrome) is medical problem.It is a set of symptoms that can happen when a person who has drunk alcohol for a long time stops drinking. It can also happen when a person starts drinking less than they used to. Alcohol withdrawal can be very dangerous.In the worst cases, it can even kill a person

Verlangen naar alcohol. De drinker kan zeer sterk verlangen naar alcohol en onrustig worden als aan dat verlangen niet tegemoet kan worden gekomen. Optreden van black-outs. Bij een black-out vergeet je wat er tijdens de roes gebeurd is. Je weet bijvoorbeeld niet meer hoe je thuis gekomen bent Jongeren die alcohol drinken, gedragen zich sneller agressief, asociaal en crimineel. Alcohol verdooft, en zorgt ervoor dat je minder de grenzen voelt van wat goed of verstandig is. Zo is er meer kans op agressie en ongelukken. Jongeren kunnen langer doordrinken dan volwassenen. Ze worden niet moe van alcohol

Alcohol overdose causes even more severe depressant effects (inability to feel pain, toxicity where the body vomits the poison, and finally unconsciousness or, worse, coma or death from severe toxic overdose). These reactions depend on how much is consumed and how quickly Verkoopverbod alcohol aan jongeren. Het is verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dit staat in de Drank- en Horecawet. Het doorgeven van alcohol (wederverstrekking) aan een minderjarige wordt in de nieuwe Drank- en Horecawet strafbaar Vodka is an alcoholic drink that is usually about 40% alcohol. It is clear (but can be flavoured), though it is sometimes mixed with other liquids before people drink it. It was first popular in the Slavic countries of Eastern Europe then it came to the Turkic countries like Kazakhstan or Turkmenistan, after being invented in Poland or in Russi

Alcohol is een verslavende drug en brengt daarom flink wat risico's met zich mee. In het algemeen geldt hoe hoger de totale consumptie van alcohol, hoe groter het risico op schade. Maar ook: hoe meer alcohol per keer wordt gedronken, des te ernstiger de schade (de aandoening of verwonding) Wood alcohol can be used as a fuel source for a propane or natural gas burner and can also be used as an antifreeze as well. Distilling wood is an efficient way to turn old scraps of wood into something useful. Wood alcohol is the liquid chemical that is harvested from wood when it is distilled. Wood alcohol may also be used to produce biodiesel Alcohol treatment is broken into three sections, consisting of: Detoxification. The first stage in alcohol addiction recovery is detoxification. This phase should be completed with the help of medical professionals due to the potential for serious, uncomfortable withdrawal symptoms Statistics on Alcohol Addiction & Use in the US. According to the 2017 National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 51% of the population aged 12 and older reported binge drinking in the past month.. Binge drinking is defined as 5 or more drinks for males and 4 or more drinks for females on at least one day in the past month; heavy alcohol use means binge drinking for 5 or more days in the.

Alcohol - Wikikid

 1. The alcohol abuse definition is similar to alcoholism in that in both cases alcohol is causing harm to the drinker's life and those around them. The difference is that those who abuse alcohol, but are not yet alcoholics, typically can put some limitations on their drinking and they have not yet become physically addicted to alcohol
 2. der te drinken, eigen hulpverlener. No-nonsense informatie, zelftest, anoniem contact met anderen via het forum. Gratis antwoord op uw vraag (e-consult
 3. Nu de alcoholleeftijd in Nederland naar 18 is gegaan, wat is de alcoholleeftijd in Duitsland? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland
 4. ating any excess sawdust that might be caught within the grain

Fetale alkoholsindroom of FAS is 'n gebrek wat aan 'n menslike embrio toegedien word indien die gasmoeder alkohol tydens swangerskap inneem. Dit is die algemeenste voorkombare vorm van intellektuele gestremdheid in die wêreld, en tog is dit 'n ernstige openbaregesondheidsprobleem in Afrika en spesifiek in die Wes-Kaap.. FAS beskryf kinders wat groeivertraging en fisiese abnormaliteite en. Continued Alcohol Use Disorder Effects. Even if your case is mild, it can have a serious impact on your physical and mental health.Often, AUD causes other problems that you try to avoid by drinking

Alcohol (drug) - Wikipedia

Wat is de temperatuur van de zon? De temperatuur van de zon bedraagt op het oppervlakte zo'n 4500 tot 6500 Kelvin, in graden omgerekend is dat ongeveer 4230 tot 6230 graden Celsius. In de kern van de zon, waar waterstof in helium wordt omgezet, is de temperatuur met maar liefst 15,7 miljoen Kelvin veel hoger Alcohol manufacturers have written to NITI Aayog asking for reduction in import duty. Anticipating shortage of domestic supplies, they have sought a reduction in duty to make it cost-effective for them to import Extra Neutral Alcohol from global markets. Extra Neutral Alcohol (ENA) is the primary raw material for making alcoholic beverages Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier Grain alcohol is a purified form of ethyl alcohol (ethanol) made from the distillation of fermented grain. The ethanol is produced via fermentation of sugars in the grain by yeast prior to repeated distillation or rectification. The term grain alcohol may be used to refer to any ethanol produced from grain or another agricultural origin (as in beer or vodka) or it may be reserved to describe.

simpleshow owns this media and has licensed it for reuse with attribution under the below-described Creative Commons license. This is in accordance with the Wikimedia Commons licensing policy. User:Simpleshow foundation is the account for this organization, but please contact the organization through their website with questions rather than asking here in Wikimedia Commons Get the facts about alcohol's ingredients and the processes involved in its production. How is alcohol made? The type of alcohol in the alcoholic drinks we drink is a chemical called ethanol.To make alcohol, you need to put grains, fruits or vegetables through a process called fermentation (when yeast or bacteria react with the sugars in food - the by-products are ethanol and carbon dioxide) Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation. old version code. alcohol dependent or alcoholics risky sexual behaviors, unintended pregnancies, miscarriage and stillbirth more than 38 million u.s. adults binge drink binge drinkers average 8 drinks per binge if y(i)u choose to drinh. do so in moderation no one should begin drinking or drink more frequently based on potential health benefits upto i drink

Wat is alcohol? - ALCOHOLinfo

Alcoholics Anonymous is an international fellowship of men and women who have had a drinking problem. It is nonprofessional, self-supporting, multiracial, apolitical, and available almost everywhere Je kunt WikiKids alleen bewerken als je een account hebt geregistreerd.; Zoek in de balk bovenaan deze pagina of het artikel dat je wilt maken al bestaat. Klik hier om een nieuw artikel aan te maken.. Je kunt ook een van onze beginnetjes uitbreiden.; Of kijk eens op de lijst met gewenste artikelen.; Kom je er niet uit Cetearyl alcohol is a fatty alcohol used in many lotions, shampoos, and conditioners. It's an effective emollient, keeping moisture in your skin or hair, and helps to keep the oil and water. While alcohol inks are widely available from craft suppliers, homemade alcohol ink can also be used. However, the homemade ink may not bond as well to non-porous surfaces. The colors may not be as vibrant either. To make the ink, a higher strength solution of rubbing alcohol is recommended—at least 90 percent Rubbing alcohol is also known as cleaning alcohol because of its use in removing germs, bacteria, and ingrained dirt. Made from 70% isopropyl, the rest of the solution is mixed with water so it doesn't evaporate quickly on the skin. It's the second most common kind of alcohol that we use, with the first being drinking alcohol. Denatured alcohol

Ethanol - Wikipedia

Wikimedia Belgium ondersteunt Wikipedia in België / Wikimedia Belgium soutient Wikipedia en Belgique / Wikimedia Belgium unterstützt Wikipedia in Belgien. Wikipedia est un projet de la Wikimedia Foundation / Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation / Wikipedia ist ein Projekt der Wikimedia Foundation. old version cod Most alcohols mix readily with water, enabling them to scoop up small amounts of water in, say, gasoline. Alcohol and gasoline mix readily. Water and gasoline do not. Perdido October 31, 2012 . My vet put isopropyl alcohol on my dog's paw pads when she had fever. She said that it was to keep her cool Antabuse and alcohol risk - Antabuse farmaco wikipedia - What is the drug antabuse used for - Laughlin Entertainer Vital Vitamins (@myvitalvitamins) December 23, 2019 from Twitte Isopropyl alcohol is most popularly known as the alcohol that is used in rubbing alcohol. Aside from this, isopropyl alcohol has other uses, which we will discuss later on

Alcoholmisbruik - Wikipedia

{items:[{project:en.wikipedia,article:Alcohol_and_cancer,granularity:daily,timestamp:2018020100,access:desktop,agent:spider,views:16. Long-term excessive alcohol use is not only dangerous while you take Cialis, it also increases your risk of many health problems, including heart disease, obesity, and early dementia Exactly today I haven't had a single drop of alcohol or coffee in 27 months. A couple of my friends on Facebook & Twitter asked me to write about my experience, so here it is, in a nutshell

Wat is het verschil tussen softdrugs en harddrugs, wat is

Isopropyl alcohol - Wikipedia

 1. {items:[{project:en.wikipedia,article:Alcohol_and_cancer,granularity:daily,timestamp:2018020100,access:desktop,agent:user,views:86.
 2. {items:[{project:en.wikipedia,article:Alcohol_and_cancer,granularity:daily,timestamp:2017020100,access:desktop,agent:user,views:71.
 3. {items:[{project:en.wikipedia,article:Alcohol_and_cancer,granularity:daily,timestamp:2017040100,access:desktop,agent:spider,views:24.
 4. The alcohol is Malt alcohol, or the same sort of alcohol that you would find in beer, and it is derived from grains. When you read a label on a beverage like this, know that MALT means grain. Even the beverages termed 'wine coolers' (do they even.
 5. Because alcohol boils at a lower temperature than water, you can collect the evaporated alcohol, separating it from the water. Most vodka is 30 to 40 percent ABV

Alcohol - Feiten - drugsinfoteam

 1. {items:[{project:en.wikipedia,article:Alcohol_and_cancer,granularity:daily,timestamp:2016040100,access:desktop,agent:user,views:74.
 2. Although they have fewer calories, many light beers have almost as much alcohol as regular beer—about 85% as much, or 4.2% versus 5.0% alcohol by volume, on average. Check the alcohol content of your beverage. Malt beverages are not required to list their alcohol content on the labels, so you may need to visit the bottler's Web site
 3. dkét dátum szerepel a neten. Az angol Wikipediában hosszas magyarázat van arra, hogy miért a 25-ét írták be, de az is világos, hogy megdönthetetlen bizonyíték nincs egyik mellett sem, mert a halotti anyakönyv állítólag nem tér rá ki(!?)
 4. Wikipedia volunteers are special. They hail from all across the globe, representing every professional and personal experience one can imagine. They donate tons of hours per year to writing and editing Wikipedia. Without them, we would not exist. We can't thank them enough - but we're trying

Wat is alcohol ketonatus? (What is alcohol ketonatus

 1. Afaan Ingiliffaa: ·alkoolii· dhangala'aa nama macheessu··organic chemistry countable Any of a class of organic compounds (such as ethanol) containing a hydroxyl functional group (-OH). (uncountable) An intoxicating beverage made by the fermentation of sugar or sugar-containing material
 2. Ben je ook gestopt met alcohol? Dan ben ik heel benieuwd naar jouw verhaal! Als je op deze pagina je e-mail invult, zou ik je graag wat vragen willen mailen om daar vervolgens (anoniem) een stukje over te schrijven. Dan helpen we samen eventuele twijfelaars over de streep
 3. Az Alcohol You (magyarul: Felhívlak) ROXEN román énekesnő dala, mellyel Romániát képviselte volna a 2020-as Eurovíziós Dalfesztiválon.A dal a március 1-én rendezett román nemzeti döntőben, a Selecția Națională-ban nyerte el az indulás jogát, míg az előadóról a román közszolgálati televíziótársaság belső kiválasztással döntött
 4. Alcohol and diabetes can be a tricky subject. For some people, having a few drinks at home or in the pub is part of everyday life. And having diabetes shouldn't get in the way of this unless this has been advised on medical grounds
 5. Op de rijksweg Diest-Leuven viel een 65-jarige man uit Diest zaterdagavond op door zijn rijstijl. De politie vond in zijn auto lege bierblikjes. De man was onder invloed van alcohol en moest zijn.

Celebrities Who Have Aged GracefullyOctaanzuur - WikipediaHoeveel alcohol is in een fles van de coronaStreptokokken - WikipediaDag 21: stilstaan bij jezelf
 • Schilder van het moderne leven.
 • Wikipedia hafencity hamburg.
 • Huisvredebreuk met sleutel.
 • Week van de Lentekriebels ouderbrief.
 • Vlindermes kam.
 • Nodejs static.
 • Edit movies online.
 • Lightspeed Support.
 • Madeira inwoners.
 • The Deuce IMDb.
 • YouTube monetization requirements.
 • Photobooth auto.
 • Waterpomp Klein.
 • Opvlamming colitis herkennen.
 • Zwanger en werken met röntgenstraling.
 • Hoeveel zout per dag bij hoge bloeddruk.
 • Zeeman polo.
 • UFO Lights Out.
 • Volvo financiering 0% rente.
 • Verbouwing herenhuis blog.
 • Opklapbaar bureau zelf maken.
 • Sonneveld plastisch chirurg Hoogeveen.
 • Fijne maandag herfst.
 • MiG 25BM.
 • Allée des Baobabs.
 • Lipemia retinalis.
 • Wii Fit spellen.
 • Pergola met doek 4x4.
 • Gevulde kipfilet BBQ.
 • Best PC cleaner Reddit.
 • Xbox resetten zonder beeld.
 • Industriesteden Engeland.
 • Singer naaimachine antiek serienummer.
 • Darth Vader Lego set.
 • John Cena.
 • Mengsmering verhouding 70cc.
 • Johnny Hallyday leeftijd.
 • De Slimmerick Epe.
 • Police Academy cast.
 • Tabel lijnen verwijderen Word.
 • Corallium Dunamar by Lopesan Hotels.