Home

Aanhalingstekens citaat

Antwoord. Er zijn geen vaste regels voor het gebruik van enkele of dubbele aanhalingstekens. Traditioneel werd aangeraden om bij letterlijk citeren dubbele aanhalingstekens te gebruiken, maar het is tegenwoordig ook gebruikelijk om enkele aanhalingstekens te gebruiken Bij een citaat binnen een citaat. Als binnen een citaat (met dubbele aanhalingstekens) nog een keer geciteerd wordt, worden ter onderscheiding enkele aanhalingstekens gebruikt: Anneke zei: Mijn collega is erg ongeduldig. Hij riep gisteren wel drie keer: 'Kan dat niet sneller!?' Hij maakt me nerveus. Bij woorden die naar zichzelf verwijze Als een hele zin geciteerd wordt, begint het citaat met een hoofdletter en valt de punt, het uitroepteken of het vraagteken binnen de aanhalingstekens. Je mag zelf kiezen of je enkele of dubbele aanhalingstekens gebruikt. Wij gebruiken enkele aanhalingstekens. Soms heb je binnen een citaat nog een woord dat tussen aanhalingstekens moet staan Aanhalingstekens gebruik je onder andere bij een citaat. Een citaat is datgene wat letterlijk door iemand wordt gezegd. Bijvoorbeeld in de zin: 'Je mag niet spieken!' zei de juf streng. Op deze overzichtskaart staan alle regels over het gebruik van aanhalingsteken bij een citaat. Tip: download ook de kaarten van de andere regels of het gebruik van aanhalingstekens In de meeste gevallen is dat ook de enige juiste optie. Als een zin één citaat bevat, komt de komma altijd na het sluitingsteken. Je schrijft dus: Het is verdomd koud hier, zei de vrouw. Ook als je een citaat in tweeën splitst, blijft de komma buiten de aanhalingstekens. Het is, zei de vrouw, verdomd koud hier.

Dubbele of enkele aanhalingstekens bij een citaat

Aanhalingstekens: enkele aanhalingstekens Onze Taa

Moet ik een zinseindeteken plaatsen na een citaat tussen aanhalingstekens? Het antwoord luidt: soms wel en soms niet. Er zijn hiervoor 3 regels. Als je de APA-stijl gebruikt dan kies je altijd voor regel 2 Aanhalingstekens zet je ergens omheen, bijvoorbeeld om een citaat of een zelfbedacht woord. Ná de beginaanhalingstekens komt nooit een spatie. Vóór de eindaanhalingstekens komt ook nooit een spatie. Daarmee voorkom je dat de aanhalingstekens gescheiden worden van het citaat als de zin wordt afgebroken aan het eind van een regel Het citaat begint dan met een kleine letter en de punt valt buiten de aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: De agent vond mijn opmerking nogal bot. Bij een onderbroken citaat plaats je de komma binnen de aanhalingstekens als dat in de oorspronkelijke zin ook het geval is

Gebruik van aanhalingstekens - taal-oefenen

Aanhalingstekens en apostrof gebruiken: citaten en dialogen in teksten. Als je een tekst schrijft haal je soms de woorden aan van iemand anders, we noemen dat een citaat. Voorbeeld: Mijn moeder zei: 'Jij moet beter oppassen meisje'. Tussen de aanhalingstekens staan de woorden die de derde persoon heeft gezegd - komen altijd in paren voor (aanhalingstekens openen en aanhalingstekens sluiten), - worden gebruikt met enkele of dubbele tekens (' ' of ), - worden gebruikt om een citaat weer te geven, - worden gebruikt om ironie weer te geven

29. Komen aanhalingstekens voor of na de punt? Bij een citaat na een dubbele punt komen de aanhalingstekens na de punt.. Voor de volgorde van de punt en het aanhalingsteken geldt de zogenoemde elda-regel: eerst leesteken, dan aanhalingsteken (of afhalingsteken) Aanhalingstekens bij een citaat binnen een citaat. Als je een citaat binnen een citaat gebruikt, moeten daar natuurlijk ook aanhalingstekens rond. Het best gebruik je twee verschillende soorten aanhalingstekens om de twee niveaus aan te duiden. Jan zei: Ik heb Kurt gisteren gezien. 'Lang geleden!' riep hij naar me Volgens de APA-regels zet je citaten tussen aanhalingstekens en zet je er de auteur, het jaartal en paginanummer achter Dubbele aanhalingstekens worden gebruikt om een letterlijke zin of citaat te benadrukken. Door gebruik te maken van een zin die wordt geopend en gesloten met dubbele aanhalingstekens maak je het voor de lezer duidelijk dat het hier gaat om iets wat iemand zegt of om aan te geven dat het hier gaat om een citaat (een letterlijk gesproken of geschreven zin door iemand anders)

Het gebruik van aanhalingstekens bij een citaat

Aanhalingstekens kunnen om een hele zin of om een deel van een zin gezet worden. Als de aanhalingstekens om een hele zin (of een opeenvolging van zinnen) staan, staat de punt binnen de aanhalingstekens. De punt maakt dan deel uit van het citaat. Er komt niet nog een tweede punt om de gehele zin af te sluiten

Zo gebruik je aanhalingstekens zonder foute

Dubbele, enkele of zelfs geen aanhalingstekens. Omdat er eigenlijk geen vaste regels zijn, is het lastig om duidelijkheid te verschaffen. Het is vooral handig het volgende te doen: gebruik dubbele aanhalingstekens als het echt een citaat betreft De regels voor enkele of dubbele aanhalingstekens liggen niet vast. Hierboven staan de meest gebruikelijke toepassingen, maar ook langere citaten kunnen tussen enkele aanhalingstekens worden geplaatst in plaats van dubbele. Let op het juiste gebruik en de plaats van de komma bij het weergeven van een citaat dat wordt onderbroken Korte citaten (tot een maximum van ongeveer honderd woorden, dat is ongeveer zes tot acht regels) worden tussen dubbele aanhalingstekens in je eigen tekst opgenomen. Als er binnen het citaat zelf ook aanhalingstekens voorkomen (in welke vorm ook: dubbel of enkel), dan geef je die als enkele aanhalingstekens Citaat binnen citaat Een citaat binnen een citaat krijgt zijn eigen aanhalingstekens. Kies je voor enkele aanhalingstekens als uitgangspunt, dan krijgt het citaat binnen een citaat dubbele aanhalingstekens en omgekeerd. Dus: Harry was behoorlijk boos, zei Janny In sommige kranten daarentegen, staan citaten tussen dubbele aanhalingstekens, en het aanhalingsteken openen is laag. Al met al doet iedereen gewoon wat hij of zij mooi vindt. En ja, we leerden inderdaad vroeger dat je begon met laag. Maar volgens de Taaladviesdienst is het inmiddels zoals bij ons op de site staat

Volgorde punt - aanhalingsteken

Dat is in de eerste plaats het geval als er iets binnen een citaat aangehaald wordt, bijvoorbeeld: De rechter zei: 'Ik ben niet overtuigd van de eerlijkheid van de verdachte.' Allerlei vormen. Enkele aanhalingstekens, dubbele aanhalingstekens En ze kunnen ook nog eens verschillende vormen hebben Is een citaat zo lang dat het uit enkele alinea's bestaat, zet dan het liefst alleen aan het begin en aan het eind van dat citaat een aanhalingsteken. Ongebruikelijke betekenis We gebruiken aanhalingstekens niet alleen om woorden van iemand te citeren, maar ook om aan te geven dat een of meer woorden niet in de gebruikelijke betekenis worden gebruikt Korte citaten (tot een maximum van ongeveer honderd woorden, dat is ongeveer zes tot acht regels) worden tussen dubbele aanhalingstekens in je eigen tekst opgenomen. Als er binnen het citaat zelf ook aanhalingstekens voorkomen (in welke vorm ook: dubbel of enkel), dan geef je die als enkele aanhalingstekens Als het citaat klaar is worden de aanhalingstekens afgesloten en begint een nieuwe, aanhalingstekenloze paragraaf. Ik vind het wel handig. Alaca 2005-08-08 19:08:51 UTC. Permalink. Post by Math1985 De laatste tijd zie ik regelmatig dat bij lange citaten, bestaande ui

Mag je een citaat vertalen? De APA-stijl geeft aan dat je bij een vertaling niet langer meer van een citaat spreekt maar van een parafrase. Je behandelt de bron als een normale parafrase en plaatst dus geen aanhalingstekens. In de literatuurlijst schrijf je eerst de originele titel op en hierna plaats je tussen blokhaken '[]' de vertaalde. Aanhalingstekens ( 'citaat' / citaat ) worden gebruikt om een citaat aan te geven. Ze worden ook voor andere zaken gebruikt, bijvoorbeeld om een zelfbedacht woord aan te geven of om aan te geven dat je juist het tegenovergestelde bedoelt. Je hebt dubbele aanhalingstekens en enkele aanhalingstekens Een letterlijk citaat geven we met aanhalingstekens en een beginhoofdletter weer. Hij zei: 'Nu is het genoeg.' 'Ik wil chocola!', riep ze. Taaladvies.net Dubbele of enkele aanhalingstekens bij een citaat. Hebt u een taalvraag? 078 15 20 25. vragenformulier. zoek de spelling van woorden op Woordenlijst.org Hier kan ik heel kort over zijn. Dubbele aanhalingstekens gebruik je alleen met letterlijke citaten. Dus iemand heeft iets letterlijk gezegd of geschreven. Tenzij je een boek aan het schrijven bent. Uitgeverijen gebruiken namelijk bijna altijd enkele aanhalingstekens voor citaten in verband met een rustiger tekstbeeld, wat ik eerder al noemde Ik begrijp niet waarom de voorbeelden bij de enkele aanhalingstekens citaten zijn. In mijn beleving staan 'doxen' en 'kerstpakketen shoppen' tussen aanhalingstekens vanwege hun ongebruikelijkheid. 'Geen letterlijke citaat' klinkt voor mij naar parafraseren

Citaten worden alleen gebruikt wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Citaten omvatten niet meer dan 5% (of de eis van je universiteit) van de definitieve tekst. Alle gebruikte citaten zouden niet effectiever zijn als geparafraseerde tekst. De bronnen van citaten worden op een juiste manier vermeld, volgens de vereiste referentiestijl Citaat van 40 of meer woorden Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens. De verwijzing mag ook achter citaat geplaatst worden. De punt aan het einde van de zin komt dan voor de verwijzing te staan, anders lijkt het alsof de verwijzing deel uitmaakt van het citaat. Migchelbrink (2006, p Je onderbreekt je tekst met een witregel, en geeft het citaat weer in een ingesprongen blok. De regels met betrekking tot de bronvermelding in de tekst veranderen ook. Als je de naam van de auteur in je tekst opneemt, is er nog niet zo veel aan de hand. Enkel de aanhalingstekens die het citaat inluiden en afsluiten dien je achterwege te laten ik vergeet steeds hoe je aanhalingstekens met je toetsenbord moet maken, kan iemand het uitleggen? Toegevoegd na 6 minuten: bedankt allebei! Toegevoegd na 7 minuten: welke is nou de goede? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Correct gebruik van aanhalingstekens - Correct Nederland

Aanhalingstekens bij citaten. geplaatst: 20 mei 2003 - 10:40. Ik zag ineens aanhalingstekens (of: 'quotationmarks') opduiken bij het plaatsen van een citaat. Zijn deze nieuw of heb ik liggen slapen? Ze zijn in ieder geval érg mooi! Als ze inderdaad nieuw zijn: houden zo! [ Ger Het citaat staat dus tussen aanhalingstekens en achter het citaat staan tussen haakjes de schrijven van de brontekst en het jaartal van verschijnen. Als de schrijven onbekend is, noem je de bron en de complete datum van verschijnen. In dit geval zou dat dus zijn: (Het Onderwijsblad, 29-05-2004) Een lang citaat Je geeft een citaat aan door middel van aanhalingstekens. Als het citaat groter is dan drie regels, zet je geen aanhalingstekens maar zet je het hele citaat in het wit en laat je het inspringen. Je kunt op zeer beperkte schaal ingrijpen in citaten: als je iets weglaat uit een citaat, geef je dat aan door middel van drie punten tussen rechte hake Als je anderen citeert binnen een citaat, worden zowel enkele als dubbele aanhalingstekens gebruikt om de twee verschillende citaten van elkaar te onderscheiden. Voorbeeld 'I haven't spoken to Peter for months,' Dianne said.'The last time I spoke to him he said, I'm going to Bahrain and won't be back for about three years, I've heard nothing since then'

titel (cursivering, aanhalingstekens) uitroepteken (voor aanhalingsteken, na aanhalingsteken, volgorde) vraagteken (voor aanhalingsteken, na aanhalingsteken, volgorde In principe zijn er geen vaste regels als het gaat om het gebruik van enkele of dubbele aanhalingstekens. Toch geeft Scriptium er de voorkeur aan om bij citaten en uitspraken dubbele aanhalingstekens te gebruiken en bij overige zaken, zoals titels of zelfbedachte woorden, enkele aanhalingstekens, om goed onderscheid te maken. Twee voorbeelden: Een van de geïnterviewden gaf het volgende aan. Het citaat is letterlijk overgenomen en in de oorspronkelijke taal; Het begin en einde van het citaat is duidelijk aangegeven (bijv. door het citaat tussen aanhalingstekens te plaatsen of als een blok tekst te laten inspringen)

Aanhalingstekens - wanneer gebruik ik ze? | DeDubbele aanhalingstekens | Gratis Iconen

Aanhalingsteken - Wikipedi

Aanhalingstekens bij citaat in een citaat Schrijven Onlin

En nu met uw feedback hebben we een verbeterde functie voor slimme aanhalingstekens. Alle citaten na een em-streepje (--) worden nu opgemaakt als een openstaande aanhalingstekens (in plaats van gesloten aanhalingstekens). U kunt deze functie in-of uitschakelen. Gekrulde aanhalingstekens uitschakelen . Klik op het tabblad Bestand op Opties Gebruik aanhalingstekens voor een citaat in context. Soms is een citaat opgenomen in een zin die al begonnen is (voorbeeld A), of het citaat wordt in zijn geheel gebruikt, midden in of in relatie tot een bepaalde zin (voorbeeld B) Hier hoort de komma buiten de aanhalingstekens te staan, want hij hoort niet bij het citaat. Dit kun je controleren door de zin anders te formuleren: Aldus, Henk die zei: Je hebt een zin. Let op: Als iemand in zijn eigen woorden weergeeft wat iemand zegt, dan is dat GEEN citaat

Leestekens na citaten - Scribb

 1. Aanhalingstekens () zijn leestekens die, meestal in paren, gebruikt worden om aan te geven dat een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven (aangehaald). Afhankelijk van de taal en het medium kunnen aanhalingstekens verschillende vormen aannemen
 2. Citaat met auteur in de tekst. Migchelbrink (2006) zegt De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse (p. 68). Meer, Neijenhof & Bouwens (2001) beweren Feedback geven we de hele dag door (p. 126) Citaat van meer dan veertig woorden Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens
 3. Dubbele aanhalingstekens worden in scripties over het algemeen gebruikt om citaten te markeren. Het is dus onduidelijk als je ook andere zaken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, omdat de lezer dan kan denken dat het om een citaat gaat. Gebruik daarom enkele aanhalingstekens als het niet om een citaat gaat
 4. Aanhalingsteken citaten merken DXF knippen, typografie SVG, apostrof bestand, cricut SVG, symbool apostroffen snijden citaat Mark citaat SVGCutFile. Van shop SVGCutFile. 5 van 5 sterren (1,000) 1,000 recensies € 2,73.
 5. Een citaat tussen aanhalingstekens begint altijd met een hoofdletter. Tenzij het citaat onderbroken wordt: Kortom, vervolgde de beklaagde zijn verhaal, we hadden eigenlijk geen andere keuze. Wie riep hij wijs, zijn billen brandt, moet op de blaren zitten! In jouw voorbeeld gebruik je enkele aanhalingstekens
 6. Voeg citaten toe met opvallende aanhalingstekens eromheen (de voorbeeld html-code geef ik hier ook) en maak je pagina's direct een stuk aantrekkelijker. Om het citaat hiernaast tussen groene aanhalingstekens neer te zetten en rechts van de gewone tekst te plaatsen, heb ik het eerst tussen een set paragraaf-tags gezet
 7. isme, leiderschap, economie, politiek, filosofie en psychologie

Het binnenste citaat moet ook volgens mij met enkele aanhalingstekens, d.w.z. als in het algemeen dubbele worden gebruikt. Echter in sommige boeken worden de citaten algemeen tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. In dat geval wordt het binnenste citaat meestal van dubbele aanhalingstekens voorzien Bij het gebruik van een citaat is het gebruikelijk om de bron (auteur en herkomst) te vermelden. Bij het schriftelijk overnemen van een citaat dient de quote tussen dubbele aanhalingstekens te worden geplaatst. Citaatrecht. Het mogen citeren van werk en uitspraken van anderen is geregeld in het citaatrecht Markeren van citaten. Belangrijk is dat je de passage duidelijk scheidt van de rest van het werk. Een heel kort citaat (een zin of een stukje van een zin) kun je tussen aanhalingstekens plaatsen. Een langer citaat wordt als aparte paragraaf opgemaakt, vaak met extra inspringen links en rechts. Beeldcitaa Lang citaat (blokcitaat): Het citaat als geheel krijgt geen aanhalingstekens, maar het citaat binnen het citaat behoudt de originele aanhalingstekens. Zie het voorbeeld hierboven onder het kopje ' lang citaat'. Aanpassingen in een citaat. Soms is het handig om een citaat iets aan te passen voor het begrip ervan of voor de grammaticale juistheid Citaten staan altijd tussen aanhalingstekens. Als de aanhalingstekens ontbreken, is er misschien sprake van plagiaat. Het citaat begint alleen met een hoofdletter, als het aan het begin van de zin staat of als het eerste woord van het citaat een eigennaam is, zoals van een persoon of een plaats. De.

Beter spellen - aanhalingstekens

Ga T-shirtcitaat Het Van Letters Voorzien Weg Stock

Het is toegestaan om een citaat te laten beginnen en eindigen met een enkelvoudig aanhalingsteken (ook wel apostrof genoemd), zoals in 'bla bla'. Dan is het toegestaan, om in het citaat dubbele aanhalingstekens op te nemen, zoals in 'Ik zei Wow! tegen hem.' Je kunt een backslash (\) gebruiken gevolgd door een aanhalingsteken (\ of \') Zet een aanhalingsteken neer aan het begin én aan het eind van het citaat. Je mag kiezen of je enkele aanhalingstekens ('zo dus') of dubbele aanhalingstekens (die zien er zo uit) gebruikt. Als je één van de twee kiest, blijf die soort dan steeds gebruiken. Je ziet dat bij een citaat niet alleen aanhalingstekens horen, maar ook.

Hoe aanhalingstekens zorgen voor betekenis in je tekstenVraagteken Leestekens Aanhalingsteken Punt, vraag, komma

Alle aanhalingstekens citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net Aanhalingstekens Alles wat je als auteur moet weten over aanhalingstekens! Citeren en benadrukken gedachten citaatsaanduidingen..... na een citaat praten en denken Het was een 'leuk' feestje gisteren. 'Het was een leuk feestje gisteren.' Het was een leuk feestje gisteren. 'Het was een 'leuk' feestje. Download deze Premium Vector over Citaat tussen aanhalingstekens. socrates-citaten, spraakstickers en badge-set met opmerkingen en ontdek meer dan 10 Miljoen Professionele Grafische Middelen op Freepi

citaat / quote . De woorden verschillen niet in betekenis, maar er lijkt een klein betekenisverschil op komst. O ja, bij citaten en quotes gebruiken we enkele of dubbele aanhalingstekens. Daarvoor bestaan verschillende conventies. Zo kunnen we duidelijk markeren dat de woorden niet uit eigen mond of toetsenbord komen Zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens, behalve als het citaat langer is dan 40 woorden. Als een citaat langer is dan 40 woorden, moet het citaat met een witregel gescheiden worden van de rest van je tekst. Ook plaats je het citaat dan in een gescheiden blok. Dit kun je doen door bij elke regel in te springen met 'tab' aanhalingstekens. Tussen haakjes worden auteur(s) en jaartal genoemd. Het noemen van het paginanummer is niet verplicht maar mag wel. Meer informatie over citaat en parafrase zie pagina 16 tot en met pagina 22 van het boek De APA-richtlijnen uitgelegd Citaten worden meestal geplaatst tussen aanhalingstekens. Aanhalingstekens worden om verschillende redenen gebruikt. Ten eerste kan het worden gebruikt in de vorm van bewijs of extra informatie om het argument van de schrijver te bewijzen Aanhalingstekens. Dit zijn leestekens die, meestal in paren, gebruikt worden om aan te geven dat een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven (aangehaald). Afhankelijk van de taal en het medium kunnen aanhalingstekens verschillende vormen aannemen

AANHALINGSTEKENS bij citaat - Een citaat staat altijd tussen aanhalingstekens. Selma zei: 'Ik vond die film erg goed!' Sharon gilde: 'Ik weet niet of ik dat durf!' Slide 31-Tekstslide. DUBBELE PUNT bij citaat - Een dubbele punt wordt voor het citaat gebruikt 7 Een citaat is ongewijzigd overgenomen. 8 Een citaat staat tussen dubbele aanhalingstekens. Een citaat staat niet cursief of tussen enkele aanhalingstekens. 9 Een citaat van meer dan 40 woorden staat in een apart tekstblok, springt in en heeft geen aanhalingstekens. 10 Een parafrase staat niet tussen dubbele aanhalingstekens

Zinsstructuur | Bijspijkeren NederlandsHet gebruik van aanhalingstekens bij zelfbedachte woorden

- Citaten tussen enkele aanhalingstekens, citaten daarbinnen tussen dubbele aanhalingstekens. Bij citaten van hele zinnen valt het aanhalingsteken achter de punt, zo ook bij citaten waar alleen het laatste gedeelte van de zin is weergegeven, dat eindigt met een punt Voorbeeld van aanhalingstekens bij een citaat: Mark Rutte zei: ''We moeten een tweede golf voorkomen!'' Voorbeeld van aanhalingstekens bij extra nadruk op een los woord: We noemen dit 'nadrukwoorden'. Voorbeeld van aanhalingstekens als je iets juist tegenovergesteld bedoelt. God, wat kijk ik 'charmant' op deze foto. Haakje (() Wanneer u aanhalingstekens gaat plaatsen voor een volledig citaat, plaats dan geen komma voor het aanhalingsteken, behalve de dubbele punt. Deze twee scores komen nooit binnen het citaat, alleen ervoor (behalve het geval van het originele citaat dat een of beide scores als onderdeel van de zin bevat) Gebruik dubbele aanhalingstekens als er sprake is van een citaat in een citaat. Hoe je aanhalingstekens precies gebruikt bij een citaat zal ik een andere keer behandelen, voor nu houd ik het bij: Als iets niet hardop uitgesproken wordt, maar gedacht wordt, gebruik je geen aanhalingstekens

 • Equest ontworming.
 • Kamado accessoires aanbieding.
 • Houten vloer verven zonder schuren.
 • Sauromatum venosum zaaien.
 • Vampire Diaries boeken kopen.
 • Active directory users and computers path.
 • Mode opleiding HBO Amsterdam.
 • Ik word niet snel verliefd.
 • Kinzigtal omgeving.
 • Atlantische Oceaan naam.
 • PCA Skin verkooppunten.
 • Tangram oefeningen.
 • Merry Christmas Copy Paste.
 • Kleurplaat Mandala eenhoorn.
 • Kosten Eurotunnel camper.
 • War Movies 2016.
 • Fietsroutes Oost Nederland.
 • OR poort.
 • Hyatt Regency Amsterdam staycation.
 • Fotograaf Linschoten.
 • Kruidvat Ariel pods Jaarvolume.
 • Geitenstoofvlees recept.
 • Varkenshaas honing mosterd oven.
 • Bananen taart.
 • Surfen Koh Chang.
 • Schiphol adres postcode.
 • First second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth.
 • Vogue international.
 • Buick Enclave test.
 • Onder stoelen of banken steken Engels.
 • DHL express english tracking.
 • Checkpoint Theater Schiedam.
 • Mosquito hangjeugd.
 • Davitamon Mama Kruidvat.
 • Alicia Silverstone Aerosmith.
 • Loopband Marktplaats.
 • Best pocket knives 2019.
 • KLM Zuid Afrika type vliegtuig.
 • Warmste deel Italië december.
 • Ballonnenboog standaard kopen.
 • Verschrikkelijke ikke 2 El Macho.